Oefenhoek

Definitie

De oefenhoek, ook wel 'warm-up area' genoemd, is binnen de golfbaan de plaats waar onderdelen van de golfsport kunnen worden geoefend. Meestal wordt hier bedoeld de puttinggreen en de Pitch- en chipbaan, maar ook oefenbunkers. Voor de swing en langere ijzers kent men als oefenhoek de drivingrange of een beperkte afslagplaats met balvanger.

De oefenhoek met geblokte vlaggen op rij.
Informatiebord bij de warm-up area.

Kunstgras oefenhoek

Bijzonder is de oefenhoek van Golfcentrum Amsteldijk in Nederland. Dit oefencentrum is opgedeeld in 9 “werelden van golf”, bestaande uit: targets, chipping, bunkers, specials, grass, fairwaybunkers, finesse, pitching en putting. Dit op een ruim 20 hectare groot gebied. Bijzonder is dat de gehele oefenhoek, op de bunkers na, is voorzien van kunstgras. Zie foto's hierna.

Pitch en chip op kunstgras voorzien van targets.
Oefenhoek met kunstgras in twee uitvoeringen en kleuren.

Hellinghoeken oefenen, zowel up als down, uitvoering in kunstgras. Met verhard aanlooppad.
Terrastarget in de baan met verticale wand.

Functie

Ook binnen het jeugdbeleid kan de oefenhoek en de drivingrange een belangrijke plaats innemen om kennis te maken met de golfsport en om techniek aan te leren.

Tijdsbesteding oefenonderdelen beginnende golfers.
Tijdsbesteding oefenonderdelen geoefende golfers.

Jeugdbegeleiding op de oefenhoek.
Zwaar bewaakte oefenhoek en drivingrange.

Puttinggreen

Plaats om het putten te oefenen.

Pitchbaan

Plaats om het pitchen te oefenen, een slag over meestal een kortere afstand, variërend van 35 tot 65m. Hierbij wordt ongeveer een derde van de afstand, door de bal rollend afgelegd en twee derde in de vlucht. Ook te gebruiken door de Pro bij lessen of clinic’s.

Een baan met alleen korte holes, waar je alleen hoeft te pitchen en putten, noemt men een “pitch en putt baan”.

Pitchbaan met twee greens met vlaggen.

Chipbaan of chipping green

Plaats om het chippen te oefenen. Dit kan over een obstakel gaan als een bunker, heuveltje of eventueel een watertje, richting de green. De afstand is ca. 25m of korter. Ook te gebruiken door de Pro bij lessen of clinic’s.

Chippinggreen met vlaggen en bunker.
Robert-Jan Derksen traint het chippen op de oefenhoek.

Oefenbunkers

Plaats waar een of meerdere bunkers zijn gelegen om te gebruiken voor het oefenen van bunkerslagen. De oefenbunker kan grenzend aan een green liggen of soort van fairway. Ook te gebruiken door de Pro bij lessen of clinic’s.

Afslagplaats

Veelal een kunststof afslagmat gecombineerd met een afslagkooi of balvanger, een net om de golfballen tegen te houden.

Afslagplaats bestaande uit afslagmat en balvanger.

Supa Golf

Als een nieuwe vorm van familiesport geïmporteerd uit Australië en gebaseerd op de golfsport. Het is een vereenvoudigde vorm van het “echte” golf. De ballen zijn iets groter, zijn zachter en gekleurd. Daarnaast is er keuze uit maar vier soorten golfclubs, gemaakt van hard kunststof. In 2013 in Nederland gespeeld op de golfbanen van Landgoed Welderen in Elst (Gld), Landgoed Bleijenbeek in Afferden en Landgoed Eyckenduyn in Helden.

Supa Golf, sinds 2013 ook in Nederland.
Supa Golf kent gekleurde, grotere en zachte ballen om mee te spelen.
Supa Golf met kunststof clubs.

Vorm

De oefenbanen kunnen gescheiden zijn gelegen of gecombineerd. Ook zijn soms de oefen bunkers gecombineerd met pitch- en putt of met pitch en chip. Waar alleen putten mogelijk is, staat vaak aangegeven dat chippen en pitchen niet is toegestaan. Op diverse banen zijn korte holes rond 50m uitgezet om het pitchen te trainen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van vaste, kunststof afslagmatten. De greens zijn natuurgetrouw en de pinpositie wordt regelmatig verzet.

Pitch en chip op kunstgras voorzien van targets en bunkers.

Wat vormgeving aangaat is dit sterk uiteenlopend en verschilt per golfbaan, ook wat betreft de grootte, de inrichting en de ligging ten opzichte van het clubhuis of de eerste hole. Bij Golfcentrum Amsteldijk zijn alle oefenaspecten in een cirkelvorm uitgezet. Hier kan rondgaand op alle onderdelen worden geoefend.

Het Rondespel, informatie over de 9 werelden.

Belangrijk hier is ook de informatieoverdracht, de bebording en bewegwijzering en geleiding van de gebruikers. Maar ook extra drivingrange_accessoires kunnen hier een rol spelen (zie onder Faciliteiten).

Aanduiding oefenhoek - chippinggreen - met reclame gecombineerd.
Oefenen in de oefenbunker.

Kunststof afslagmat op de oefenhoek.
Les- of oefenmateriaal op green van de oefenhoek.

Gerichte informatie op de juiste locatie.
Gerichte informatie op juiste locatie.
Trainingsinstructie als informatieoverdracht; tekst en foto.

Techniek

De puttinggreen is een grote green waarin meerdere holes zijn gestoken. Ook is de puttinggreen zo natuurlijk mogelijk aangelegd, d.w.z. met hoogteverschillen en glooiingen. Vaak is deze oefenhoek in de nabijheid van het clubhuis gelegen, soms ook nabij de drivingrange of bij de eerste hole.

De holes worden regelmatig verplaatst. Het gras wordt kort gehouden zoals de greens door de baan. In de cups staan kortere vlaggenstokken dan door de baan, voorzien van kleine vlag, vaste pijlen of ronde kunststof of metalen plaatjes met of zonder handgreep. Niet zelden zijn deze voorzien van nummers. Ook in de holes op de putting green zitten cups zoals op de green.

Bij gebruik door de pro’s komt het voor dat er trainingslijnen of –cirkels op het gras zijn aangebracht, van tijdelijke aard. Er zijn golfbanen waar de putting green bestaat uit kunstgras, een fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt. Bunkeroefening kan in combinatie met de puttinggreen zijn uitgevoerd, waarbij een of twee bunkers zijn aangebracht. Ook deze bunker komt overeen met de door de baan toegepaste bunkers.

Speciale oefenbunker met bielssporen in talud.

Chipping greens treffen we gescheiden aan of in combinatie met de puttinggreen. Het gras is hier langer en de speelrichting is naar de puttinggreen. Indien in kunstgras uitgevoerd, kan de baan ook terrassen bevatten als target.

Terrastarget in de baan met verticale wand.
Verhoogde puttinggreen afgezet met geleideketting.

Hoog gelegen puttinggreen met grondkerende elementen.
Cups met vlaggetjes op de puttinggreen.

Cups met handgrips van kunststof. Ook voor jeugd om te oefenen.
Ronde puttinggreen op eiland.
Kunststof handgrip als 'vlag' voor de puttinggreen, met onderaan de ferrule om stevigheid in de cup te verkrijgen.

Faciliteiten

Naast communicatieve informatie via goede bebording en bewegwijzering zijn hier ook andere faciliteiten belangrijk. Te denken valt aan rustpunt(en) met banken, afvalbakken, asbak, tashouder of tassteun en schoenborstel.

Maar soms ook aan parkeerruimte voor buggy's en trolley, eventueel schuilgelegenheid en aanbod van drinken of een waterkraan. In warme landen kan een schaduwplaats gewenst zijn.

Een mandhouder kan bijdragen tot het netjes houden van de oefenruimte. Gebruikte ballenmandjes kunnen op deze wijze eenvoudig worden verzameld.

Puttinggreen met op de voorgrond een bank.
Mandhouder en afvalbak bij puttinggreen.

Onderhoud

Naast de algemeen geldende onderhouds- en verzorgingshandelingen van de verschillende grasmatten, is er aandacht nodig voor de omheining of hekwerk welke is toegepast en eventuele kunstgrasmatten. Van belang hierbij is dat het materiaal kwalitatief in goede staat verkeerd, niet scheef staat, los hangt of onverzorgdheid of onduidelijkheid uitstraalt. De oefenbanen zijn vaak een visitekaartje van de club, de eerste kennismaking met de baan. Een correcte geleiding van de gebruikers is hier belangrijk.

Ook de grens afslagmat en gras vragen om tijdig onderhoud.
Kunststof afslagmatten in gras gelegd, vragen om bijhouden van de graskanten.
Ook bunkerkanten op de oefenbaan zijn gevoelig en vragen om tijdige aandacht.

Punt van zorg is ook hier de golfbal indien deze ter beschikking wordt gesteld. Naast voldoende voorraad zijn hygiëne en verwerking (transport) punten van aandacht. Zie ook onder Ballenwasser binnen drivingrange_accessoires. Op kunstgras kunnen de golfballen met een ballensleep bijeen worden gebracht voor hergebruik door de golfer. De massa ballen kan met speciale ballenkarren worden vervoerd.

Ballensleep voor het verzamelen van golfballen op kunstgras.
Ballensleep voor het verzamelen van golfballen op kunstgras. Hier in gebruik.

Golfballenkar met trekhaak en dissel. Capaciteit 6.000 golfballen.
Detailfoto van aangehaakte dissel.

Treintje van golfbalkarren.

Hygiëne

Binnen de uit te voeren werkzaamheden gelden de algemene eisen ten aanzien van hygiëne, waarbij schoon houden, vrij van zwerfvuil en afval als ook onkruiden, de belangrijkste aandachtsvelden zijn. Dit naast het hygienisch onderhouden of conserveren van gehanteerd hekwerk.

Veiligheid

De veiligheid is vooral van toepassing bij het betreden van de oefenbanen en het gebruik ervan. Toegangspoorten of openingen in het hekwerk of de omheining zijn aandachtspunten, maar ook over- en opstapbare plaatsen, bv. met trappen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van overige spelers en bezoekers, hetgeen kan betekenen dat een hoge balvanger wenselijk is.

onderdeel/oefenhoek.txt · Laatst gewijzigd: 2014/01/26 17:10 door Herman H. Berteler