Out-of-Bounds

Definitie

Buiten de baan, gewoonlijk aangeduid met Out-of-Bounds, is de aanduiding voor de grond of water welke geen onderdeel van de baan uitmaakt en aldus niet in het spel is betrokken.

Paal met witte kop
Paal als OB geheel wit.
Waterhindernis ligt hier Out of Bounds, aangegeven met witte palen.

Golfregels

Welke relatie heeft Out-of-Bounds met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Buiten de baan – Out-of-Bounds

Obstakels – Obstructions

Zie ook: Baan

Functie

Het aangeven van Out-of-Bounds, ook wel kortweg OB, is het vermijden van een situatie waarbij de bal buiten de golfbaan terecht komt en daarmee niet meer in het spel is of duidelijk aan te geven dat de bal feitelijk buiten de speelgerechtigde baan is. Out-of-Bounds werkt dus preventief en bepalend. Out-of-bounds kan binnen de baan eenzijdig zijn en bv. gelden vanaf de ene hole, zonder dat dit geldt vanaf de aangrenzende hole. Out of Bounds wordt vaak aangeduid met palen, met eenzijdige wit-markering, wit bovendeel of witte band onder de kop, verder wel met witte draden of linten.

Eenzijdig out-of-bounds.
Out of Bounds wordt aangegeven met bv. geheel witte palen of eenzijdig witte palen.
Out of bounds markering door witte band onder de kop en voorzien van afstandsmarkering.

Vorm

Out-of-Bounds betreft een grens, de grens van de baan, van de golfbaan. Deze grens wordt zichtbaar en kenbaar gemaakt door middel van vooraf aangegeven kenmerken, in overeenstemming met de Golfregels.

Ter bescherming van kwetsbare gebieden, natuur en speciale biotopen, worden wel rode palen toegepast met groene kop. Dit betekent dat die gebieden niet mogen worden betreden en volgens local rules, dienen te worden gespeeld als bv. lateraal water. Feitelijk is hier geen sprake van out-of-bounds, maar sprake van een waterhindernis. Meer over op kwetsbare gebieden gerichte informatie kunt u vinden binnen Hoofdstuk Natuur.

Beschermd gebied, te spelen als lateraal water.
Een wit-rode kop of groen-rode kop op de paal naast de berk?

Techniek

De grenzen van de golfbaan of het gebied Out-of-Bounds cq. Buiten de Baan, ook wel aangeduid met OB, worden gemarkeerd met witte paaltjes, paaltjes met wit bovenste deel van de paal of een witte ring (zie foto's onder Toepassing). Ook andere grensscheidingen als betonbuizen, hekwerken, gaas, muren e.d. kunnen zijn voorzien van deze witte kenmerken. Ook worden wel witte linten of draden toegepast.

Grens aangegeven door geheel witte, rondhouten palen.
Gecombineerde out-of-bounds achter een green, de balvanger en afrasteringspaal.

Poort en hekwerk als out-of-bounds gemerkt.
Hekwerk of afrastering als out-of-bounds.

Out of bounds aangegeven door witte palen en witte linten.
Lange palen toegepast op blinde hole.

Toepassing

Out-of-Bounds wordt daar toegepast waar de grens van de baan dient te worden aangegeven. Dit betreft veelal de buitenzijde van de golfbaan, niet altijd de buitenzijde van de hole. Holes die tegen elkaar liggen met daartussen rough, in welke vorm dan ook, waste-area, bos of water, hoeven niet te zijn begrensd door Out-of-Bounds.

Er zijn situaties in de praktijk, waar Out-of-Bounds controversieel kan zijn met andere regels, bv. wanneer deze dicht achter een waterhindernis is gelegen of Grond onder bewerking (GUR), buiten zicht van de speler. In dergelijke situaties kan het onduidelijk zijn of de bal Buiten de Baan is of in de waterhindernis of in de GUR.

Over het algemeen zijn het rondhouten palen die worden gebruikt voor de aanduiding O.B., maar ook andere vormen zijn mogelijk, mits ze maar wit zijn, van een wit bovenste deel zijn voorzien of een of meerdere witte ringen bevatten. Ze kunnen vrij staan, met elkaar zijn verbonden door draden of gaas of geïntegreerd zijn in hekwerk of muur. Van belang is dat ze duidelijk waarneembaar zijn, ook in bos, natuurbiotopen of in de rough. De aanduiding kan zowel verticaal als horizontaal zijn. Ook worden naast palen in het bos, ook de bomen zelf wel gebruikt voor markering met witte omleining.

Out-of-Bounds aangegeven met palen met witte kop.
Wit geschilderde betonbuis als aanduiding Out-of-bounds.
Out-of-Bounds aangegeven met stevige, rondhouten, geheel witte paal.

Out-of-Bounds aangegeven met palen met witte, hier aan beide kanten van een openbare weg.
Balvanger achter de green als out-of-bounds gemerkt.

Out-of-Bounds aangegeven met palen met witte ring.
Out-of-Bounds aangegeven met geheel witte palen. Hier tegen een muur buiten de baan.
Lange paal gaat over in korte palen.

Boom gebruikt als markering voor out-of-bounds m.b.v. witte streep om de stam.
Schaars aangegeven Out of Bounds, opgenomen in hekwerk of afrastering.

Onderhoud

Onderhoud is gericht op de zichtbaarheid van de palen en het witte deel van de paal. Tevens is dit gericht op duidelijkheid ten aanzien van de situatie ter plaatse. Bijschilderen of opnieuw verven is een onderhoudsaspect, naast het rechtop houden van de palen, vrij staand van struikgewas of begroeiing, vrij zijn van rot of schimmelaantasting e.d.

Palen kunnen vrijstaand en duidelijk zichtbaar zijn, geïntegreerd in hekwerk of muren, onder bomen staan en met elkaar verbonden zijn door draden of gaas.

Foto 1: Vrijstaand in het bos.
Foto 2: Geïntegreerd in hekwerk.

Foto 3: Geïntegreerd in afrastering van prikkeldraad.
Heldere en duidelijke weergave van out-of-bounds wenselijk.

Hygiëne

Afhankelijk van de plaats of het systeem waarin Out-of-Bounds is toegepast, kunnen maatregelen van hygiëne gericht zijn op de te gebruiken conserveringsmiddelen en de witte verf.

Veiligheid

Regelmatige inspectie blijft wenselijk.

Bij veiligheid valt te denken aan de breukgevoeligheid van de palen en het daarmee verbonden materiaal, bv. bij passage door spelers die hun bal uit het terrein buiten de baan willen halen. Prikkeldraad dat is toegepast, kan effectief zijn om mensen buiten of binnen te houden, maar kan ook leiden tot verwonding.

onderdeel/out_of_bound.txt · Laatst gewijzigd: 2018/03/16 10:26 door Herman H. Berteler