Marshalhuisje

Definitie

Starterhuisje.
Klein, eenvoudig starter- of marshalhuisje.

Het marshalhuisje of ook wel ‘starterhuisje’ genoemd, is de huisvesting van de marshal op de baan, nabij de eerste hole (eerste afslag) of half-way, nabij de tee| van Hole 10.

Functie

De primaire functie van het marshalhuisje is het huisvesten, het onderdak verschaffen en daarmee bescherming bieden tegen weersinvloeden, van de marshal. De marshal is de persoon die de startorde bewaakt, door de baan patrouilleert, het tempo van het spel in de gaten houdt en vragen of problemen van spelers probeert op te lossen. Hiervoor heeft de marshal veelal ook permanent een buggy beschikbaar met daarbij horende communicatie- en hulpmiddelen.

Foto 1, 2, 3 en 4 hierna: De marshal als dirigent, als regisseur en vraagbaak, de steun en toeverlaat voor iedere speler.

Foto 1: De marshal als dirigent, als regisseur en vraagbaak, de steun en toeverlaat voor iedere speler.
Foto 2: De marshal, ook als leverancier van zandzakjes met zaad, opgehangen aan de voorgevel.

Foto 3: De marshal als starter en tijdbewaker op hole 1.
Foto 4: Marshal in zijn starterhuisje.

Secundair heeft het marshalhuisje functies voor de spelers, welke worden gerealiseerd dankzij extra voorzieningen of accessoires. Te denken valt hier aan sanitaire voorziening, uitgifte van speelkaarten en/of baanboekje, pitchvorken en tees, maar ook aan de aanwezigheid van een drankenautomaat of water-cooler. Verder kan er informatie aanwezig zijn als handicapoverzicht, pinposities, weersverwachting, temperatuur, windrichting, klok, speeltijden, wedstrijdoverzicht, natuurinformatie, EHBO, nooddiensten, geluidsinstallatie, sirene e.d.

Foto's hierna: Veel accessoires op en rond het marshalhuisje zijn ondersteunend en klantgericht aanwezig.

Klein, aluminium marshalhuisje met buitenklok en windwijzer.
Houten marshalhuisje met grote veranda en gevelklok.

Houten marshalhuisje met veel wandinformatie.
Veel accessoires op en rond het marshalhuisje zijn ondersteunend en klantgericht aanwezig. Hier met drankautomaat.

Inleveringspunt van speelnummer nabij marshalhuisje.
Functionele, concrete informatie bij starterhuisje.

Het marshalhuisje staat aan het begin van baan, bij hole 1. Maar ook kan het staan bij hole 10, in het buitenland ook wel gecombineerd met half-way. Banen met meerdere lussen van 9 holes, hebben vaak bij elke starthole een marshalhuisje.

Marshalhuisje bij 1e starthole van nieuwe lus.

Vorm

Marshalhuisjes zijn er in veel vormen en maten, uiteenlopend van gemetselde bouwwerken, glazen huisjes tot eenvoudige houten (tuin)huisjes. De uitrusting ten behoeve van de marshal kan eenvoudig zijn, zonder extra voorzieningen tot zeer luxe. Te denken valt hierbij aan o.a. het zelfstandig koffie zetten, radio en/of TV aansluiting, computer voorziening, luxe kantoorstoel en bureau, speaker aansluiting, verwarming, airco e.d.

Op of nabij hole 10, half-way, is de uitvoering vaak sterk vereenvoudigd met uitzondering van veel banen in het buitenland, waar half-way een algemeen toegepast begrip is.

Foto's hierna: De marshalhuisjes zijn overwegend kwalitatief goed van materiaal en constructie.

Achtkantig marshalhuisjes met gevelklok.
Eenvoudig rechthoekig, houten marshalhuisjes met dubbele deur.

Sober, bakstenen marshalhuisje gebouwd tegen de gevel van clubhuis.
Geheel doorzichtig, glazen marshalhuisje.

Het marshalhuisje is niet altijd groot!
Modern, vrijstaand marshalhuisje.

Techniek

Hier wordt verder niet ingegaan op de bouwkundige, technische aspecten van het marshalhuisje. Daarvoor wordt ook verwezen naar de foto’s.

Foto's hierna: Op half-way of hole 10, kan de uitvoering van het marshalhuisje sterk vereenvoudigd zijn, maar ook luxe. Op plaatsen waar mogelijk kan het ook gecamoufleerd zijn en opgaan in de natuurlijke omgeving.

Achtkantig tuinhuis als marshalhuisje op hole 10.
Op hole 10 kan de uitvoering van het marshalhuisje sterk vereenvoudigd zijn zoals de plattelandsvorm hier, een kleine kapberg.

De binnenkant van de open kapberg, wandinformatie, een bank en een tafel op hole 10.
Op hole 10 een eenvoudige, houten schuur met afsluitbaar deel en inloopgedeelte.

Marshalhuisje opgenomen in het landschap.

Onderhoud

Onderhoudsaspecten zijn gericht op bouwkundige onderhoudswerkzaamheden, het herstellen en repareren van schade of het conserveren van materiaal. In het bijzonder zijn draaiende en scharnierende delen als deuren en ramen hierbinnen het meest belangrijk.

Hygiëne

Hier gelden overwegend alle algemeen geldende maatregelen en preventies.

Veiligheid

Naast veiligheid gericht op de staat van het marshalhuisje zelf en de geboden faciliteiten in en rondom het huisje, is ook de preventie en noodhulp welke de marshal door de baan kan bieden hier van belang. Te denken valt aan de aanwezigheid van EHBO trommel, defibrillator, brandblusser, reddingsboeien e.d. Ook het bezitten van een BHV en EHBO diploma door de marshal is belangrijk.

onderdeel/marshalhuisje.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/05 17:02 door Herman H. Berteler