Pinpositie

Definitie

Robert-Jan Derksen nabij de pin, gekenmerkt door vlag en positiemarker.

De pinpositie is de plaats op de green waar de vlaggenstok staat. De plaats dus waar de hole, de put of cup is gestoken en waarin de vlag is gezet. Wordt ook wel 'pin cut' genoemd of op zijn Nederlands, de pinpositie.

Golfregels

Welke relatie heeft de pinpositie met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Vlaggenstok – Flagstick

Functie

Functioneel gezien is de pinpositie de plaats waar de speler wordt geacht zijn bal uit te holen. Deze plaats wordt aangegeven met de vlaggenstok welke dient om op afstand, de plaats van de cup op de green aan te geven.

Deze positie van de pin varieert en wordt regelmatig opnieuw door de verantwoordelijke greenkeeper (of in sommige gevallen door de baancommissaris), gestoken. Hij of zij wordt ook wel de pinsetter genoemd.

Naast het tijdig en regelmatig verplaatsen, het opnieuw steken, is ook de positie als zodanig van belang. Te vaak zien we door de baan, ook in amateurwedstrijden, dat de positie van de pin niet 'fair' is gestoken voor de spelers. Een positie in een hellend vlak (slope), maakt het welhaast onmogelijk deze aan te spelen aangezien de bal nergens rondom de cup stil kan komen te liggen. De oppervlakte direct rondom de hole behoort zo vlak mogelijk te zijn en van eenzelfde niveau. Een reëel besef van het golfspel bij de pinsetter, is hier van wezenlijk belang.

Bord waarop pinpositie kan worden aangegeven.
Bord met informatie over aanduiding van de pinpositie in combinatie met vlagkleur.

Naar spelers toe is het belangrijk om de pinpositie van het moment kenbaar te maken. Dit wordt wel gedaan in het clubhuis of in de baan bij het marshalhuisje of nabij de eerste hole. Pinposities aangeven gebeurt op verschillende manieren zoals met cijfers of letters. Dit aan de hand van vaste vakverdeling van de greens. Waar men een baanboekje hanteert, wordt dit ook daarin wel eens aangegeven.

Kaart met pinposities.

Pinpositie

De USGA en de R&A hebben algemene richtlijnen gepubliceerd om de commissies (de golfregels stellen in regel 32-b onder meer dat de baancommissie de pinposities bepaalt), hiermee te helpen:

‘Een gebied met een straal van 60 tot 90cm rond de hole dient in goede staat te zijn zonder steile hellingen of, indien mogelijk, zonder hellingen met een wisselende steilheid. M.a.w., de green rond de hole moet zo vlak mogelijk zijn en een uniforme textuur hebben. Holes mogen in geen geval op moeilijke plaatsen worden aangebracht of op steile hellingen waar de bal sterk wordt versneld. Een downhill put moet met een redelijke slagingskans mogelijk zijn. Championships greens moeten een behoorlijke uniforme snelheid bezitten, voldoende stevig zijn en een goed gespeeld schot belonen terwijl een slecht schot wordt afgestraft.’Greenkeeper, Jaargang 19, nr. 5, 2008.

In de USGA Course Rating Gids staat duidelijk:

‘Wanneer de downhill rol op de Stimpmeter twee keer langer is dan de uphill rol beschouwen we de helling als matig. Wanneer het verschil drie keer bedraagt, wordt de helling als steil bestempeld. De Greens Section heeft het volgende voorgesteld: ‘De helling van het grootste deel van een green mag niet meer bedragen dan 3 procent (1,7 graden), hoewel sommige gedeeltes om bijzondere redenen steiler mogen zijn, zoals voor het verkrijgen van een speciaal architectonisch effect. Elke helling van 3 procent of groter die een resultaat met de Stimpmeter oplevert van 3,04m is niet geschikt voor een pinpositie’. Aut. Jerry Lemons(Golfbaanarchitect in Hickory, Tennessee USA).

De pinpositie vraagt een vlakke green rond de cup, waar de bal stil kan liggen zonder te verrollen.

Een hole moet zo worden gepositioneerd dat een bal bij het putten op zo’n 60cm van de hole tot stilstand moet kunnen komen. De algemeen aanvaarde aanbeveling om een hole niet dichter dan vijf passen vanaf de rand van de green te steken is op banen met grote greens goed uitvoerbaar.

Er zijn banen die deze aanbeveling niet waar kunnen maken. Probeer in elk geval een hole meer dan drie meter van de rand van de green te steken, maar alleen wanneer er op vijf passen afstand geen hindernissen of steile hellingen liggen. (Bron: GreenKeeper.)

Vorm

Pin gepositioneerd achter de bunker.

De variabele stand van de pin, heeft tot gebruikersaanduidingen geleid zoals 'sucker pin'. Hier betreft het een pinpositie dichtbij (of bijna verborgen door), een bunker of waterhindernis. Het risico van aanspelen is groot, dus je zou nogal dom zijn om dit te doen, een verstandige speler zal niet spelen om de bal bij de hole te laten eindigen vanwege het risico.

Placement marker

Met behulp van de ‘placement marker’ wordt de plaats van een putting cup op de green aangegeven, bijvoorbeeld vooraan, midden of achterop. Dit wordt aangegeven door de positie van de marker op de vlaggenstok.

  • Laag = vooraan,
  • Midden = midden en
  • Hoog = achterop.

Belangrijk voor de keuze van placement markers is de zichtbaarheid op afstand vanuit de baan. Hier dient rekening te worden gehouden met de achtergrond, met licht en de lucht om zo de juiste keuze aan soort en kleur te maken. Soms kom je echt niet functionerende combinaties tegen.

Marker voor positie van de pin op de green. Ook hier kleurcontrast op afstand belangrijk.

Bekende markers zijn de bolvormige, van gaten voorziene polyethyleen markers, die eenvoudig in hoogte versteld kunnen worden. Rubberen ringen behoren de marker op de juiste plaats te houden. Deze placement marker, wit, blauw, geel of rood van kleur, is alleen verkrijgbaar voor vlaggenstokken met een diameter van 13mm.

Foto 1 en 2 hierna: Naast de correcte positie op de vlaggenstok, is ook het kleurcontrast met omgeving belangrijk.

Foto 1: Kleurcontrasten zijn van belang voor goede waarneming.
Foto 2: Gele marker voor pinpositie contrasteert met groene achtergrond.

Andere markers zijn de pinposition vlagVlags, kleine vlaggen, al dan niet voorzien van tekst, cijfers of beeld of sponsorlogo. Ook komen markervlaggetjes voor met blokjesmotief in diverse kleuren of tweekleurig diagonaal verdeeld. Vaak betreft het nylon vlaggetjes met buishouder om over de vlaggenstok te schuiven. Verkrijgbaar in wit, rood, groen, blauw of geel. Veel voorkomende standaard tekst op de vlaggetjes luidt: “Please repair ballmarks”.

Marker voor pinpositie met opdruk.

Foto 1 en 2 hierna: Ook hier is de correcte positie op de vlaggenstok van belang en het kleurcontrast met de omgeving.

Geblokte pinvlag en vlaggetje als marker voor de pinpositie.
Kleine vlag als marker pinpositie. Kleurcontrast ook hier belangrijk.

Ook wordt de positie van de vlag op de green wel aangegeven door de kleur van de toegepaste vlag. Belangrijk is dit duidelijk te communiceren, zie foto's hierna.

6 vakken en 3 vlakken voor aangeven pinpositie in combinatie met vlagkleur.
Heldere weergave betekenis van vlagkleuren op de green.

Onderhoud

Belangrijk binnen het onderhoud is het aanbrengen van de correcte combinatie pinpositie en placement markers. Geeft de marker aan boven in de vlaggenstok te zitten, dan behoort de vlag ook achterop de green te staan, zo ook ten aanzien van midden en onder. Goede remrubbers zijn belangrijk, zeker omdat de vlaggenstok met regelmaat tegen de grond wordt gegooid door de spelers en onder invloed staat van wind en regen.

Foto 1, 2 en 3 hierna: De correcte combinatie pinpositie en placement markers is belangrijk, naast goed steken.

Relatie afstand op de green en marker pinpositie is belangrijk.
Markervlag voor pinpositie bovenin, pin achterop de green.
Goed steken van de pin, de hole of cup, is van groot belang voor het spel.

Hygiëne

Bij tijd en wijle wassen van de placement markers en vlaggetjes is een punt van zorg. Het regelmatig op de green laten vallen van de vlaggenstok zorgt voor vervuiling, dit in sterke mate wanneer de greens zijn bezand of bemest.

Veiligheid

Voor de veiligheid dient de vlaggenstok bij maai- en eventuele andere werkzaamheden, uit de cup te worden gehaald en op veilige afstand weggelegd. Zeker niet al rijdend verwijderen uit de cup om gevaren te vermijden en beschadiging van de cuprand te voorkomen.

onderdeel/pinpositie.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/12 22:26 door Herman H. Berteler