Waste-area

Definitie

Waste-area of waste-land is grond op de golfbaan wat doelbewust niet bedekt is met gras en geen 'hindernis' is, dus geen bunker is. Meestal is alleen zand aanwezig, maar waste-area kan ook bestaan uit natuurlijk aanwezige aarde, stuifzand, opgebracht fijn split, gemalen marmer of ingebracht zand. Waste-land komt ook voor onder benamingen als Transition areas of Sandy waste.

In linie gelegen waste-areas langs de fairway van deze hole.
Buggypad door de waste-area.

Golfregels

Welke relatie heeft waste-area met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie Baan

Functie

De functie van waste-area kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken, te weten vanuit het spel of vanuit het ontwerp, de aanleg en inrichting. Met betrekking tot het spel is het bedoeld als aanvullend element in de te spelen hole, verhoging van de strategische attractiviteit. Dit zonder dat het een hindernis vormt in de betekenis van de regelgeving.

Buggy's en trolleys mogen, aangegeven uitzonderingen daargelaten, de waste-area doorkruizen.

Niet altijd is de waste-area toegankelijk voor trolleys of buggy's.
Waste area in natuurlijke omgeving.

Vanuit het ontwerp, de aanleg en inrichting kan het betekenisvol zijn in relatie met de omgeving, de natuur of het landschap. Zo kan waste-area een natuurlijke zandduin zijn of een zandverstuiving, zoals in Nederland kan voorkomen in heidegebieden.

Natuurlijke waste-area, kleine zandverstuiving in heidegebied.
Waste-area direct achter de tee, na de afslag.

Natuurlijk stuifduin of zandverstuiving in heidegebied.
Zandverstuiving als natuurlijke waste-area, met richtingpaal.

Vorm

Lange strook waste-area langs de fairway.
Waste-area's kunnen grillig en goot zijn.

De vorm van waste-area is niet gebonden en is uiteenlopend tot zeer grillig qua toepassing. Zo zijn er kleine waste-areas naast of in de fairway, maar ook uitgestrekte waste-areas te vinden langs de fairway. Soms slechts op een enkele hole, soms op meerdere en in het buitenland zijn er banen met op nagenoeg elke hole (Haciënda del Alamo in Spanje), waar de tee als eiland in de waste-area kan liggen.

Tee als een eiland in de waste-area gelegen.

Waste-areas kunnen ook beplanting bevatten, zowel natuurlijke begroeiing als ingebrachte bomen, struiken of siergrassen. Ook kunnen dwars door de (groter) waste-areas paen gaan voor buggy's.

Betonpad voor buggys door waste-area, met geleiding door verhoogde padrand van biels.
Waste-area met beplanting erin aangebracht.

Techniek

Waar de waste-area geen natuurlijke duin of stuifzand is, is de waste-area technisch, een kunstmatig aangelegd deel van het terrein met veelal verdichte ondergrond, waarop zand of split is aangebracht. Ook zijn waste-areas delen van de baan die bewust grasvrij zijn gelaten en opgevuld met zand of split.

Aanleg van waste-area met plasticfolie als onderliggende laag.
Nieuwe waste-areas in wording.

Niet onbelangrijk is dat de samenstelling van de ingebrachte substraten spelvriendelijk zijn en het materiaal niet beschadigd. Grof split of grind, van nature aanwezige stenen e.d., zijn uit den boze.

Waste-area vervuild met stenen.
Grasmatten leggen in waste-area.

Transport van grasmatten tijdens de winter.
Gelegde grasmatten in waste-area tijdens de winter.

Onderhoud

Gelet op het feit dat de waste-areas toegankelijk (kunnen) zijn voor trolley's en/of buggy's, is frequent egaliseren onderdeel van het onderhoud. Ook het vrij maken en houden van naar boven komende stenen uit de ondergrond, ingewaaide boomtakken of in de herfst veel bladeren, vraagt om aandacht. Dit naast het slechten van gaten en holen die gegraven zijn door dieren. Ook de randen, de overgang van fairway, green of tee naar waste-area vraagt om gericht onderhoud, net als spontane begroeiing.

Het plaatsen van borden met heldere informatie of instructie is belangrijk in relatie met gebruik, onderhoud en geleiding.

Waste-area aangegeven met bebording.
Waste-area aangeduid met bebording.

Hygiëne

Uit hygiënische overweging wordt aandacht gevraag voor eventuele overmatige aanwezigheid van natuurlijke uitwerpselen van vogels (ganzen) en dieren (konijnen, schapen, antilopen e.d.), verder ook aan zwerfvuil.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Hygiëne en veiligheid gaan samen bij diersoorten in de waste-area en vragen om zorg.

Waste-area met antilopen in de baan.
Konijn.

Veiligheid

Preventief communiceren met goede bebording over het gebruik van de waste-area wordt aanbevolen. Tijdig dichten of slechten van door dieren gegraven gangen, holen en gaten kan schade en blessures voorkomen, zo ook erosie beperken. Ook het vrij houden van grind en stenen, die bij het slaan kunnen rondvliegen, vraagt om aandacht.

Uitgegraven konijnenhol in waste-area.
onderdeel/waste-area.txt · Laatst gewijzigd: 2023/11/10 18:44 door Herman H. Berteler