Afstandsmarkering

Definitie

Afstandsmarkering is de markering waarmee de afstand wordt aangegeven. Dit van een bepaalde positie op de tee of op de fairway naar het midden of de voorkant van de green. Ook op oefenhoeken (met of zonder bunkers) kan de afstand worden aangegeven.

Steenblok, eenzijdig vlak met opgeschilderde afstand.
Kunststof bord met verticale afstandscijfers, voorzien van een grondpen.
Schuine kop met afstandsaanduiding 100m en 1 witte, uit gegraveerde band.

Vierkante, gepunte houten paal, naturel met 2 uitgefreesde ringen rondom.
In de fairway ingelegde afstandstegel met ingeschreven cijfers.
In hout ingelegde kunststofplaat met afstand aanduiding.

Conifeer in combinatie met afstandspaaltje, hier voor 100m.
Zeer gedetailleerde afstandsmarkering, helder en duidelijk.
Ook in bunkers op de oefenbaan kan de afstand worden aangegeven.

Golfregels

Welke relatie heeft de afstandsmarkering met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities: Obstakels – Obstructions

Zie ook Hoofdstuk golfbaan

Bal in het spel op een sprinklerdeksel. Wat te doen?

Gebruik afstandsmeters toegestaan

Naast veel andere Europese landen is per 1 januari 2014 het gebruik van afstandsmeters ook in Nederland toegestaan. De NGF (Nederlandse Golf Federatie) heeft in november 2013 besloten om het gebruik van afstandsmeters per 1 januari 2014 toe te staan. Dit bij zowel nationale wedstrijden als ook binnen de NGF Competitie.

Praktisch is dit mogelijk gemaakt door het vaststellen van een Plaatselijke Regel, zoals bedoeld in Regel 14-3 van de Golfregels.

Welke afstandsmeters toegestaan?

Wat wordt bij de NGF verstaan onder afstandsmeters?

Dit betreft die instrumenten, die uitsluitend afstanden kunnen meten. Alle extra toegevoegde meetfuncties voor andere waarden, waaronder hoogteverschil, windsnelheid of temperatuur zijn niet toegestaan.

De meest gangbare vormen van afstandsmeters zijn volgens de NGF:

a. Lasermeetinstrument. Uitvoeringen die ook in staat zijn hoogteverschil (slope) te meten, zijn niet toegestaan.

b. “GPS-horloges” die voor een groot aantal banen de positie van de drager bepalen en de afstand naar de green van een specifieke hole geven.
c. GPS-applicatie op een smart Phone. Hoewel de werking globaal dezelfde is als onder b. is het gevaar dat op de smartphone ook verboden meet- of rekenapplicaties geïnstalleerd zijn.

Voor meer informatie zie hierna onder Moderne hulpmiddelen.

Functie

De functie van de afstandsmarkering is het aangeven van de afstand (de balvlucht via de routing van de fairway), vanaf het gemerkte punt tot het midden van de green of tot de voorkant van de green. Soms wordt dit aangegeven op de afstandsmarkering (zie foto hierna). Afstandsmarkers maken het gemakkelijker om de juiste club te selecteren.

Informatiebord met afstandsaanduiding door de baan, met planten.
Informatie aan het begin van de hole.

Course rating, vast afstandspunt op de tee.
100 meter met aanduiding MC (meter centrum), afstand tot midden green.
Fairway afstandplaat 150m met reclame.

Afstandsmarkering wordt op de tee en op of naast de fairway gebruikt (ook wel Hazard Marker genoemd). Ze zijn aangebracht liggend in of op de grond of staand tot op beperkte hoogte van het maaiveld.

Witte kunststofplaat gemonteerd op muur, met verwisselbare cijfers en m aanduiding.
Afstandsaanduiding met verwisselbare cijfers.

Reliëfcijfers ingelegd in natuursteen in contrasterende uitvoering.
Mobiele afstandsaanduiding van metaal met opgeplakte kunststof cijferkaarten en letterstrook.

Belangrijk is dat de afstandsmarkering eenvoudig en duidelijk kan worden waargenomen. Meer specifiek voor de spelers die de golfbaan voor het eerst bezoeken en zo worden geïnformeerd over de afstanden.

Metalen pijlbordje met afstandscijfers in contrasterende kleuren.
Ludieke toevoeging aan afstandscijfers, contrasterend, op recyclingpaal gemonteerd.

Grondtegel met afstandaanduiding.
Afstand aangegeven op zandkuip op de tee.

Afstandsmarkering wordt waar nodig ook toegepast op de Out of Bounds grens. Hier is de afstandaanduiding gecombineerd met de witte Out of Bounds markering, zie foto.

Out of bounds markering door witte band onder de kop en voorzien van afstandsmarkering.

Familiegolf

Committed to Familie is een nieuwe promotieactie vanuit de NGF. Diverse golfbanen zijn hier op ingesprongen en faciliteren met diverse zaken. Zo ook zijn er Junior Tees gecreëerd. Deze liggen dichter bij de green, soms in het midden van de fairway en bestaan uit een ronde schijf met daarop een leeuw en de letters NGF, kleur: lichtblauw. Deze worden ondersteund door, ter hoogte van deze afslagmarker, een houten paaltje met een opvallend lichtblauwe kop aan de rechterzijde van de fairway.

Ook zijn er soms Familiegolf scorekaarten beschikbaar. Op de kaarten van Het Rijk van Nijmegen staan naast de Junior Tees ook de gele, rode en oranje Multiple Tees vermeld zodat het hele gezin samen kan genieten van een gezellige golfronde.

Afstandspaaltje met lichtblauwe kop voor familiegolf. Top gepunt.
Afslagplaats voor de jongste deelnemers van familiegolf gecombineerd met afstandpaaltje met lichtblauwe kop. Plaatje met NGF logo.
Afstandspaaltje met lichtblauwe kop voor familiegolf. Top gepunt.

Vorm

Afstandsmarkeringen komen in veel vormen, maten en materiaalsoorten voor. Meestal in de vorm van paaltjes die naast de fairway staan, in combinatie met gekleurde tegels, ‘punaises’ of becijferde tegels in het gras op de fairway. Een enkele keer wordt een in de fairway ingelegde, gekleurde kunstgras markering toegepast. De staanders staan ingegraven of met een grondpen in of op de grond bevestigd. Ook worden wel afstanden aangegeven op het deksel van de sprinklers of in het betonpad voor de buggy.

Gele kunstgras driehoek in de fairway ingelegd.
Afstand aangegeven in betonnen buggypad gecombineerd met fairwaypaaltje.
Aanduiding afstanden bij routebord naar tee.

Betonpaal met verdiept cijfervlak, eenzijdig.
Tegel op de grond met ingegraveerde cijfers en teekleur Dames, rood.

Kirby discus, met beweegbare lamellen.
Houten paal met afstandsmarkering op een grondpen.

Naast standaard markers zijn er veel ludieke vormen in gebruik. Toegepast worden grote stenen, zwerfkeien, opvallende borden. Veelal met vaste, maar ook met verwisselbare cijfers.

Afstandsmarkering in stervorm, afgeleid van de naam van de baan.
Geglazuurde grondtegel met ingelegde afstand en reclame.

Met zwerfkei aangegeven afstand zonder aanduiding.
Rechtopstaande zwerfkei als afstandsaanduiding naast de fairway.

Op sprinklerdeksel geponst afstandsplaatje.
In sprinkler gegraveerde en geel geverfde afstand.
Sprinklerdeksel met opgeplakt afstandsplaatje.

Sprinklerdeksel met afstand aanduiding.
Van twee kanten te lezen afstand aanduiding.

Beplanting

Gecombineerd met een marker worden ook opvallende plantensoorten toegepast (bv. een conifeer, palmboom, vetplant of speciale boomsoort).

Conifeer als afstandsmarkering langs fairway.
Op 150m een palmboom naast de fairway als afstandaanduiding.
Op 100m een Aloë, vetplant, als afstandsaanduiding langs de fairway.

Aloëplant met 150m paaltje met band en opschrift.
Aloëplant met 100m paaltje met band en opschrift.

De afstanden welke standaard worden aangegeven, zijn 200m, 150m, 100m en 50m, maar niet altijd alle vier op alle golfbanen. Afstanden welke zijn aangegeven op sprinklerdeksels, zijn meer wisselvallig van afstand.

Genoemde afstanden zijn gekoppeld aan de kleuren wit, blauw, geel en rood. Maar helaas is ook dit niet overal consequent gelijkwaardig. In de praktijk worden voor dezelfde afstand, wisselende kleuren toegepast.

Gekleurde teetegels dames afstanden.
In betontegel ingelegde course rating voor teeafstand geel en blauw. Voorzien van erkenning Deutscher Golf Verband. Aangegeven op de tee.
Relatie 150m afstandsaanduiding in de baan en palmboom langs de fairway.

Relatie 100m afstandsaanduiding in de baan en vetplant (Aloë) langs de fairway.
Gepolijste grondtegel met geverfde hole gegevens en clublogo.
Eenvoudige hole aanduiding begin van de tee, met afstand.

Afstandsmarkers langs de fairway kunnen per baan sterk verschillen in soort en geven op uiteenlopende wijze de afstand aan. Dit kan zijn met geschilderde cijfers, plakcijfers of met banden rondom de paal. Soms ook op de zijkant of tweezijdig. Ook zonder cijfers met slechts tapebandjes rond de paal wordt gebruikt. Ook zijn er uitgefreesde banden, al dan niet gekleurd. Zelden worden hiervoor kleine, gekleurde vlaggen toegepast.

op de zijkant (een of tweezijdig)

Moeilijk zichtbare afstandsaanduiding door kleurcombinatie en slijtage, eenzijdig.
Verticaal en schuin geplaatste cijfers laag bij de grond, eenzijdig.

Ronde buis met tapebandjes om de afstand aan te geven.
Gegraveerd in opgeschroefd kunststof plaatje.

Bij wedstrijden van professionals wordt vaak een ander systeem gebruikt. Er worden dan op de fairway stippen gespoten. De eerste stip is op de plek waar de afgeslagen bal zal neerkomen, een tweede stip komt 25 of 30m verder, voor degenen die ver slaan. Soms zijn er ook nog stippen 80 en 50m voor de green. Degene die de stippen zet, mag zelf bepalen waar hij ze zet. Hij moet wel strategisch inzicht hebben en de stippen op een handige plek spuiten. De stippen geven altijd de lengte aan tot de voorkant van de green, omdat de vlag of pin iedere ronde wordt verzet. De pro's krijgen iedere dag een pinpositie mee.

Techniek

Afstandsmarkers worden in grote hoeveelheden toegepast, waardoor hier winst worden geboekt in de filosofie van verduurzamen. Hier zou een omslag in denkwijze met betrekking tot materialiseren van pas komen. De keuze van het product, eerlijk materiaal, uit de regio, biologisch afbreekbaar, niet toxisch, re-upcyclebaar en met een beperkte milieubelasting, kunnen hier winst sorteren voor de toekomst.

Uitvoeringen tee- of fairwaymarkers:

A. Op of in de grond:

Punaise, discus of nop

Bolle punaise in de fairway, met dimples, geel.
Platte punaise in de fairway, glad, wit.

De punaise, discus of nop is er van metaal, van UV bestendig PVC of van andere kunststof – variërend in afmeting van 15cm tot 30cm diameter. Dit in variabele dikte en in de kleuren rood, wit, geel of blauw. Om vast te zetten kunnen ze zijn voorzien van een stalen grondpen. Ook zijn er uitvoeringen van gerecycled rubber waarbij de afmeting varieert van 20cm tot 28cm diameter, in de kleuren rood, wit, geel, blauw en zwart.

Bolle of puntige nop, wegzakkend in een metalen huis

Bolvormige fairwaymarker in normale stand, in metalen huis.
Fairwaymarker in verzonken stand na neerwaartse druk.

Puntige fairwaymarker in normale stand, zakt bij neerwaartse weerstand in metalen huis.

Deze zit ingegraven in de fairway. Bij maaiwerkzaamheden kan ze worden overreden en zakt onder druk in de metalen koker tot onder het maaiveld. Na enige tijd schiet ze door een veer weer zelfstandig in positie.

Kirby-gepatenteerd

Kirby discus met verende lamellen, in de fairway. Driezijdig voorzien van afstandaanduiding in contrasterende kleur.

De Kirby is een inklapbare discus met verhoogd lamellencentrum (trapeziumvormige bladen) – rondom voorzien van cijferopschrift van de afstand. Geplaatst in een buisvormige voet voor verankering (waarin opgenomen de veer en centrale zuiger), in diverse kleuren leverbaar. Betreft een gepatenteerd systeem.

Vaste afstandstegel op de tee of fairway

Kunststofplaat op metalen ondergrond.
In beton ingelegde natuursteentegel met cijfers en reclame, onderhevig aan slijtage.

Vierkante betontegel, geel geverfd met afstandaanduiding.
Vaste afstandmarkering op de tee.

Afstandmarkering ronde stenen tegel in betonhouder.Voorzien van hole nummer, afstand voor geel en blauw, par, S.I. en clubnaam.

Met op de tegel aangebrachte afstandscijfers of plakcijfers. Soms ingegraveerd (al dan niet met meer informatie) of geheel geverfd in een kleur. Naast toepassing op de tee, ook in gebruik op de fairway. Meerdere varianten zijn bekend. Op een enkeling wordt de afstand t.o.v. de green, de fairway, bunker of waterhindernis aangegeven.

Afstand duiding met informatie t.o.v. de green.
Tee afstandtegel met dubbele informatie; eind fairway en bunkers.
Tee afstandtegel met triple informatie; green, fairway en waterhindernis.

Reliëf afstandscijfers op ronde tegel in de fairway.
Reliëf afstandscijfers op ronde tegel in de fairway.

Grove tegels met reliëfcijfers op de tee, om de lengte van de hole aan te geven.
Grove tegels met reliëfcijfers op de tee, om de lengte van de hole aan te geven.

Sprinklerdeksel met afstandaanduiding

Sprinklerdeksel met enkele afstandaanduiding.
Sprinklerdeksel met twee, in tegengestelde richting aangegeven afstand en baanlogo.

Afstanden kunnen op sprinklerdeksels op de fairway worden aangegeven met aluminium plaatjes (afmeting 4x2cm). Maar ook door in de sprinklerdeksels gegraveerde cijfers, vaak geel of wit geschilderd. Ook worden plakcijfers gebruikt. Meestal enkelvoudig, soms in tegengestelde richting (zie foto).

Kunstgrasmarkering in de fairway

Kunstgrasmarkering ingelegd in het gras van de fairway gecombineerd met afstandaanduiding naast de fairway. Vaste afstand als 200 - 150 - 100 - 50meter, uitgevoerd in bijpassende kleur.

Gele kunstgras driehoek in de fairway ingelegd.
Rode kunstgras driehoek in de fairway ingelegd.

Vaste afstandssteen naast de fairway

Vaste en consequent doorgevoerde aanduiding, veelal voorzien van kleur en cijfers.

Betonblok, blauw met cijferaanduiding; 50m tot (midden) green.
Betonblok, wit met cijferaanduiding; 100m tot (midden) green.

Betonblok, geel met cijferaanduiding; 150m tot (midden) green.
Betonblok, rood met cijferaanduiding; 200m tot (midden) green.

B. Bovengronds op beperkte hoogte:

Altijd in gebruik naast de faiway.

Ronde buisvormige palen

Bruine paal voorzien van wit en groen kleurvak.
Witte paal met rode kop en verticaal voorzien van contrasterende cijfers, eenzijdig.
Blauwe paal met 2 rondom tape afstandbandjes.

Gladde, witte, ronde paal met 2 groene banden en donkere kop.
Ronde buis met twee rode tapebanden en dop.

Van kunststof, staal of aluminium, groen of wit gecoate met afstandsband. Soms gecombineerd met de afstand aangegeven in meters. Vastgezet met grondanker of grondpen, veelal 85 – 100cm lang. Toegepast worden 1 witte band (100m), 2 witte banden (150m) of 3 witte banden (200m). Ook wel met rood x wit 100m, wit x zwart 150m, blauw x wit 200m, geel x zwart 250m of in volledig gele uitvoering met zwarte cijfers 150m. Geen universeel gebruik.

Geheel afwijkend en opvallend is het 'Amsterdammetje' dat gebruikt wordt op de 9 holes golfbaan Amsterdam Old Course.

Afstandmarkering met 'Amsterdammetje' op de Amsterdam Old Course.

Recycling palen

Vaak vierkant of rechthoekig, uiteenlopend in maatvoering van 3,8 x 3,8cm tot 10 x 10cm en in lengtes van 102 tot 160cm. De kop van de paal is plat kop of gepunt. Ook zijn in gebruik recycling, ronde palen met een diameter van 3,8cm en ronde kop. De kleuren variëren van zwart en grijs tot geheel wit, geel of rood. De afstandscijfers zijn ingegraveerd of op een opgezette cijferplaat aangebracht.

Zwarte paal met afgeslankt, groen bovendeel en daarop gemonteerde cijferplaat, voorzien van verticaal geplaatste cijfers en letter m op bovendeel kop, eenzijdig.
Zwarte paal met afgeslankt, groen bovendeel en daarop gemonteerde cijferplaat, voorzien van verticaal geplaatste cijfers en letter m op bovendeel kop, eenzijdig.
Geheel zwarte paal van gelijkmatige dikte en daarop gemonteerde cijferplaat met verticaal geplaatste cijfers, eenzijdig.
Zwarte, gepunte paal met gecombineerd twee gekleurde kerfringen en afstand plaatje met horizontaal geplaatste cijfers.

Houten rechthoekige of vierkante palen

Vierkante houten paal, groen en voorzien van 2 wit geverfde afstandsbanden, met dunnen streep aangegeven cijfervak en verticaal geplaatste afstandscijfers in witte verf.
Eenkleurige vierkante paal, gepunt en voorzien van een enkele band van gele tape.
Vierkante, zwart geverfde paal, gepunt en voorzien van reliëf opgelegde afstandsaanduiding, verticaal en eenzijdig en ingegraveerd clublogo.
Relatie afstandsmarkering op de grond met biels aan de rand fairway.

Afstandmarkeringspaal als teeinformatiebord.
Vierkante, gepunte paal met gekleurde kerfringen en gekerfd kruis.
Vierkante houten paal, gepunt en voorzien van donker geverfd bovendeel waarop in contrasterende kleur, eenzijdig de afstandsaanduiding is aangegeven, verticaal met gele plakcijfers.
Eenkleurige vierkante paal, gepunt en voorzien van afstandaanduiding met twee rondom uitgefreesde ringen.

Paal met inkerving, afstand cijfers en aangepaste kleur.
Paal met inkeping en cijfers in aangepaste kleur.
Drie kleuren folie toegepast in uitgefreesde banden rondom vierkante puntpaal.
Gecombineerde toepassing van cijfers, kleurstip en clubnaam.

Stevige, korte, vierkante houten paal met ingegraveerde band, geel geverfd en eerste letter clubnaam.
Houten afstandsmarkering met gegroefde band, blauw en uitgefreesde clubletter.
Witte kunststofplank, in het midden voorzien van opgeplakte afstandaanduiding, verticaal en beperkte reclame aanduiding bovenin.

Symbool als afstandsmarkering, hier een eekhoorntje.
Afstandmarkering met symbool van eekhoorntje in combinatie met cijfers.

Ook veel in gebruik is Teakhout (tropisch hardhout) met gepunte kop. Voorzien van cijfer opschrift of van een gekleurd kopeinde; wit, geel, blauw of rood. Dit kan zijn opgeplakt of aangebracht in uitgefreesde banden of cijfers.

Betonnen rechthoekige of vierkante palen

In het oog springend is de betonnen afstandsmarkering van de golfbaan Amelisweerd in Utrecht. Hier zijn de betonnen palen uitgevoerd in de vorm van de Utrechtse Dom.

Model Dom-toren uitgevoerd in beton.

Roughvlaggen

Roughvlaggen met standaard 71cm lange vlaggenstok van fiberglas, voorzien van gekleurde nylon vlag; 14 x 20cm. Vast te zetten in pvc grondankers in de rough naast de fairway. Worden sporadisch toegepast.

Metalen hoekijzers

Hoekijzers die gebruikt worden voor montage op vierkante, houten of recycling palen en waarin uitgefreesd de afstandscijfers.

Aluminium cijferplaat

De aluminium cijferplaat, gekleurd met hoogwaardige UV bestendige PVC coating, is voorzien van 4 bevestigingsgaten om met schroeven op een houten of gerecyclede paal te monteren.

Groene paalmarkers

In verschillende landen worden groene paalmarkers gebruikt op de fairway van par 4 en par 5 holes. Deze groene markers (dik 10 x 10cm) zijn soms voorzien van één witte, twee rode of drie gele decals om de afstand 100, 150 en 200m aan te geven.

Functionaliteit

Voor de golfer is vooral de zichtbaarheid, de waarneembaarheid van belang en de betekenis van de aangegeven tekens. Dit geldt voor het aantal banden, de kleuren of de combinaties daarvan. Ook de leesbaarheid van de cijfers is belangrijk, naast de juiste kleurencombinaties van cijfers met ondergrond en omgevingskleur.

Niet altijd staan de afstandsmarkeringen goed zichtbaar langs de fairway, deels door de begroeiing, deels door de standplaats. Maar ook komt onduidelijkheid voor van de informatieoverdracht, door slecht kleurcontrast.

Volledig in de omgeving opgegane afstandspaal die nauwelijks van de boom erachter is te onderscheiden.
Drie verschillende afstandmarkeringen voor dezelfde afstand naast elkaar in de fairway.

Het komt voor dat de op de grond aangebrachte afstandsmarkeringen niet zijn te vinden voor golfers. De plaats is niet altijd duidelijk waar te nemen in de fairway doordat de grondmarkers zijn overgroeid met gras. Niet alle golfers zijn gelukkig met de grondmarkers, omdat deze interfereert met het rollen van de bal.

Vlaggen zijn meer direct zichtbaar en geven gelijktijdig de windrichting aan, maar worden zelden toegepast. Bij houten palen met een, twee of drie rondgaande kerven of uitgefreesde gleuven, is bij ontbrekend kleurcontrast, de waarneembaarheid niet altijd goed. Dit is mede afhankelijk van afstand, lichtintensiteit, weersomstandigheden, luchtkleur en achtergrond kleur. Het helder kleuren van de gleuven biedt hier uitkomst. Brede kleurbanden zijn vaak goed zichtbaar.

Groengele vierkante paal, gepunt en bovenin voorzien van een afstandaanduiding met een gele tape, rondom geplakt. Het gronddeel is voorzien van witte verf.
Wit geverfde paal voorzien van rode kop en rode, verticaal geverfde afstandaanduing welke rondom is aangebracht.
Vierkante donker geverfde paal met bovenin de afstandmarkering aangebracht met drie geverfde banden, rood, wit en blauw, rondom aangebracht.

Moderne hulpmiddelen

Tot de moderne hulpmiddelen die de afstand kunnen aangeven door de baan, behoren steeds meer social media apparaten uit de series van iPhone's, handy's, buddy's, blackberry's en smartphone's. Op een toenemend aantal banen treffen we ondersteuning aan die het gebruik van deze hulpmiddelen stimuleren. Dit leek tegenstrijdig met de nog gehanteerde verbodsregel op het gebruik van hulpmiddelen, maar veranderde per 1 januari 2014.

Ook komt op diverse banen, met name in het buitenland, gebruikmaking van gps-systemen op buggy's voor. Voor handgebruik is er nu ook een sprekende GPS, de GolfBuddy Voice. Na een druk op de knop vertelt en toont deze GPS de precieze afstand tot het midden en de voor- en achterkant van de green. Dit handzame hulpmiddel is slechts 4cm groot en weegt 30gram. In mei 2012 bevatte het GPS-systeem 33.000 voorgeprogrammeerde banen en holes die automatisch konden worden herkend.

Voor de laser afstandsmeter een reflector op de pin-vlaggenstok.

Hier de Golf Buddy in gebruik.
QR code voor smartphone op teeinformatiebord.

Verbod op gebruik social media?
GPS in de buggy, boven het stuur van de bestuurder.

Wat zijn eigenlijk afstandsmeters?

Afstandsmeters of rangefinders zijn veelal kleine, handige hulpmiddelen voor metingen binnenshuis of buiten. We kennen instrumenten die optisch zijn of elektronisch. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische golven, de licht- of radiogolven. Actueel zijn de laser meetinstrumenten naast GPS.

Een volgende indeling is te maken:

1.Standaard afstandsmeters
De standaard afstandsmeters zijn kleine eenvoudig meetinstrumenten die tot op de laatste meter nauwkeurig afstand meten. Veelal lichtgewicht, weerbestendig, mooi design, eenvoudig in gebruik en met een draagtasje. Met slechts één druk op de knop wordt de exacte afstand van 5 tot 770 meter weergegeven.

Bekende Merken: Bushnell, Leica.

2.Golf afstandsmeters
Golf afstandmeters, zoals de naam aangeeft, meer specifiek uitgevoerd ten behoeve van de golfsport, met een sterke vergroting, compact design en ingebouwde hoogteschaal. Op eenvoudige wijze kan hiermee de afstand tot de pin snel en eenvoudig worden afgelezen. De meetbare afstand hier is mogelijkheden tot ruim 500 meter. Golf afstandsmeters kunnen ook zijn voorzien van Slope technologie, die rekening houdt met de helling waar een golfer zich op bevindt.

Bekende Merken: Bushnell, Golf-Buddy, Leica.

3.Verrekijker & Afstandsmeter
De uitvoering van een verrekijker met afstandsmeter, dus kijken en afstandmeten. Deze zijn niet groter of zwaarder dan standaard kijkers. Vergroting met rijk contrast en hoge helderheid. Met een druk op de knop laat bv. de Fusion direct de exacte afstand zien van 10 tot 1450 meters.

Bekend Merken: Bushnell, Leica, Tasco.

De Golf Scope is een compacte 5x vergrotende monokijker met een ingebouwde hoogteschaal, welke het schatten van de range tot aan de pin heel eenvoudig maakt. Functioneel bereik 50-200 yards/45-185 m en Vergroting / Objectief: 5x 20mm.

Golf Scope. Verrekijker mono.

Meest gangbare vormen voor golf

Lasermeetinstrument

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, in het Nederlands: lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling, beter bekend als Laser, een bundel licht. Hier toegepast om afstanden te meten.

Laser Modellen

Bekende modellen zijn o.a. de Leica Disto laser afstandsmeters en Laserliner afstandsmeters. Bekende merken van golfbaanlasers zijn o.a. Bushnell, Bresser en Nikon Laser.

Vormgeving

Binnen de uitvoeringsvorm zijn bekend het eenbuizig en het tweebuizig model, het horizontaal en het verticaal model.

Horizontaal design

Bekend model Horizontaal design is het merk Bushnell, met de PinSeeker technologie welke de achtergrond uit sluit, waardoor het doel wordt uitgelicht.

Horizontaal model.

Verticaal design

Ook hier een bekend model van Bushnell, compact en simpel, ergonomisch om te gebruiken, met een meetbereik tot 900 meter en in draagtasje. Berekent de hoek waaronder gemeten wordt mee in de afstandmeting. De toegepaste Pinseeker techonologie geeft een helder beeld.

Verticaal model.

Technische gegevens

Een geavanceerd laser-afstandsmeter-systeem dat snel meet en nauwkeurig is tot op afstanden van soms vele honderden meters. Scherpte en helder beeld onder alle weersomstandigheden is belangrijk.

Aandachtspunten

Handige hulpmiddelen maar door de diversiteit in merk, model en prijs, zijn er verschillen in:

* Vergroting, bv. 6x – 7x * Nauwkeurigheid +/- tot pin of ander object * Gebruiksvriendelijkheid * Minimum/maximum metingen * Hellingmetingen van 45 – 360 gr. * Hoogtemetingen * Weergave van afstand in de lens * Snelheid of vertraging bij weergeven van informatie * Afmetingen en gewicht * Meeteenheid; m – ft – in – yards * Meetbereik, bv. 45-180 m (= 50-200 yards) tot 900 m ( 1000 yards) to reflective surface * Optische eigenschappen als helderheid onder alle weersomstandigheden * Draagtasje * Scan functie * Water resistentie * LCD display * Inclusief of exclusief batterij * PinSeekeer® technology

GPS-instrumenten

Global positioning system (GPS) is een satellietplaatsbepalingssysteem. Waar hier de satelliet altijd de zender is, is het GPS-horloge of de GPS-applicatie altijd de ontvanger (op aarde). Sporthorloges met GPS zijn binnen de loopsport bekend als handig hulpmiddel om je positie te bepalen en achteraf je looproute of training te analyseren.

Vormgeving

Bekend zijn 2 hoofduitvoeringen:

= a. Model horloge en b. Model mobile telefoon

Horloge, GPS.
Model zaktelefoon.

En verder: == a. Toowap - Afwijkend en opvallend hier is de combinatie met een magnetisch ballmarker en een pitchfork

Toowap met geïntegreerde ballmarker en pitchfork.

== b. GolfBuddy Voice GPS - meertalig

Modern sprekend hulpmiddel via GPS.

Bekende merken zijn: Motocaddy, Garmin, Nike, Polar, Bryton, Suuntu, TomTom, Timex, Sonocaddie, Toowap

Aandachtspunten

Handige hulpmiddelen maar door de diversiteit in merk, model en prijs, zijn er verschillen in:

* Afstandsbepaling tot de green * Afstandsgids met of zonder baan-layout * Met of zonder gedetailleerde green view * Exacte afstand tussen jou en het begin, midden en het einde van de green * Afstandsbepaling naar ieder baanelement/hindernis van lay-up- en dogleg-afstanden * Afstandspunten aan te passen (bunkers en hindernissen markeren) * Meten van de afstand van een individuele slag en de totale gelopen afstand * Database van Europese golfbanen (tot wel 7.800 banen) * Database van banen over de hele wereld (tot wel 30.000 banen) * Regelmatig (gratis)geüpdatet met nieuwe golfbanen * Zwart-wit of kleuren lay-out met een full color hoge resolutiescherm * Resolutie van het aanraakscherm en handschoenvriendelijkheid * Batterij levensduur (bv. maximaal 10 uur of 15 uur in GPS-modus of 6 weken in horlogemodus) * Bijhouden van uitgebreide statistieken voor een betere analyse van uw spel * De functie Slimme Meldingen, voor ontvangt van e-mails, tekstberichten en * Gewicht en waterdichtheid * Ingebouwe antenne * Levering met USB-kabel, Netspanningsadapter, Karabijnhaakclip en Handleiding * Internet / lidmaatschap vereist ja / nee * Geheugen grootte

Hybrid Laser GPS

Laser-afstandsmeter en GPS in één. Hier de combinatie van laser precisie met het gemak van GPS, de Hybrid Laser GPS met PinSeeker Technologie. Naast een nauwkeurigheid op bijna 1 meter, 5x vergroting en de afstand tot voor-, midden-en achterkant van de green. Maar ook biedt de GPS-functie automatische baan herkenning van 25.000+ banen wereldwijd met optie tot meer dan 30.000 banen wereldwijd (inclusief Nederland) en dit via synchronisatie via de website.

Verticaal model, combi of hybrid. Laser plus gps.

Accessoires

Cart Mount

Daar waar de horloge modellen om de pols worden bevestigd, kunnen andere modellen in de tas worden gestoken, in broek- of jaszak maar zo wenselijk ook soms aan de golfkar opgeborgen. Dit geldt voor de Club Version waarbij tevens een beveiligings-kabel aan het frame tegen diefstal.

Cart-mount, accessoire.

Skinz Tour

Bij de TourV2 rangefinder kan een bescherming tegen vuil en vocht worden meegeleverd, een siliconen rubber Skinz. Keuze uit maar liefst zeven kleuren.

Draagtas

Goed beschermende draagtas met extra band voor om uw golftas. Voorzien van een magnetische sluiting en rits om de laser te beschermen, erg handig in gebruik.

Onderhoud

A. Op de grond

Hier is het onderhoud vooral gericht op het goed zichtbaar blijven, het goed kunnen vinden en zien van de markers en aangebrachte cijfers. Het knippen van de grasranden is een frequente onderhoudsmaatregel, dit wordt nogal eens te laat gedaan. Vooral belangrijk waar sprinklerdeksels zijn voorzien van afstanden.

Ook vragen de gekleurde punaises en tegels aandacht voor de kleurherkenning, dat kan ook betekenen dat ze tijdig gewassen moeten worden of bijgeschilderd.

Ook de nazorg bij baanwerkzaamheden is belangrijk, dit bij maaien, verticuteren, slepen en vegen. Deze werkzaamheden hebben effect op de markeringen. Ook het mechanisme van de Kirby vraagt onderhoud gericht op de zuiger en veer. Hetzelfde geldt voor de verende bol- en puntpunaises, waarbij ook vervuiling van de metalen schacht om aandacht vraagt.

Het risico van sprinklers en punaises door de baan, op de fairway of elders als afstandaanduiding gehanteerd, is de overgroeiing met gras. Door de diepere ligging gaat de maaimachine er overheen, nabehandeling is dus noodzakelijk.
Het risico van sprinklers en punaises door de baan, op de fairway of elders als afstandaanduiding gehanteerd, is de overgroeiing met gras. Door de diepere ligging gaat de maaimachine er overheen, nabehandeling is dus noodzakelijk.

Het risico van sprinklers en punaises door de baan, op de fairway of elders als afstandaanduiding gehanteerd, is de overgroeiing met gras. Door de diepere ligging gaat de maaimachine er overheen, nabehandeling is dus noodzakelijk.
Sprinklerdeksel beschermd en zichtbaar gemaakt m.b.v. gekleurde tegel met strak kortgeknipte grasranden.

B. Bovengronds

Hier is het onderhoud gericht op zichtbaarheid, waarneembaarheid en duidelijkheid van kleuren, cijfers, banden en combinaties hiervan. Ook de kwaliteit van geplakte tapebanden, die na enige tijd slijten en kunnen loslaten, is belangrijk. Naast een slordig aanzien, gaat ook de betekenis ervan verloren en daarmee de waarde. Bij onderhoud van de rough zijn sommige markers buigzaam en kunnen door hun flexibiliteit opzij- of platgedrukt worden, anderen dienen te worden weggehaald en teruggeplaatst.

Controle op beschadiging en slijtage, mogelijke rotting of verwering blijft belangrijk. De mate waarin en de frequentie wordt mede bepaald door de materiaaleigenschappen.

Rottingsproces op scheidingslijn grond-lucht bij houten afstandsmarkeringspaal.

Bij toepassing van beplanting als afstandmarkeerder, is onderhoud ook belangrijk. Let op de kwaliteit van de beplanting, denk aan de snoeivorm, gezondheid, behoud van blad of naalden en grootte. Niet naalden verliezende coniferen zullen hier het meest geschikt zijn.

Nalatig onderhoud en slijtage biedt zeker op afstand slechte informatie. Dit naast de onverzorgde aanblik.
Nalatig onderhoud en slijtage biedt zeker op afstand slechte informatie. Dit naast de onverzorgde aanblik.
Nalatig onderhoud en slijtage biedt zeker op afstand slechte informatie. Dit naast de onverzorgde aanblik.

Halfdode plant geeft minder fraai aanzien.
Afstandspaal met deels afgebroken afstandsplaatje.
Gescheurde kleuraanduiding afstand om vierkante, houten paal.
Kerf onder kop van de paal nauwelijks zichtbaar. Gras rond de voet nog bij te maaien.

Hygiëne

Hier zijn aandacht en zorg vooral gericht op het schoon houden van de markers. Het vermijden en verwijderen van vervuiling door onderhoudswerkzaamheden als gras, opspattende aarde bij regen of vervuiling door dierlijke uitwerpselen.

Afstandspaal begroeit met korstmos.

Veiligheid

Bij normaal uitgevoerd onderhoud (voldoende verzonken grondmarkers, verwijderde bovengrondse markers tijdens werkzaamheden), is er geen sprake van gevaar voor de golfer. Hier zijn geen veiligheidseisen van belang. Wel geldt dit ten aanzien van de greenkeeper en golfer tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan tee, fairway en rough, wanneer markers onvoldoende zijn verzonken of verkeerd staan.

Naast beschadiging van de marker of van machineonderdelen door de marker, is er ook het risico van rondvliegende stukken, scherven of splinters, wanneer de marker in de maaimachine terecht komt of door verticuteerpennen en messen wordt gekraakt. Bij herhaaldelijk buigen of scheef duwen van niet flexibele markers tijdens de veelvuldige maaibeurten, kan er ook breuk ontstaan.

Slijtage of beschadiging kan bij bepaalde vormen van afstandsmarkering vragen om aandacht voor veiligheid, naast onderhoudseisen.
Beschadigde kunststof punaise.

onderdeel/afstandmarkering.txt · Laatst gewijzigd: 2019/11/05 17:23 door Herman H. Berteler