Terras

Definitie

Het woord terras heeft meerdere betekenissen. Het hier bedoelde terras betreft de open, veelal verharde zitruimte buiten, nabij het clubhuis.

Onder een grote parasol op het terras.
Terras met rietbedekking en palmtakken als schaduwelement.

Geomorfologisch betekent het een horizontaal gelegen stuk grond dat begrensd wordt door een aflopend en oplopend terrein. Ook wel door mensen gemaakt, zoals in de landbouw en wijnbouw. Deze vorm van terras kan ook op golfbanen voorkomen, o.a. op de locatie bij tees.

Geomorfologisch terras.
Terras etages met stalen trappen en houten vloeren.

Functie

Functioneel vormt het terras de plaats in de open lucht, waar men tot rust kan komen, sociaal contact kan onderhouden, van het weer kan genieten of waar men naar andere golfers kan kijken. In het laatste geval heeft het terras bv. zicht op naderende spelers op hole 9 of hole 18. Soms ook met zicht op vijver of waterpartij of zeekust.

Houten trap toegang tot terras met houten vloer, zicht op de kustbaan.
Clubhuis met serre-ruimte en tuindeuren naar het terras.

Meestal is het terras ook de plaats waar kan worden gedronken en/of gegeten, dit vanuit de koppeling met het horecagedeelte binnen in het clubhuis.

Belangrijk is het om nabij het terras parkeerruimte te bieden voor buggy's of stalling voor tassen en trolley's.

Privéstalling van de buggy onder het terras.

Schaduw

Naast het bieden van een heerlijke plaats in de zon, kan het terras ook juist een heerlijke schaduwplaats bieden. Liefst veilig ten opzichte van golfballen. Vele vormen van schaduw biedende elementen zijn daarbij in gebruik, uiteenlopend van parasol tot schaduwdoek. Maar ook bomen zijn hiervoor toegepast op het terras.

Terras met parasols, windscherm en plantenbakken.
Patioterras tussen clubhuismuren. Parasols bieden schaduw.

Gecombineerd schaduw door bomen en zonneplaatsen met parasol.
Terras met zonneschermen en parasolbomen.

Groot rechthoekig zonnescherm in opgevouwen stand.
Draagarmen van het zonnescherm.
Groot, rechthoekig zonnescherm in geopende stand.

Zware zonneschermconstructie.
Rij van parasols.

Luwte

Belangrijk is het bieden van een luwe zitplaats, uit de wind en beschermd tegen bv. om het clubhuis trekkende tocht. Hiervoor worden vele vormen van windschermen toegepast.

Beschut en knus achter de windschermen.

Horeca Passanten

Het terras wordt afhankelijk van ligging en omgeving van de golfbaan, ook ingezet als horeca-element voor passanten en recreanten zoals wandelaars, fietsers, motorrijders of ruiters.

Ruiters houden pauze. Koffie voor de ruiters en water voor de paarden.
Ruiterbezoek met paarden op het terras.

Rond kijken

Rond kijken vanaf het terras of gezien worden op het terras. Panorama's als vergezichten over de baan, richting natuurterreinen of over waterpartijen al dan niet voorzien van een sierfontein.

Aan het terras voorbij varende hetelucht ballon.
Ondergaande zon vanaf het terras en voorbij varende hetelucht ballon.

Stervormig terras met zicht op Indische Oceaan.
Zicht over de baan vanaf het terras.

Vorm

Terrassen komen in veel vormen en maten voor en zijn vaak architectonisch bepaald door de mogelijkheden van het clubhuis. Het terras kan rechthoekig zijn, als brede gevelstrook onder de gevel van het clubhuis liggen of bestaan uit kleinere terrassen, soms stervormig of rond.

Ze zijn overwegend open, maar er zijn ook clubhuizen met overdekte terrassen en serres. De begrenzing van het terras kan geheel siertuin zijn, maar ook deels begrensd zijn door de gevel(s) van het clubhuis.

Terrassen zijn niet altijd op de begane grond gelegen. Toegang via een trap en hellingbaan is dan belangrijk.
Plantvakken sieren het terras op en de entree.

Ook het terras kan weer zijn opgebouwd uit ‘terrassen’, hoger zijn gelegen of zijn voorzien van muurtjes als afscheiding. Hoger gelegen terrassen zijn toegankelijk en bereikbaar door middel van een trap, al dan niet gecombineerd met een hellingbaan. In enkele gevallen slechts vanuit het clubhuis.

Terras met terrassen, verbonden door een trap.
Terras met houten vloer en picknicktafels.

Clubhuis met serre en terras, waarop parasols.
Terrasmeubilair aangevuld met banken.

Gevelmuren aan het terras voorzien van geglazuurde tegeltjes met motief.
Gevelmuren aan het terras voorzien van geglazuurde tegeltjes met motief.

Overdekt terras als in een stadion.
Buitenterras op Spaanse golfbaan.

Terras zwevend boven het water.
Zwevend terras boven de vijver.

Beplanting

In het terras kunnen bomen staan, in natuurlijke habitus of als leiboom of parasolboom gesnoeid. Ook bevatten terrassen wel plantvakken met veelal bloeiende planten (seizoen gebonden), of plantenbakken met heesters, vaste planten of coniferen. Soms ook zijn er vijvers of waterelementen, buitenverlichting, tuinornamenten of scheidingswandjes aanwezig.

Aankleding van terras met hanging baskets en zomerbloeiers.

Aan wanden, muren of zuilen worden wel bloembakken toegepast of hanging baskets met hangplanten.

Schaduw biedende Paardekastanje (Aesculus) op het terras.
Terras met parasols, klok en fontein bij de toegang.

Balvanger ter bescherming van het terras. Plantenbakken voor aankleding.
Aankleden van de gevel naast het terras met bloembakken.

Technische mogelijkheden zijn er voor terrasverwarming en terraskoeling (m.b.v. nevel). Aan de toegang naar het terras kunnen verschillende voorzieningen zijn opgenomen. Zie onder Meubilair. Ook kunnen voorzieningen aanwezig zijn voor opvang en bezighouden van kinderen. Op of in de nabijheid van het terras is soms ook ruimte voor uitingen van kunst, veelal beelden.

Sierfontein in vijverpartij naast het terras.
Kunst aangrenzend aan het terras.

Techniek

Het terras is bijna altijd voorzien van verharding, in sommige gevallen van een half- of semi-verharding. De verhardingsmogelijkheden zijn uiteenlopend en kan bestaan uit sierbestrating in de vorm van steen, tegels of een mix daarvan, in diverse kleuren beschikbaar. Verder uit keien, hout, grind, split of schelpen. Op terrassen wordt ook wel kunstgras gehanteerd als vorm van vloerbedekking of antislip.

Zoals onder wegen en paden wordt bij de aanleg meestal een dikke laag straatzand in een cunet aangebracht of ook wel aangestampt puin gelegd, als fundering. Deze fundering kan afhankelijk van de bouwkundige situatie, ook een betonvloer zijn van begane grond of verdieping. Zo kunnen terrassen ook een vrije overhang hebben waarbij de ruimte onder het terras voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Van belang is een goede afwatering, waarvoor het onder afschot wordt gelegd of wordt voorzien van hwa-putten(hemelwaterafvoer) of rioolputten. Naast het bieden van schaduw bij zonneschijn, is ook beschutting tegen wind belangrijk. Het gebruik van windschermen, al dan niet doorzichtig, komt dan ook veel voor.

Naast parasols ook zonneschermen aan de gevel.
Windschermen op de hoek van het terras.

Schaduw wordt geboden door bomen in of aan het terras (soms speciaal daarvoor gevormd of gesnoeid), door zonneschermen aan de gevel, door parasols (vaste of mobiele) of door schaduwdoek. Ook is het technisch mogelijk het terras te verwarmen tijdens koele avonden of te koelen op warme dagen. Het laatste wordt gedaan met een zeer fijne waternevel zonder dat de terrasbezoeker dit verneemt.

Windschermen langs het terras en grote klok in zicht.
Windschermen langs het terras.

Niet altijd zijn de weersomstandigheden gunstig voor terrasgebruik. Bij lage temperatuur worden wel hulpmiddelen gebruikt om het verblijf te veraangenamen. Dit varieert van gasheaters tot elektrische verwarmingssystemen.

Elektrische terrasverwarmers in gebruik.

Meubilair

Als buitenmeubilair staan er op het terras veelal tafels en stoelen, soms ook banken of picknicksets, boombanken (rondom de stam van een boom), afvalbakken en soms schoenborstels. Ook tashouders (zie foto) of parkeervoorzieningen voor trolley’s kunnen extra ondersteunend zijn aan bezoekers.

Tassteunen, vast gemonteerd, als service nabij het terras.
Tassen niet op het terras, maar op daarvoor bestemde parkeerplaats.

Een en ander staat vast of los, het jaarrond of seizoengebonden. Vaak zijn er ook parasols om schaduw te bieden. Andere schaduw biedende elementen naast bomen, zijn met klimplanten begroeide pergola’s, zonneschermen of schaduwdoek.

Terras met ingeklapte parasols, omgeven door clubhuis.
Grote schaduwschermen als parasols over het terras.

Onderhoud

Het onderhoud richt zich op meerdere zaken, te weten de kwaliteit van de verharding, de afwatering, het meubilair, eventuele verlichting, schaduwelementen, tuinornamenten, de beplanting op en om het terras, het reinigen van afvalbakken, asbakken e.d. Houten terrasvloeren vragen meer aandacht dan betonvloeren.

Hierbinnen past ook het onkruidvrij houden van terrasverharding, verwijderen van grassen, mossen e.a. spontaan opkomende gewasjes.

Terrasonderhoud houten vloer, gecombineerd met betonvloer.
Winterklus, met hogedrukspuit tegels schoonspuiten.
Gras en mos verwijderen uit de voegen tussen tegels.

Ook het wassen van de doorzichtige windschermen is belangrijk. Vegen (zwerfvuil, ingelopen vuil en vogelpoep) en harken van eventueel aanwezige bloemperken en heestervakken en grindpaden, zijn frequente handelingen.

Deels worden onderhoudshandelingen verricht door het technisch personeel, de greenkeeper of het horecapersoneel. Afstemming hierin is belangrijk.

Windscherm aansluitend aan sierelement bestaande uit een gaaszuil met gestapelde zwerfkeien.
Hygiëne is ook op het terras van belang, o.a. tegen zwerfvuil.

Voor het horecapersoneel geldt vooral het onderhoud aan de klantgerichte tafels en stoelen. Tijdig verwijderen van klein vuil, voordat het gaat zwerven en afruimen van tafels.

Hygiëne

Van groot belang is het schoonhouden van het terras, van de verharding, de tafels, de stoelen en banken, de plantvakken op en om het terras en de afvalbakken. In relatie met het terras is de keuze van afvalbakken belangrijk om vervuiling door vogels, egels, eekhoorns, wespen e.d. te voorkomen. Ook de zorg rond bbq's is punt van aandacht.

BBQ op het terras, vast, demontabel model.
Terrasbezoek van een pauwen gezin.

In het buitenland kan het hier gaan om apen, papegaaien, antilopen, geiten e.a. diersoorten. Wanneer zij de gelegenheid krijgen zullen ze op zoek naar voedsel, het vuil uit de afvalbak werken.

Ook hygiëne op tafel is belangrijk. Vuile glazen trekken insecten aan, bv. wespen.
Hygiëne op tafel; tijdig verwijderen van gebruikt servies.
Weinig animo voor het terras tijdens regenbuien.

Ook ten behoeve van andere recreatievormen kan het terras worden ingezet. Bij aanwezigheid van ruiters bijvoorbeeld, kunnen naast faciliteiten voor de ruiters ook faciliteiten voor de paarden zijn geïntegreerd, zoals drinkbakken en stallingsruimte. Hygiëne m.b.t. de ontlasting is ook hier wenselijk.

Veiligheid

Voor de veiligheid dient naast hygiëne, denk hierbij aan wespen en ander ongedierte, het terras goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te zijn. Stroeve en gelijkmatig, vlak gelegde verharding of houten vloeren, ook onder vochtige omstandigheden. Dit geldt ook ten aanzien van trappen en hellingbanen.

Hoger gelegen terrassen, in het bijzonder zwevende terrassen, vragen om veiligheidsmaatregelen tegen het er afvallen. Ook de windschermen dien veilig te zijn, tegen breuk en doorloop. Trappen dienen daarom te zijn voorzien van leuningen.

Terras met afvalbeveiliging in de vorm van dakje voor het terras.

Ook bij gebruik van kunst, tuinornamenten en vijvers moet worden gelet op de preventie tegen gevaar. Dat geldt ook ten aanzien van de kwaliteit van het meubilair, zowel in stabiliteit, constructie als in slijtage en beschadiging. Tegen diefstal wordt meubilair wel geketend.

Bescherming van terrasmeubilair tegen diefstal, hier met een kabel.
Terras bij nacht en ontij.

Verder wordt aanbevolen om aandacht te hebben voor hulpmiddelen als EHBO-trommel, brandblusser, defibrillator, bliksemafleider e.d. Voor het terraspubliek zichtbare informatie m.b.t. calamiteiten en nooduitgangen is belangrijk. In relatie hiermee ook de zorg voor goed opgeleid en geïnstrueerd (horeca)personeel.

Bij toepassing van water is ook de aandacht voor bacteriële besmetting (legionella) een punt van aandacht. Zo is het van belang dat bij nevel terraskoeling de leidingen van het systeem automatisch leeg lopen om de kans op bacteriële besmetting van achtergebleven water uit te sluiten.

onderdeel/terras.txt · Laatst gewijzigd: 2014/01/17 12:39 door Herman H. Berteler