Geleiding

Definitie

Onder geleiding verstaan we het met behulp van visuele informatieoverdracht en/of inrichting de weg wijzen of het geleiden, het brengen of voeren van de golfer langs die weg of naar dat doel wat vanuit bedrijfsmatig oogpunt wenselijk is.

Geleiding m.b.v. paaltjes langs het pad.
Geleiding m.b.v. gekleurde kunststof ketting.
Enkele, brede krijt- of kalkstreep.

Geleiding door pad en beplanting.
De 2 pionnen blijken onvoldoende duidelijk om informatiebord vrij te houden van trolley's.

Golfregels

Welke relatie heeft geleiding met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan

Functie

Geleiding is het gericht sturen en leiden van golfers met of zonder buggy. Dit langs routes die vanuit het perspectief van onderhoudskosten, veiligheid of speeltempo het gunstigst zijn voor de baan of voor de golfers. Goed uitgevoerd vormt het, het meest effectieve alternatief. Dit om de doorloopsnelheid te bevorderen, om schade en letsel te voorkomen, terreinonderdelen te beschermen, richting aan te geven of duidelijkheid te creëren en alles in goede banen te leiden.

Dubbele geleiding, via bebording en pijl op de grasmat.
Naast routepijl ook een boodschap gericht op doorstroming.

Toepassingen vinden plaats op en rond de tee, door de fairway en rond de green, maar ook rondom oefenhoek, parkeerplaatsen, drivingrange en het clubhuis. Tevens wordt geleiding toegepast om niet speelbare gebieden te markeren of af te bakenen, zo ook om dropping zones of wintergreens aan te geven. De functie en de mogelijkheden van goede geleiding worden nogal eens onderschat en op veel banen onvoldoende uitgebuit.

Vorm

Geleiding vindt al plaats voor de poort, via de toegangsweg naar het clubhuis en met goede bewegwijzering naar de baan. Verder wordt op alle delen van het terrein meer of minder aan geleiding gedaan waarbij gebruik wordt gemaakt van vele vormen van geleiding. Te denken valt hier aan bewegwijzering, bebording, beplanting en diverse geleidingsmaterialen. Ook moderne middelen worden niet geschuwd waaronder de inzet van Google Earth en GPS. Zie onder Guardian Systeem.

Gecombineerde vormen van geleiding en bescherming.

Techniek

De wijze waarop of het materiaal waarmee geleiding wordt uitgevoerd, is op te delen in:

Bebording

 • Bebording, in velerlei uitvoeringen en maten met teksten, symbolen of pictogrammen om duidelijk te maken wat de bedoeling is. Ze worden op het gehele terrein van de golfbaan toegepast, van verboden en geboden tot instructie en informatie.

Foto's hierna: Vooral op padkruisingen en bijzondere punten zijn borden functioneel als geleider.

Bebording assisteert op splitsing van paden.
Bebording en haagbeplanting als geleiders.

Aanwijsbordje naar volgende tee.
Geleiding via bebording naar gescheiden tee Heren en Dames.

Geleiding m.b.v. gekleurde pijlen naar de juiste afslagplaats.
Dubbel pijlbord met kleurgeleiding naar juiste afslagplaats.

Goede, duidelijke bebording draagt bij een goede geleiding.
Helderheid leidt tot gepaste reactie.
De correcte routing naar de te spelen lus.

Koord, ketting, touw e.d.

 • Koord, nylondraad, gevlochten polypropyleen touw (5mm dik), metalen of plastic kettingen aan speciaal standaard leverbare houders van hout (Teak, 4 x 4cm) of kunststof (recycling). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 45-60cm lange ‘draadhouders’, vaak voorzien van een metalen grond pen en met bovenin een oog, een inkeping of haakje waar de gidslijn in wordt bevestigd. Bekend zijn ook de 8mm gegalvaniseerde staaldraadpennen (gecoate), met speciale ronding aan de bovenzijde voor toevoegen en verwijderen van het touw of draad. Standaard verkrijgbaar in hoogtes van 42 en 97cm in verschillende kleuren. Toepassingen op de Tee, fairway, rond de green, oefenhoeken e.d.
Geleiding m.b.v. koord.
Geleiding m.b.v. een ketting.

Geleiding m.b.v. nylondraad.
Geleiding m.b.v. plastic kettingen en duidelijke kantopsluiting van het pad.

Recycling paaltje met ingelegd nylondraad.
Detail van haak en ketting.
Detail metalen staander met haak.

Geleidingspen met oog.
Touw in velerlei soorten waaronder hennep.
Touw in velerlei soorten waaronder hennep.

Buggygidsen

 • Buggygidsen, kleine kunststof blokken of paaltjes die op/aan de rand van paden worden gemonteerd om het afsnijden van bochten tegen te gaan.
Om het volgen van het betonpad te geleiden, is de doorgang geblokkeerd met paaltjes. Contrasterende kleuren geeft beter zicht.
Afzetting met paaltjes om inrijden met buggy's tegen te gaan.

Hekwerken

 • Hekwerken van bescheiden hoogte, vaak bestaand uit rondhouten palen met horizontale rondhouten liggers er tussen of met planken en balken. Ook wel verticaal geplaatste palen met beperkte passeerruimte, afgestemd op het door te laten verkeer. Deze worden veel aangetroffen langs paden en wegen, nabij de tee of bij oversteken van greppels en sloten, langs open waterhindernissen en natuurbiotopen.
Geleiding m.b.v. rondhouten hekwerk.
Geleiding m.b.v. rondhouten hekwerk.

Geleiding m.b.v. rondhouten hekwerk.
Geleiding m.b.v. verticale, rondhouten paaltjes.

Verticale doorgang geleiders.
Gecombineerde toepassing van verticale en horizontale padgeleiders.

Geleiding m.b.v. planken, half rondhout, grof geschild.
Geleiding m.b.v. planken.

Geleiding m.b.v. strak, houten hekwerk.
Plaatsen van rustiek hekwerk als geleider langs het pad.

Strakke geleiding m.b.v. paaltjes en horizontale afdekking met een plank. Opening bij het informatiebord.

Verhoogde kantopsluiting

 • Verhoogde kantopsluitingen langs paden en wegen waardoor het verkeer op het pad blijft. Soms in combinatie met andere vormen van geleiders. Ook te verkrijgen door het pad verdiept aan te leggen t.o.v. de omgeving.
Pad afgezet met geleidende, houten kantopsluiting.
Betonrand als verhoogde, geleidende kantopsluiting.

Geleiding d.m.v. verdiept aangelegd pad.

Verf of krijtlijnen

 • Verf of krijtlijnen, belijningsvloeistof welke gespoten is op het gras of met markeerapparatuur aangebracht. Vaak aan de voorzijde van bijvoorbeeld de green, rond dropping zones en wintergreens of gebieden als GUR.

Foto's hierna: Krijt- en verflijnen vragen om regelmatige herziening rond de green of bij GUR. Van belang hierbij het milieuaspect.

Het aanbrengen van verflijnen als geleiding.
Geleidende verflijnen dienen regelmatig te worden vernieuwd.
Dubbele krijt- of kalkstreep.

Ook de G.U.R. aangevende geleidingslijnen vragen om regelmatig onderhoud.
Routing aangegeven in krijtlijn rond de green, dit m.b.v. pijlen.
Pijl in krijtlijn geeft route aan.

Beplanting

 • Beplanting in de vorm van hagen, heestervakken, perken en bermvegetaties zijn bij uitstek geschikt om te dienen als geleiders van het verkeer en dit door de gehele baan. Binnen toegepaste haagbeplanting zijn ook kleinfruitstruiken geschikt om te gebruiken, denk hierbij aan braam, framboos, aalbessen en kruisbessen. In warmere streken ook de druif.
Haagbeplanting met o.a. aalbesstruiken (Ribes rubrum).
Aalbessen (Ribes rubrum), zwarte, witte of rode, dragen eetbare vruchten.

Jonge aanplant van kruisbes in haagbeplanting. De kruisbes (Ribes uva-crispa) wordt ook wel stekelbes, klapbes, kroezel of knoeper genoemd.
De eetbare kruisbes Ribes uva-crispa) of ook wel stekelbes, klapbes, kroezel of knoeper genoemd.

Ook aanplant van laanbomen langs paden en wegen dragen bij. Ze kunnen de looproute nadrukkelijk accentueren.

Hagen als padgeleiders zijn dienstbaar.
In deze geleidingshaag is ter bescherming een draad gespannen.

Geleiding m.b.v. haag langs het pad.
Bomen langs het pad accentueren de looproute.

Weggeleiding m.b.v. haag en bermvegetatie.
Hoge haagbegrenzing geeft exacte looproute aan. Geen afwijkingen mogelijk.

Geleiding m.b.v. plastic ketting en verhoogde planten border.

Grasbanen

 • Grasbanen, bv. door kort gemaaide routes in langer gras om de routing aan te geven van tee naar fairway, rondom of langs de green. Bij langdurig en frequent gebruik wel kwetsbaar.
Geleiding via korter gemaaide grasbanen die de routing accentueren.
Uitgemaaid pad in het gras voor gerichte geleiding van spelers.

Padverhardingen

 • Padverhardingen al dan niet gesloten of half open (met/zonder stabilisatie), toegepast in kwetsbare gebieden en lokaal kwetsbare plekken zijn uitstekende geleiders van het verkeer ter plekke. Hierbij zijn contrasterende kleuren, opvallende kantopsluitingen en randen toe te passen die het pad accentueren.

Foto 1, 2 en 3: Materiaal en kleur van het pad accentueren de routing binnen vegetaties als gras.

Foto 1: Kleur en materiaal van het pad onderscheiden zich visueel duidelijk van het gras en geleiden zo de bezoekers.
Foto 2: Kleur en materiaal van het pad onderscheiden zich ook hier, visueel duidelijk van het gras en geleiden zo de bezoekers.

Foto 3: Meerdere vormen van geleiding d.m.v. pad, kantopsluiting, paaltjes en hekwerk.

Schermbogen of hekjes

 • Schermbogen, halve hoepels die als geleider worden gebruikt bij kwetsbare plekken. Variërend van 30-100cm overbrugging, van 8mm gegalvaniseerd, gecoate staal.

*Rechthoekige hekjes, kleine afzethekjes die als geleider worden gebruikt bij kwetsbare plekken. Ca. 100cm lengte, van enkele mm's gegalvaniseerd, gecoate staal.

Geleiding m.b.v. uitgezette boogjes.
Kleine afzethekjes.

Stapelhout of ingevlochten snoeihout

 • Stapelhout of ingevlochten snoeihout, soms gelijktijdig als grondkering of als Natuur verrijkend element.
Stapelhout als natuurlijk aandoende geleidingsvorm.
Stapelhout geleiders kunnen een eigen mini-biotoop vormen.

Guardian Systeem

 • Het Guardian Systeem, dit is een via GPS-plaatsbepaling toegepast bewakingssysteem tegen bv. het inrijden van buggy’s. De te beschermen gebieden welke als ‘verboden terrein’ gelden, worden via Google Earth gemarkeerd. Hiervoor dient de baan wel eerst in kaart te worden gebracht.

Deze vorm van bescherming kan o.a. gelden als:

Dit Guardian Systeem is een moderne vorm van geleiding, waarbij de buggy’s in het midden van de van de fairways, op de paden en de logische routing van de green naar de volgende tee worden gehouden.

Op Golfclub Zeegersloot [(http://www.zeegersloot.nl)] heeft men in najaar 2012 het Guardian Systeem geïntroduceerd, hier voor de handicart gebruikers.

Paarse Handicart paaltjes

Op diverse manieren en plaatsen wordt door de baan, dit kan sterk verschillen per baan, rekening gehouden met de handicarts. Dit om de gebruikers tegemoet te komen, om een goede geleiding te creëren, om veiligheid te bevorderen of om de baan zelf te beschermen.

Zo ook de preventieve maatregelen om schade te voorkomen, welke wordt vermeld in de Nieuwsbrief van Greenkeeper (12 november 2012). Hierin wordt aangegeven dat de De Drentse G&CC ervoor kiest om handicars zolang mogelijk op de baan toe te laten in het natte seizoen. Daarbij leiden ze het baanverkeer met paars geverfde paaltjes langs de ‘waterhindernissen’ en de gevoelige plekken die door regenval en betreding onvermijdelijk ontstaan. Zo rond begin november 2012 is men gestart de paaltjes te plaatsen, om de handicars zoveel mogelijk langs de hoogste en droogste plaatsen te dirigeren.

Zullen de paarse paaltjes voldoende onderscheidenlijk zijn voor spelers van de blauwe paaltjes (GUR)? Ziet iedereen het onderscheid in kleur?

Onderhoud

Het onderhoud richt zich vooral op de toestand waarin de markering verkeert. Een incorrecte situatie door slijtage, verval, onjuiste toepassing of niet zichtbaar zijn, kan veel schade te weeg brengen aan het terrein waar men het niet wenst. Dit leidt tot extra onderhoudswerkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast wordt de situatie voor de golfer er niet duidelijker op en kan de emotionele kwaliteitsbeleving negatief zijn.

Het onderhoud aan boomstamgeleiders is nagenoeg nihil.

Hygiëne

Hygiënische aspecten hier zijn voornamelijk gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden, het gebruik van impregneer of beschermingsmiddelen, schoonmaakmiddelen e.d., die te allen tijde biologisch afbreekbaar dienen te zijn. Belijningsvloeistoffen mogen geen schadelijke stoffen bevatten, zoals bv. lood.

Pas in de natuur geen behandeld (geconserveerd) hout toe als geleiders op de grond.

Veiligheid

Afhankelijk van de plaats van toepassing en de functie ter plaatse, kan een gebrekkige uitvoering onveilige situaties in de hand werken. Dit dient te allen tijde te worden voorkomen of beperkt. Ook het slordig toepassen, achterstallig onderhoud en slijtage kunnen de veiligheid negatief beïnvloeden.

Balken op of in de grond staan aan verwering bloot staan en daardoor aan veiligheid inboeten.
onderdeel/geleiding.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/05 16:07 door Herman H. Berteler