Drivingrange

Hoge balvangers rond het veld van de drivingrange.

Definitie

De drivingrange is het oefenterrein waar golfspelers ballen kunnen slaan over grotere afstand, vaak voorzien van meerdere afslagplaatsen naast elkaar. Ook wel ‘practice range’ genoemd. Ook de plaats waar lesruimte is gesitueerd.

Drivingrange op een verdieping.
Drivingrange op begane grond.

Functie

Functioneel is de drivingrange bedoeld voor:

  • het zelfstandig oefenen van de swing, chip of pitch, soms met behulp van extra trainingsmateriaal aangebracht op de drivingrange,
  • het opwarmen van de spieren voor een wedstrijd,
  • het ontvangen en uitvoeren van les van de pro in daarvoor speciale lesruimte.

Foto 1, 2, 3 en 4: Lesruimtes kunnen sterk verschillen in inrichting en hoeveelheid lesmateriaal.

Foto 1: Lesruimtes kunnen sterk verschillen in inrichting en hoeveelheid lesmateriaal.
Foto 2: Lesruimtes kunnen sterk verschillen in inrichting en hoeveelheid lesmateriaal.
Foto 3: Inkijk in leslokaal op de moderne drivingrange van Hazendal Golf. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika

Foto 4: Lesruimtes kunnen sterk verschillen in inrichting en hoeveelheid lesmateriaal.
Foto 5: Pedagogiek op de drivingrange, Hessel Bosman moedigt training aan via posters.

Heeft iedere golfbaan een drivingrange, niet elke drivingrange heeft een golfbaan. Er zijn drivingranges waar geen golfbaan bij is en die als oefenruimte op zich staan.

Op de drivingrange bevinden zich meerdere afslagplaatsen naast elkaar, waar spelers ballen kunnen slaan. Daarnaast kan de drivingrange afslagplaatsen bevatten die zijn ingericht voor het geven van les door een pro, deze zijn open of gesloten, openbaar of privé en voorzien van diverse hulpmiddelen. Zie Drivingrange Accessoires

Inkijk in moderne drivingrange met velerlei voorzieningen. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika
Inkijk in moderne drivingrange met velerlei voorzieningen, waaronder trachmen en beeldschermen. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika

Drivingrangeballen, speciale ballen. Niet voor gebruik door de baan!

Ballen voor de drivingrange of kortweg ‘range balls’, zijn speciale ballen van minder goede speelkwaliteit. Ze zijn daarvoor kenbaar gemaakt met een rode of zwarte streep en op veel banen voorzien van een sponsorlogo en mogen niet door de baan worden gebruikt.

Vorm

Voor wat betreft de drivingrange als geheel, hebben we te maken met een samenstelling van;

Vijf belangrijke onderdelen, te weten;

De bouwkundige elementen

Op veel drivingranges zijn veel afslagplaatsen overdekt, soms ook in combinatie met afslagplaatsen in de open lucht. Afslagplaatsen in het gebouw kunnen zowel op de begane grond zijn als op één of meerdere verdiepingen.

Drivingrange met bovenverdieping. Bewegwijzering.
Inkijk in moderne drivingrange met velerlei voorzieningen en eigen benaming. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika

Is de afslagvloer verhard, dan is deze veelal van beton of klinkers, rechthoekig of half rond van vorm. De overkapte ruimte kan een grote open ruimte zijn met overzichtelijk de afslagplaatsen op een rij, of zijn voorzien van afgeschermde afslagplaatsen. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk Drivingrange Accessoires, onderdeel; Scheidingswand.

De bouwkundige elementen. Overdekte afslagplaatsen.
De bouwkundige elementen. Overdekte afslagplaatsen.
Drivingrange op Hazendal Golf, begane grond met een verdieping. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika

Overdekte afslagplaatsen, hier geschakeld met hoogteverschil. Tevens afslagplaatsen buiten.
Overdekte afslagplaatsen in combinatie met niet overdekte, gelijkvloers of met verdieping.

Overdekte afslagplaats op de verdieping, zonder scheidingswanden.
Overdekte afslagplaatsen zonder scheidingswand, op begane grond.

Overkappingen bestaan vaak uit betonnen, gemetselde of getimmerde voorzieningen met open of afsluitbare wanden/muren, met toegangsdeuren en/of poorten. Ook zijn er staalconstructies en aluminium overkappingen met gesloten dak of polycarbonaat beglazing. De daken kunnen vlak zijn, hellend of rond. Gelet ook op het feit dat we hier te maken hebben met een 'vergunning vereist bouwwerk', wordt in dit boek niet verder ingegaan op de bouwtechniek.

Strak, rechtlijnig en van hout.
Strak, rechtlijnig en voorzien van wandvensters. Van hout.

Gebogen en van metaal.
Lichtdoorlatend, golfplaten dak.
Schuin hellend, metalen dakconstructie.

Eenvoudige maar zware staalconstructie voor overkapping.
Grote richtlampen voor drivingrange verlichting.
Zware richtlampen voor verlichting drivingrange.

Ook zijn er banen met een verlichte drivingrange. Dit kan met behulp van hoge lantarenpalen, schijnwerpers op hoge staanders of gerichte verlichting op de overkapping (zie foto's boven).

Uitzonderlijk zijn mobiele overkappingen, verrijdbaar afhankelijk van de afslagplaats op het gras.

Mobiele drivingrange overkapping.
Mobiele drivingrange overkapping.

Op meerdere golfbanen zijn bebouwingen verscholen in het groen. Op minder begroeide terreinen wordt de oplossing gevonden in het aanbrengen van een aarden wal met daarop beplanting of moderne, gemetselde muur zoals onderstaande foto's tonen.

Het wegwerken van bebouwing in open ruimte, door aarden wal en beplanting.
Buitentrap met leuning naar verdieping drivingrange.
Toegang tot de moderne driving range van Hazendal Golf, Stellenbosch, West Cape, Zuid-Afrika.

Moderne drivingranges hebben ook voorzieningen als een winkel voor versnaperingen en drinken, toiletvoorzieningen voor dames en heren of zelfs douches.

Inkijk in moderne drivingrange met velerlei voorzieningen, waaronder toiletruimtes en douches. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika

De grasbaan of wateroppervlakte

Voor de afslagplaatsen van de drivingrange ligt een grasveld met een diepte van 200-250m en is bijna altijd omheind met een vele meters hoge afrastering, een hekwerk van net of gaas, de balvanger. Enkele banen hebben een geheel open drivingrange welke zelfs gekruist kan worden door een te bespelen hole, waarvoor speciale waarschuwingselementen in de drivingrange en door de baan zijn toegepast.

De grasbaan drivingrange.
Maaipatroon op grasmat van drivingrange.

Drivingrange als wateroppervlakte.
Openlucht afslagmatten aan water drivingrange.

Waarschuwingsknop voor bel en lichtsignaal in de afslagruimte.
Hole kruist open drivingrange, zonder omheining, met gele oefenballen.

Op het grasveld staan borden of vlaggen om de afstanden mee aan te geven. Ook kunnen er diverse hulpmiddelen op het grasveld staan of liggen zoals pionnen, autobanden, vangnetten, oefenborden e.d.

Er zijn ook drivingranges die geen grasveld hebben maar open water, daar sla je de ballen in of over een meer of grote vijver. Dit wordt ook wel 'floatingrange' genoemd. Ook kan de drivingrange een combinatie zijn van water en land, waarbij je over het water moet slaan. In het water kunnen palen met afstandsborden staan of worden drijvers met afstandmarkering gebruikt.

Water drivingranges of floatingranges komen hier en daar voor en hebben speciale ballen.
Water drivingranges of floatingranges komen hier en daar voor en hebben speciale ballen.

Zicht op gebouw van drivingrange aan het water.
Zicht vanaf de baan op de waterdrivingrange.

Gedurende de winterperiodes kunnen drivingranges en floatingrange, onder invloed van sneeuw en vorst voor korte of langere duur zijn gesloten. In landen in noord Europa algemeen gebruikelijk, in ons land wisselend en in Afrika onbekend.

Met sneeuw bedekte drivingrange.

Afrastering, de omheining, het net- of gaaswerk, de balvanger

Voor meer gedetailleerde weergave wordt hier ook verwezen naar het hoofdstuk Hekwerk.

De omheining, het net- of gaaswerk en de balvangers.
De omheining, het net- of gaaswerk en de balvangers.

Onder de hoge balvanger of aan de voet van het gaaswerk om de grasmat van de drivingrange, is het gras soms moeilijk machinaal te maaien. Dit vergt extra aandacht. Ook de hier tegenaan liggende ballen zijn moeilijk machinaal te rapen en geeft extra handwerk. Een praktische oplossing is het plaatsen van tegels onder een hoek van bv. 45graden, aan de voet van het gaas. Hierdoor ketsen of rollen de ballen weer terug in de baan.

Tegels onder 45 gr. aan voet van balvanger ter voorkoming van ligging onder het net.
Drivingrange netten met gesloten onderkant voor grondopvang bij aflopende kanten.
Zicht vanaf de baan op drivingrange met hoge balvangers.

In warmere landen worden drivingranges ook wel omheind met dicht op elkaar geplaatste Palmbomen.

Eenvoudige drivingrange met omheining van palmen.
Omheining van palmen bij drivingrange op Spaanse golfbaan.

Ondanks de hoogte van de balvangers, gebeurt het regelmatig dat ballen buiten de drivingrange neer komen. Het vergaren van deze ballen kost veel tijd. Redenen waarom soms een beroep wordt gedaan op de spelers om drivingrange ballen te verzamelen (zie onderstaande foto's).

Verzoek om hulp bij het verzamelen van buiten de drivingrange geraakte golfballen.
Verzoek om hulp bij het verzamelen van buiten de drivingrange geraakte golfballen.

De afslagplaatsen, afslagmatten

Voor meer gedetailleerde weergave wordt hier ook verwezen naar het hoofdstuk Kunstgras.

De afslagplaatsen, hier met achtkantige afslagmatten.
De afslagplaatsen, hier met vierkante afslagmatten, met bal-depot-sleuf en rubbertee.

De afslagplaatsen zelf bestaan meestal uit een kunststof afslagmat, een natuurlijke grasmat of een combinatie. Ze kunnen open of gescheiden zijn door vaste of losse schermen. Dit voor veiligheid, privacy, oefenaccessoires, instructie e.d.

Ook komen synthetisch grasbanen voor, ook wel kunstgras genoemd, een lange tee-baan, zonder afslagvlak en zonder onderbreking, van waaraf direct geslagen kan worden. Dit dankzij gebruikmaking van de laatste ontwikkelingen op het gebied van grondwerk, shockpad technologie en synthetisch gras. Voor meer details zie ook onder Hoofdstuk Drivingrange Accessoires; Afslagmat.

Foto 1: In warmere landen ontbreken soms bouwkundige elementen en ligt de drivingrange geheel in de open lucht.
Foto 2: Hier de drivingranges als enkele slagbaan met balvanger, in de open lucht.

Foto 3: Een slagkooi als drivingrange.
Zware kunstgrasbaan langs de afslagplaatsen.

Foto 1, 2 en 3: In warmere landen ontbreken soms bouwkundige elementen. Ook in ons land kennen we open drivingranges zonder gebouw en ook de afslagkooi.

De drivingrange_accessoires

Voor de accessoires zie: Drivingrange Accessoires

Accessoires voor de drivingrange zijn er veel, hier bv. de bank, afvalbak en aankleding met beplanting.
Ook als accessoires voor de drivingrange zijn deze afstandsaanduiding.
Inkijk in moderne drivingrange met velerlei voorzieningen, waaronder cup-houders voor drinken. drivingrange, Hazendal, Stellenbosch, Zuid-Afrika

Techniek

De balcapaciteit per drivingrange varieert tot wel 40.000ballen per dag. Het verzamelen van de ballen kan volledig automatisch gaan, half automatisch tot volledig handwerk zijn, met of zonder extra hulpmiddelen als mechanische ballenveegmachines. In landen buiten Nederland worden de gespeelde ballen ook nog wel geraapt, met de hand, door met gaas beschermd baanpersoneel. Er zijn ook systemen waarbij de ballen ondergronds tot over lengtes van 200m met lucht worden terug getransporteerd.

De afslagvloer waarop de afslagmatten liggen, kan vlak zijn of getrapt. Bij drivingranges met verdieping(en), kan de toegang via een trap zowel inwendig als uitwendig van het gebouw zijn, met betontrap of stalen trap. Zie foto’s.

Getrapte afslagvloer in de open lucht.
Geschakelde buitentrap van staal, voorzien van leuningen.
Binnentrap van beton met hellingbaanstroken en enkele leuning.

Improvisatie

Tijdens speciale gelegenheden kunnen geïmproviseerde drivingranges worden gehanteerd. Dan wordt bv. een hole omgetoverd tot tijdelijk oefenveld voor topspelers.

Geïmproviseerde drivingrange op hole 1.
Geïmproviseerde drivingrange op hol 1. Touwgeleiders om publiek op juiste afstand te houden.
Plaatsaanduiding Robert-Jan Derksen.

Plaatsaanduiding Joost Luiten.
Plaatsaanduiding Daan Huizing.
Plaatsaanduiding Dylan Boshart.

Floatingranges

Bij floatingranges, waar de balcapaciteit ook zo’n 20.000-30.000ballen per dag is, worden de ballen op een punt in de vijver verzameld en uitgeschept. De wind kan de ballen in een hoek drijven of een sleepnet. In september 2010 is er ook speciaal geprepareerde Conver ballenraapboot op de markt gekomen. Het betreft een originele maaiboot (maaien van taluds vanaf het water), met een aangepaste arm waaraan een open bak zit gemonteerd van 3m breed, om ballen op te scheppen vanuit het water.

Water drivingranges of floatingranges hebben speciale ballen.
Het met schepnet opvissen van ballen.
Door de wind in een hoek gedreven floating bals.

Onderhoud

Het onderhoud van de drivingrange is mede afhankelijk van het type drivingrange en de gebruikte bouwmaterialen, maar valt te verdelen in onderhoudswerkzaamheden gericht op:

Foto 1: Onderhoudswerkzaamheden kennen eigen veiligheidsmaatregelen, o.a. voor persoonlijke bescherming.
Foto 2: Persoonlijke bescherming met handschoenen en mondkapje.

Foto 1 en 2: Onderhoudswerkzaamheden kennen eigen veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen. Foto 3: Ook de accessoires vragen regelmatig om onderhoud.

Door bal-inslag beschadigd afstandsbord.

Hygiëne

Zaken met betrekking tot hygiëne spelen zich voornamelijk af rond de afslagplaatsen, waar zwerfvuil, sigaren en sigaretten, drinkflesjes en blikjes voor veel ongemak kunnen zorgen. Goede en voldoende afvalbakken, asbakken en eventueel toiletvoorzieningen zijn hier op hun plaats.

Veiligheid

Naast de directe veiligheid van spelers en passanten op en rond de drivingrange, in het bijzonder daar waar holes de drivingrange kuisen of er parallel aan lopen, is ook de indirecte veiligheid zaak van aandacht. Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid en kennis van informatie over hulpdiensten en huisarts, brandbeveiliging, inbraakpreventie, defibrillator, verbandtrommel, brancard, rolstoel e.d. Ook schuilgelegenheid bij onweer kan bij open drivingranges een punt van zorg zijn en vanzelfsprekend bij overdekte drivingranges, de bliksem afleiding.

Op drivingranges met een of meerdere verdiepingen dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid en toegankelijkheid, maar ook tegen het naar beneden vallen. Hier is gerichte zorg nodig voor de toegangstrap en het gebruik daarvan en de verdiepingsvloer. Deze kan van waarschuwingsmateriaal zijn voorzien tegen het naar beneden vallen, speciale kleuren of belijning. Dit naast eventuele waarschuwingsborden.

Afvalbeveiliging met verlengde dakplaten onder de verdieping.
Waarschuwingslijnen. Waarschuwingsmarkering met gekleurde lijnen op de vloer.

Rode zone op verdiepingsvloer, dicht tegen de afgrond. Waarschuwingsmarkering met kleuren.
Veilig afslaan achter het dak van de benedenverdieping.

Vangnet boven het water en contrasterende vloerkleur voor veiligheid.
Veiligheidsnet op verdieping van water drivingrange.

onderdeel/drivingrange.txt · Laatst gewijzigd: 2022/01/20 10:53 door Herman H. Berteler