Water-cooler

Definitie

Water-cooler station met geïntegreerde afvalbak en cuphouder in gebruik. Gepositioneerd bij bank en balwasser.
Watertank in ronde, afsluitbare gazen kooi met bekerhouder.

Een echte waterkoeler is een (elektrisch) apparaat dat gekoeld drinkwater kan verstrekken of leidingwater koelt. Waterkoelers zijn vaak te vinden in gebouwen, zelden buiten. De meest voorkomende water-cooler stations op golfbanen, zijn in deze zin geen waterkoelers. Ze zijn slechts voorzien van een tank gekoeld water en koelen niet zelf.

Golfregels

Welke relatie heeft de water-cooler met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie Baan

Drinkwater

Drinkwater is water dat geschikt is voor menselijke consumptie. Daar waar het drinken van water belangrijk wordt geacht voor onze gezondheid en we geacht worden minimaal 1,5 tot 2liter water per dag te drinken, is het aanbieden van drinkwater door de baan dan ook geen overbodige luxe. Zeker niet gedurende warmere dagen.

Water-cooler met eigen voorziening van drinkbekers.
Drinkfonteintje in gebruik. Zijwaartse bovenafvoer naar opvangputje naast de zuil. Verharding rond de zuil aangebracht.

Functie

De drinkwatervoorziening is een services aan golfers om de gelegenheid te bieden drinkwater tot zich te nemen of om te tanken, flesjes of bidons bij te vullen. Drinkwater is niet hetzelfde als leidingwater of kraanwater.

Leidingwater of kraanwater zegt namelijk alleen iets over de wijze van transporteren respectievelijk afleveren, maar niet over de kwaliteit van het water. Er kunnen waterleidingen zijn die water bevatten dat niet geschikt is voor menselijke consumptie. Waarschuwingen hier zijn op hun plaats!

Zo kan er ook voor menselijke consumptie geschikt bronwater en mineraalwater worden gebruikt. Dit water wordt doorgaans niet aangeduid met de term drinkwater maar met de term flessenwater. Flessenwater is een groepsnaam voor alle soorten gebottelde vormen van drinkwater. Het zg. water-cooler station biedt gekoeld drinkwater aan door de baan.

Vorm

Op de golfbaan komen we diverse vormen van aanbieding van drinkwater tegen, zoals:

 • Leidingwater in kleedruimtes, toiletvoorzieningen en buitenkranen,
 • In drankautomaten, samen met soorten frisdrank, zgn. flessenwater of bronwater,
 • Drinkfonteintjes door de baan,
 • Buitenkranen door de baan,
 • Water-coolers stations met flessenwater of drinkwater,
 • Box model.

Wandopstelling van drinkfonteintje met kraan.
Koelbox met kraantje, op een steun en met krat voor lege flesjes.
Kraan om fles te vullen en kraan om uit te drinken, boven elkaar. Met opvangputje.

Techniek

Naar het type waterkoeler kan er onderscheid worden gemaakt in de flessen-waterkoelers en leidingwater-koelers.

Door de baan treffen we echter geen koelers als zodanig aan, maar houders met gekoeld water. Deze zijn of kunnen zodanig zijn ingericht dat ze goed isoleren en het gekoelde water lang koel houden. Ze kunnen overal door de baan geplaatst worden. Dit vraagt echter wel om een weldoordachte strategie t.o.v. de lengte van de baan, de inspanning voor de golfer door de baan, de afstand van drinkpunt tot drinkpunt, strategie ten opzichte van de te lopen holes en het drinkpunt.

Water-cooler station Waterkoelers kunnen ook als extra faciliteit op buggy's voor komen. In de verticale standaard van het zgn. ‘water-cooler station’, zoals dat op veel golfbanen wordt gebruikt (zie foto), zit een watertank (IGLOO Cooler) van 38liter. Daarnaast kan ze zijn uitgerust met een Cup Dispenser voor papieren bekertjes (tot 5000stuks) en met twee gescheiden afvalbakken. De omhuizing, het station, bestaat uit recycling kunststoflatten op een stalen frame, welke als houten latjes ogen. Aan de voorzijde voorzien van scharnierende, dubbele deuren waarachter de afvalbakkenken schuil gaan.

Er wordt in water-coolers en petflessen 100% bronwater aangeboden. Zo ook bronwater vanuit Nederlandse bronnen. Water-cooler stations zijn er in professionele standaard vormen voor binnen in gebouwen en voor buiten, op openluchtrecreatieterreinen en sportterreinen.

Op golfbanen vaak in de kleuren groen en zwart, al dan niet voorzien van sponsorlogo. Ook komen er geïmproviseerde vormen voor, eenvoudige self-made, goedkoop, maar effectief. De door de baan gebruikte water-coolers beschikken meestal niet over een lekbakje, laat staan een overloopindicator. Dat betekent dat er dus gelekt kan worden ter plaatse en vochtige standplaatsen kunnen voorkomen, met als gevolg erosie.

Rond, half open water-coolerhuis waarin de tank staat, voorzien van een kraantje.
Koelbox met kraantje in een standaard en deksel beschermd met afsluitbeugel met slot. Krat voorziet in drinkglas.
Koelbox met kraantje in een standaard en deksel beschermd met afsluitbeugel met slot. Krat voorziet in drinkglas.

Het kist model of box model Het kistmodel of box model, bestaat uit enkele rechthoekige latten kisten met gesloten deksel, in de afmetingen 68,8(L) x 45,7(B) x 48,3(H) of 97,8(L) x 51,4(B) x 67,3(H). Ook deze is van recycling kunststof, veelal groen of zwart en standaard leverbaar en bevat een 36liter tank of een 95liter tank, met opties voor diverse frisdranken of verfrissingsproducten. Deze uitvoering wordt ook wel toegepast op drivingrange, als extra drivingrange_accessoires en nabij oefenhoeken.

Drinkfontein en buitenkraan Drinkfonteintjes kunnen standaard zijn uitgevoerd met drukknop voor doorlaten van water of met een kraan en zijn vrij gemonteerd of verwerkt in een zuil, standaard of eigen fabricaat. Ze kunnen zijn gemonteerd aan muren en wanden of in metselwerk. Ook zijn er drinkfonteintjes met doorlopende wateraanvoer.

Buitenkranen kunnen op alle denkbare vormen door de baan voorkomen. Het drinken zonder cup of flesje is hier niet altijd even gemakkelijk en er is veel lekwater te bespeuren en daarmee risico op erosie. Net als bij andere accessoires, schroomt men in het buitenland niet om naamsvermelding te doen bij schenkingen van deze voorzieningen.

Eenvoudig drinkfonteintje met gemetselde opvangbak.
Kraan als eindpunt op een betonpaal, dienstdoende als drinkfontein.
Buitenkraan met spuitgat voor de afsluiter. Opvallende vorm van drinkfontein.

Kraan met emmer, voor drinkwater en bevochtigen handdoek, clubs wassen e.d.
Kraan met betonbuis-waterbakje.
Doorlopende kraan in natuursteen.

Onderhoud

Onderhoud bij water-cooler stations is gericht op tijdig en regelmatig verversen van het resterende drinkwater, bijhouden van de cup-dispenser en leegmaken van de afvalbakken, voor zo ver aanwezig. Daarnaast uiteraard het station reinigen en onderhouden waarin de watertank staat.

Verder is het onderhoud gericht op hygiëne rondom de drinkwatertank en de plaats waar de tank staat. Let hierbij ook op de risico’s van betredingserosie, waardoor er weer slechte bereikbaarheid ontstaat door lekkend water en na regenbuien.

Buitenkraan in betonnen buis, zonder opvangbak of putje.

Onderhoud aan fonteinen en buitenkranen is voornamelijk gericht op het operationeel zijn en op de nadelige gevolgen van lekkage. In de winterperiode zal binnen landen waar vorst voorkomt, maatregelen moeten worden genomen om bevriezing te voorkomen. Bij het water-cooler station betekent dat tijdig verwijderen van de watertanks, bij fonteinen en buitenkranen tijdig afsluiten.

Daar waar toegepast, is er ook de zorg om reclameborden, teksten, fotomateriaal e.d., toegepast op de water-cooler stations.

Toegepaste reclame op een water-cooler station.
Water-cooler nabij padverbinding.

Hygiëne

Met betrekking tot hygiëne zijn diverse zaken van belang, te weten;

 • De zuiverheid rondom het drinkwater, risico’s van vervuiling en bacteriegroei in het waterreservoir,
 • De vervuiling rondom de standplaats van water-cooler stations, fonteintjes en buitenkranen,
 • Aanwezige afvalbakken tijdig leeg maken en reinigen,
 • Zwerfvuil van drinkbekertjes, peuken, papiertjes e.d. tijdig opruimen en afvoeren,
 • Vervuiling door plasvorming bij erosie en gebrekkige infiltratie, in de uitgelopen gaten voor het reservoir, tijdig herstellen.
Waterkraan met bakje, in gemetselde zuil, verwerkt en dienstdoend als drinkfontein.
Erosie door lekkend water bij het tappen, slechte infiltratie.
Vervangen van watertanks, zorg voor hygiëne.

Veiligheid

Veiligheidsaspecten zijn gericht op;

 • De kwaliteit (gezondheid) van het te drinken water, de zuiverheid ervan,
 • De fysieke risico’s die kunnen ontstaan bij het gebruik maken (de toegankelijkheid en bereikbaarheid) van het water-cooler station, de fonteintjes en de buiten kranen. Denk aan gevaar van uitglijden bij natte omstandigheden door lekwater of regenwater in erosiekuilen,
 • De te gebruiken schoonmaakmiddelen voor het reinigen van het water cooler station,
 • De opslag van vers water en het transport met bedrijfswagens naar de cooler stations. Ook dit behoort met de nodige zorg voor hygiëne te worden uitgevoerd.
onderdeel/water-cooler.txt · Laatst gewijzigd: 2012/06/11 16:40 door Herman H. Berteler