Select your language.

Inleiding

Golfbaanhandboek.nl (opgestart in december 2011), is een informatiebron voor het optimaliseren van golfbanen en golfsport, om een bijdrage te leveren aan de kennis en het niveau van golfbaanverzorgers, golfbaaninrichters, ontwerpers, exploitanten en golfers. De tekst en de visualisering beogen een leidraad te zijn voor visieontwikkeling en biedt hulp bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken over de golfbaan en bij golfers. Op uitvoerend niveau maar ook op strategisch niveau. Greenkeepers bijvoorbeeld, behoren meer te zijn dan veredelde grasmaaiers!

Sport in beeld.

Gelijktijdig wil Golfbaanhandboek.nl informatiebron en platform zijn voor golfers, van de amateur tot de professionele golfer, over alles wat er op en rond de golfbaan speelt. Dit betekent dat er binnen Golfbaanhandboek.nl regelmatig uitbreidingen plaatsvinden met nieuwe hoofdstukken, zoals Opleiding Golfers, Blog-ruimte en Branche- organisaties. Schrijvers onder Blog zijn o.a. Jurrian Tjeenk-Willink (Stedenbouwkundige/projectmanager gebiedsontwikkeling), Peter Klerkx (De Groeningenieurs en Dutch Golfdesign & Consultancy), Joris Welten (directeur Online Golf Systems) en Herman Berteler (Bureau Aangepast Groen).

Op Golfbaanhandboek.nl vindt u uitgebreide en gedetailleerde informatie over onderdelen van de golfbaaninrichting, zaken die van belang zijn voor de inrichting van een golfbaan van kwaliteit. Er is gekozen voor een Wiki website, zodat de inhoud op interactieve wijze aangepast en toegevoegd kan worden. Op deze manier houden wij Golfbaanhandboek.nl actueel. Er wordt niet aangegeven hoe het moet, maar wel ingegaan op functionaliteit, doelstelling en mogelijkheden, naast aspecten als onderhoud, veiligheid en hygiëne. 77 onderdelen van golfbaaninrichting worden zo beschreven aan de hand van een vast informatiepatroon.

Binnen golfbaanbeoordelingen zouden deze zaken meer gewicht moeten krijgen. Bij een consumentenbeoordeling zou wanneer het gaat om de kwaliteit van de golfbaan of van de voorzieningen, meer duidelijk moeten zijn wat hiermee wordt bedoeld en waarover we het dan concreet hebben.

RIJK aan VOGELS

Presentatie Rijk aan vogels, 19 juni 2015. Eerste ex. overhandigd door auteur Herman Berteler (links) aan greenkeeper Freek Snel (midden) en alg.dir. Hans Blaauw (rechts) op Het Rijk van Nijmegen.

Verschenen op 19 juni 2015, de eerste vogelgids met biotoopbeschrijving van golfbanencomplex Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek.

INSECTEN RIJK

Verschenen op 08 december 2016, tijdens de verkiezing Greenkeeper of the Year, de eerste insecten-inventarisatie met biotoopbeschrijving van golfbanencomplex Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek. Meer dan 225 soorten vlinders, kevers, vliegen, libellen, juffers, sprinkhanen, spinnen etc., geïllustreerd met meer dan 500 door de auteur gemaakte (macro)foto's van alle waargenomen soorten.

Cover INSECTEN RIJK, 227 pagina's, meer dan 225 soorten en 500 (macro)foto's. vakblad, natuur, insecten, boeken, vlinders, kevers, libellen

In 2013 is binnen Golfbaanhandboek.nl het het nieuwe hoofdstuk Opleidingopgesplitst in opleiding van golfers en van baanpersoneel.

Het hoofdstuk Opleiding Golfers wordt verzorgd door Danny van Sommeren van Golflinked uit Wijchen.

Naast de op het item gerichte tekst, is elk hoofdstuk rijk geïllustreerd met detailfoto’s, al dan niet persoonlijk gemaakt door Herman Berteler, tijdens het golfen. Voor de huidige inhoud van Golfbaanhandboek.nl heeft Herman Berteler meer dan 1.500 km golfbaan gespeeld. Gespeeld of bezocht zijn momenteel 213 verschillende banen; in Nederland(87), rest van Europa(60), Zuid-Afrika(64) en Swaziland(2). Ook is een uitgebreid bezoek gebracht aan het oefencomplex Golfcentrum Amsteldijk.(Zie onder: Gespeelde banen).

Om snel naar gewenste items of onderdelen te komen, zijn veel woordlinks doorgevoerd, aangegeven in rood (met onderstreping). Hierop klikkend komt u in het desbetreffende hoofdstuk. Vanaf 2013 is binnen Golfbaanhandboek de Google Vertaaloptie ingevoerd waarmee het in meerdere talen kan verschijnen.

Golfbaanhandboek.nl is een initiatief en product van Herman Berteler

De 77 onderdelen voor golfbaaninrichting worden binnen Golfbaanhandboek.nl, telkens besproken aan de hand van een vast informatiepatroon, te weten;

  1. Definitie - Wat wordt onder het item verstaan.
  2. Golfregels - Hebben geldende Golfregels betrekking op het item.
  3. Functie - Wat is de functie of de bedoeling van het item.
  4. Vorm - In welke vormen of uitvoeringen komt het item in de praktijk voor.
  5. Techniek - Welke techniek wordt toegepast, materiaalsoort, afmeting e.d.
  6. Onderhoud - Welke onderhoudsaspecten zijn hierbij van belang.
  7. Hygiëne - Welke aspecten met betrekking tot hygiëne gelden rond dit item.
  8. Veiligheid - Welke veiligheidsaspecten zijn hier van belang.

Binnen Golfbaanhandboek.nl werd in 2013 het onderdeel over Opleiding Golfers en Greenkeepers gerealiseerd.

Gelijktijdig wordt aandacht gevraagd voor verandering in ons denken naar het gebruik van materialen en omgeving. Meer te handelen in de filosofie van cradle to cradle (C2C); innovatief en anders bekijken van aan te wenden materialen, energieverbruik, water en natuur.

Door de baan worden vele tientallen soorten van accessoires in grote aantallen toegepast. Hierbij kan gericht op verduurzamen en recycling, anders worden gekeken naar de herkomst van producten, materiaalsoort, gebruikswaarde of naar upcycling i.p.v. recycling. Eerlijke materialen zouden meer voorrang dienen te krijgen. Hierbinnen past in de toekomst dat de gebruiker meer wordt betrokken bij de productie en het product, van last naar lust.

Aanbieding van accessoires! Welke keus maak je en waarom?

Daar waar golfen buiten in de natuur wordt beoefend, is de inpassing van golfbanen en accessoires in het landschap, een punt van toenemende zorg binnen de mix van disciplines. Het meer bewust vormgeven en materialiseren kan worden gevoed door het hanteren van het productpaspoort. Binnen golfbanen kan duurzame toepassing zich richten op de samenstelling van de beplanting, gebruik van bomen, dak- en gevelbegroeiing, verharding en halfverharding, infiltratie van hemelwater, terreinmeubilair als banken, de verlichting e.d.

Binnen de beplanting zouden aspecten als milieukeur van meer doorslaggevende aard kunnen zijn, met aandacht voor andere benadering van gewasbescherming en bemesting (relaties met schimmels en bacteriën), niet-kerende grondbewerking, toepassing van inheemse beplanting van autochtone herkomst e.d.

Increase Site Visitors

Golfbaanhandboek.nl boasted the 1st year at 12,738 Visits with 10,314 Unique Visitors and 2nd year at 14,427 Visits with 12,235 Unique Vistors.

The number of Returning Visitors remained virtually unchanged at around 20%.

Internationally

An increasing portion of the Site Visits comes from all around the world, namely the 1,700 and 2,602 1st year 2nd year. The Google translation option has contributed to this.

The 10 main countries of Site Visits are in chronological order the 1st year; Netherlands, Belgium, Germany, South Africa, (not set), France, United Kingdom, Spain, United States and Austria.

2nd year; the Netherlands, Belgium, United States, Germany, Spain, France, (not set), South Africa, United Kingdom and Portugal.

Search and look further

Through the relationship between text, you can easily switch section and easily find what you are looking for.

The chapter Verantwoording / Accountability shows you the visited, played and discussed courses.

History - Please use the google translation option if needed.

Inhoud

start.txt · Laatst gewijzigd: 2020/02/20 08:01 door Herman H. Berteler