Recreatievormen

Definitie

Recreatievormen zijn vormen van vrijetijdsbesteding die onder recreatie vallen (niet onder sport), die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen en die men doet voor ontspanning en vermaak. Het hiervoor ingerichte gebied waar kan worden gerecreëerd, is het recreatiegebied. Er is sprake van indoorrecreatie en openluchtrecreatie.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Andere vormen van recreatie naast golf.

Foto 1: Fietsen en vissen naast de golfbaan in aangrenzend recreatiegebied.
Foto 2: Picknicktafels in recreatiegebied naast golfbaan.
Foto 3: Zeilsport in recreatiegebied naast de golfbaan.

Golfbanen vormen een recreatiegebied voor golf als vorm van recreatie. Ze kunnen als zodanig in een recreatiegebied liggen, maar ook recreatiegebied zijn voor andere vormen van recreatie. Gelijktijdig is de golfbaan een sportterrein waar op reglementaire wijze in competitieverband de golfsport kan worden beoefend.

Functie

Zoals in de definitie aangegeven, kan de functie van de baangolfbaan tweeledig zijn;

  • het bieden van ruimte en mogelijkheden voor het beoefenen van een of meerdere vormen van recreatie en
  • voor het beoefenen van de golfsport.
Bebording met fietsroutes op de golfbaan.
Informatie voor wandelaars, aan de wandelroute op de golfbaan.
Wandelroute informatie op golfbaan.

Als vorm van recreatie is het spelen van golf een vorm van openlucht-dagrecreatie. Als recreatiegebied biedt het complex van de golfbaan soms mogelijkheden voor meerdere vormen van recreatie en soms ook van meerdere vormen van sport. Dit is afhankelijk van diverse factoren.

Vorm

Op het terrein van een golfbaan als recreatiegebied, kan afhankelijk van de inrichting, de faciliteiten, de grootte, de mate van openbaar zijn, de locatie e.d. , verschillende vormen van recreatie worden beoefend.

Er zijn banen met grote waterhindernissen of die in verbinding staan met recreatieplassen. Hier kunnen vormen als zeilen, pleziervaart, zwemmen, zonnebaden, naturisme, surfen en vliegeren worden gecombineerd.

Andere banen zijn geïntegreerd met waterlopen als een rivier, beek, kanaal, meer of zee, zowel voor recreatief gebruik als ook voor de beroepsvaart. Hier kunnen vormen van recreatie voorkomen als pleziervaart, kanovaren, zeilen, roeien of waterfietsen. Ook de vissport kan binnen vele golfterreinen geïntegreerd voorkomen.

Strandbad in recreatiegebied grenzend aan golfbaan en waterhindernis.
Heteluchtballon boven de golfbaan.
Parachute zweven bij opkomende maan, boven de golfbaan.

Pleziervaart op aangrenzend water bij een golfbaan.
Golfbaan grenzend aan recreatiegebied met camping.

Hoog boven de golfbaan zijn recreatievormen denkbeeldig als zweefvliegen, parachute zweven en ballonvaren. Golfbanen kunnen binnen de belangen van recreatie, gericht op dagjesmensen en toeristen een belangrijke plaats innemen in de regio. Soms zijn ze naast de combinatie met een recreatieplas, gelegen in de nabijheid van toeristische attractie als camping, kampeerboerderij, stoeterij of manege (zie foto's).

Gemotoriseerde paraglider boven de golfbaan.
Rijtuig op ruiterpad tussen twee gedeeltes van de golfbaan.

In landen waar sneeuw valt, kan de baan in de winterperiode dienst doen als terrein om te langlaufen of zelf te skiën, sleetje te rijden of winterwandelingen te organiseren. Tijdens vorstperiodes kunnen de waterhindernissen dienst doen als schaatsbaan.

Langlaufen als wintersport op de golfbaan.

Dit vraagt vanuit veiligheid en acceptatie veel inlevingsvermogen van de exploitant en de recreanten, zeker wanneer de baan niet is gelegen in of gekoppeld is aan een recreatieterrein als zodanig. Wel wordt schoorvoetend door de horeca gebruik gemaakt van andere recreanten, die als passanten het terrasbezoeken, een bezoekje brengen aan de bar of het restaurant van het clubhuis.

Wandelaars op terras van de golfclub.
Ruiter op openbare weg door de golfbaan.
Aanduiding ruiterpad op een golfbaan.

Ook zijn er golfbanen die kleedruimtes beschikbaar stellen voor groepen hardlopers of fietsers, die ruiters ontvangen op het terras en daarbij de paarden drinkwater bezorgen. Het is opvallend hoeveel verblijfsaccommodaties in het buitenland zijn ingericht op ontvangst van golfers gecombineerd met vissers (vooral vliegvissen in de bergen).

Techniek

Niet alleen macro-planologisch is een goede verdeling van de schaars beschikbare ruimte in Nederland belangrijk, in het directe beheer van de golfbaan vraagt dit onderwerp ook om aandacht, inzicht en kennis van zaken.

Storende factoren en onveilige situatie dienen in kaart te zijn gebracht. Dat betekent dat scheiding van activiteiten in bepaalde situaties en op bepaalde plaatsen, duidelijk herkenbaar en geïnstrueerd behoort te zijn, herkenbaar gebonden aan regels.

Hier is voorlichting, goede en voldoende communicatie en geleiding van wezenlijk belang. Gebruikmaking van terrein en faciliteiten door andere recreanten kan over en weer bijdragen tot meer sympathie, maar ook voor de golfbaan en de golfsport.

Vormen van recreatie

Fietsen, mountainbiken

Biedt eventueel kleedruimte aan of horeca en terras voor de passanten. Stel schuilhutten en toiletvoorzieningen door de baan beschikbaar.

Ook kan mogelijk de technische afdeling van het baanpersoneel behulpzaam zijn bij pech. Maak toegangssluizen in hekwerken waar nodig.(zie foto’s).

Fietser, genietend van het golfspel.
Golfers en mountainbiker kruisen elkaar.
Preventie binnen recreatiegebied tegen inrijdende fietsers en brommers.

Helikoptervlucht

Niet zelden zijn golfbanen een gewild terrein voor helikoptervluchten, wellicht vanwege de vele hectares grond maar wellicht ook vanwege het patroon, zichtbaar vanuit de lucht. Recreatievluchten zijn daarom niet vreemd boven golfbanen.

Helikoptervluchten ook boven de golfbaan.
Helikopterview over Groesbeek en deel van Het Rijk van Nijmegen.

Langlaufen, skiën, schaatsen, sleeën of ski-borden

  • Langlaufen, skiën, schaatsen of sleeën; openstellen van de baan in winterperiodes met sneeuw en vorst, kan gedurende de wintermaanden bijdragen aan extra inkomsten voor de horeca. Vanzelfsprekend dient een en ander gecontroleerd te gebeuren om schade en letsel tot een minimum te beperken. Zet vaste routes uit en geef deze duidelijk aan geskied of geschaatst kan worden en van welke hellingen mensen met de slee of ski-bord mogen.

Wintersport op de golfbaan; langlaufen.
Langlaufen op de golfbaan, gereed voor de start.
Langlaufen op de golfbaan, langs de fairway's.

Uitzonderlijk is de combinatie van golfbaan met skipiste, in dit geval een piste van kunststofborstels in het zuiden van Nederland.

Vanaf het terras toegang tot de skipiste van kunststofborstels.
Skipiste van kunststofborstels aangrenzend aan het terras van de golfbaan. Met toegangstrap.
Skipiste van kunststofborstels aangrenzend aan het terras van de golfbaan.

Paardrijden

Ruiters langs de golfbaan.
Paardrijden, ruiters naast de holes, door de golfbaan.

Sportvissen

  • Sportvissen; het toestaan van sportvissen op daarvoor ingerichte plaatsen, kan onderdeel zijn van waterbeheer. Vissen vanaf de walkant, van een steiger of vanuit een bootje in de waterhindernis?
Vissen vanuit de boot en ballen zoeken in waterhindernis.
Aangrenzend kanaal met steiger.
Vis- en aanlegsteiger in aangrenzend kanaal.

In diverse landen wordt vissen naast golfen aangeboden als vorm van recreatie. Hier kan het gaan om vliegvissen in de bergbeken in de omgeving of vissen in kweekvijvers.

Vissen voeren

Alpine Driving Range - Golf spelen en vissen voeren

Bijzonder is wel de zo genoemde Alpine Driving Range waar met het afslaan van ballen de vissen worden gevoerd. Voor golfliefhebbers zijn op de top van de dam Durlaßboden Stausee, Wilder Kaiser in Oostenrijk, twee gecombineerde tee- en parkeerplaatsen aangelegd. Op een afstand van ongeveer 80 meter ligt in het stuwmeer een drijvende green. De speciale, milieuvriendelijke golfballen - Ecobioball van Albusgolf - zijn binnen 48 uur in het water opgelost waarbij de inhoud, bestaande uit visvoer, vrij komt. Voor meer informatie zie ook hoofdstuk golfbal.

Gecombineerd golfen en vissen voeren met speciale golfballen.
In de Regio Wilder Keizer in Oostenrijk, de combinatie van wandelen, skiën, golfen en vis voeren.

Met deze golfbal wordt het volgens de fabrikant mogelijk om in de buurt van mariene milieus te golfen.

Dit biedt de mogelijkheid van het beoefenen van golf op :
* Cruiseschepen
* Seafront Hotels & Resorts
* Stranden
* Steigers en booreilanden
* Boten en jachten
* Reservoirs , meren, rivieren en andere mariene milieus.

Privé oefenen op jacht in de jachthaven.
Trainen tijdens een golf cruise.
Golfballen slaan in de jachthaven.

Vogels spotten

  • Vogels spotten; het toestaan van vogelaars op daarvoor geschikte paden, wegen en delen van de rough kan bijdragen aan begripsverbetering en natuurbeheer (vogeltellingen). Zie ook de jaarlijkse vogel teldag op golfbanen, vanuit de NGF (zie foto). Op specifieke plaatsen kan een uitkijktoren bijdragen.
Vogels spotten op de golfbaan.
Uitkijktoren naast golfbaan, geschikt om vogels te spotten.
Uitkijkpost op een duin- of linksbaan langs de kust.

Wandelen, hardlopen, jogging, Nordic Walking

Biedt eventueel kleedruimte aan of horeca en terras) voor de passanten. Stel schuilhutten en toiletvoorzieningen door de baan beschikbaar. Honden aan de lijn, maar wel drinkfaciliteiten voor de dieren. Maak toegangssluizen waar nodig en geef de routes aan op de speelkaart. (zie foto’s).

Herfstwandeling op openbaar pad door de golfbaan.
Wandelaars kruisen de hole op een golfbaan.

Nordic Walking onder de drivingrange langs.
Pictogram wandelpad en ingang is fijnbos van wandelroute.

Pictogramaanduiding voor wandelroute.
Natuurlijk wandelpad door fijnbos op kustbaan.

Steile trappen opgenomen in wandelroute over golfbaan aan de kust.
Wandelroute van zee-niveau naar clubhuis op de rots, met trappen.

Op de speelkaart aangegeven route voor Jogging en Nordic Walking.
Ontmoeting van golfers en Nordic Walking op de golfbaan.

Zwemmen

Carnaval

Geheel afwijkend maar toch aan te snijden, Carnaval. Eenmaal per jaar worden met name in de zuidelijke Provincies op diverse plaatsen, vormen van golf als onderdeel van spot in beeld gebracht.

Boerengolf als aandachtspunt in de carnavalsoptocht.
Wegwijzers op de boeren golfbaan tijdens carnavalsoptocht.

Midwinterhoorn blazen

Op golfbanen in het Oosten van Nederland, langs de grens met Duitsland en op sommige plaatsen in Duitsland nabij de grens met Nederland, kunnen we de midwinterhoorn soms horen. Dit van berken-, elzen- of wilgenhout gemaakte blaasinstrument, wordt in Twente en de Achterhoek alleen ingezet tussen de eerste zondag van de advent (“anbloazen”) en Driekoningen (6 januari, “afbloazen”).

Midwinterhoorn blazen op de golfbaan 't Zelle.

Supa Golf

Als een nieuwe vorm van familiesport geïmporteerd uit Australië en gebaseerd op de golfsport. Het is een vereenvoudigde vorm van het “echte” golf. De ballen zijn iets groter, zijn zachter en gekleurd. Daarnaast is er keuze uit maar vier soorten golfclubs, gemaakt van hard kunststof. In 2013 in Nederland gespeeld op de golfbanen van Landgoed Welderen in Elst (Gld), Landgoed Bleijenbeek in Afferden en Landgoed Eyckenduyn in Helden.

Supa Golf, sinds 2013 ook in Nederland.
Supa Golf kent gekleurde, grotere en zachte ballen om mee te spelen.
Supa Golf met kunststof clubs.

Onderhoud

Binnen het onderhoudsschema zullen alle op andere recreatievormen gerichte faciliteiten en voorzieningen moeten worden meegenomen. Ook dient er veelvuldig preventief te worden opgetreden.

Hygiëne

Binnen de verschillende recreatievormen gelden veelal de algemeen voorkomende eisen aan hygiëne, zoals die voor de onderdelen van de golfbaan en de recreatieactiviteit gelden. Aanvullende zaken kunnen zijn; achtergelaten zwerfvuil en voer bij visplaatsen, paardenmest op ruiterpaden of haltes. Voor naakt zwemmen of zonnen door naturisten kunnen speciale regels gelden ten aanzien van toelaatbaarheid en locatie.

Veiligheid

Veiligheid vraagt om specifieke aandacht, gerichte acties en goede bewaking en controle. Het hanteren van een risico-inventarisatie-lijst om adequaat te kunnen handelen, zowel preventief als curatief, wordt aanbevolen. Alle mogelijke vormen van onveiligheid (fysiek, emotioneel, sociaal), gevaar of onzedelijkheid dienen te zijn geregistreerd op de risico-inventarisatie-lijst.

Preventie is van groot belang, waaronder diverse vormen van EHBO. Een calamiteitenplan is niet overbodig.

Inzet van de traumahelikopter op de golfbaan.
onderdeel/recreatievormen.txt · Laatst gewijzigd: 2014/01/26 17:19 door Herman H. Berteler