Puttinggreen

Definitie

De Puttinggreen is de oefengreen voor het putten, veelal bestaande uit één green met meerdere, tot wel 18 holes. Naast puttinggreen ook wel ‘practice green' genoemd. Kan onderdeel uitmaken van de oefenhoek.

Inspelen op de puttinggreen.
Puttinggreen beschermd door ketting.

Golfregels

Welke relatie heeft de puttinggreen met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities

Vlaggenstok – Flagstick

Functie

De functie van de puttinggreen is het bieden van oefen- of inspeelmogelijkheid voor meerdere mensen tegelijk. Dit ten behoeve van spelers, leerlingen of clinic bezoekers. Ook te gebruiken voor putt-wedstrijden. Ook wordt er op de oefenhoek wel een combinatie toegepast met chip- en pitchoefenen.

Robert-Jan Derksen concentreert zich op zijn putt op de puttinggreen.
Ook jeugdles op de puttinggreen.

Het is belangrijk dat de snelheid van de puttinggreen overeenkomt met de snelheid van de greens in de baan.

Vorm

Puttinggreen beschermd door balvanger.
Puttinggreen onder zicht van het terras.

De puttinggreen ligt vaak in de buurt van het clubhuis of nabij de eerste hole of het marshalhuisje. Waar nodig (of mogelijk), met een balvanger afgeschermd.

Vormgeving en afmeting zijn zeer variabel, zo ook de hoogte-verschillen en hellingen op de putting:green. Met gerichte bebording en andere communicatiedragers wordt verwezen naar de puttinggreen. Bij grotere clubs zijn er ook parkeergelegenheden voor buggy's of standplaatsen voor trolleys.

Vaak zijn puttinggreens afgeschermd met een geleidende, lage omheining van houten hekwerk tot eenvoudige afzetting met een koord of touw. Deze geleiding is er om betreding met trolleys of buggy's te voorkomen.

Gelegen nabij het clubhuis zijn de putting:greens, in het bijzonder in het buitenland, aangekleed met borders met sierbeplanting, bloeiende vaste planten, heesters, een- of tweejarigen, bol- of knolgewassen. In het buitenland wordt hier veel aandacht aan besteed.

Soms ook is de puttinggreen hoger gelegen dan het aangrenzende pad en voorzien van grondkerend materiaal als biels, muurtje van metselwerk of opgebouwd uit grondkerende elementen als plantmuren.

Beplanting rond verhoogde puttinggreen.
Puttinggreen voorzien van houten afscheiding.

Techniek

Belangrijk bij de aanleg van een puttinggreen zijn de oppervlakte, de “slope”, de ‘fringe’, de stimpsnelheid en de plaatsing van de cup(s). Maar ook of er wel of geen geïntegreerde bunkers mogelijk zijn. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een zo natuurlijk mogelijke karakter van de green in relatie tot de omgeving.

Bestaan de meeste puttinggreens uit gras van dezelfde samenstelling als van de green door de baan, er zijn er ook die zijn voorzien van kunstgras. Ook Nederlandse kunstgrasproducten worden in verschillende vormen aangeboden, waarbij de belangrijkste keuze is of het gaat om een gevulde of een niet-gevulde kunstgrassoort. Dit om een bal van afstand aan te spelen zoals op een natuurlijke green.

Verhoogd aangelegd en met muurtje afgeschermd.
Hoger gelegen puttinggreen, toegankelijk met een trap.
Verhoogd en voorzien van bielsrand als kantopsluiting.

Zeker bij toepassing van kunstgras, is er sprake van een constante kwaliteit en consistente rol van de bal en dat vanuit iedere positie op de green. Het spreekt voor zich dat de ‘synthetic puttinggreens’ geen beregening nodig hebben, niet behoeven te worden gemaaid, bemest, bezand of geverticuteerd. Door verbeterde technieken hebben zon, wind, regen, sneeuw of ijs minder invloed op de kunstgrasgreens.

Vlaggen en markers

Vanzelfsprekend bevat een puttinggreen een of meerdere putts die zoals door de baan, zijn voorzien van een cup. Deze zijn van dezelfde afmeting als door de baan en worden op dezelfde wijze gestoken.

Markers voor de puttinggreen zijn standaard verkrijgbaar. Er zijn overwegend twee soorten in gebruik:

  • ronde kunststof plaatjes met ronde, gesloten of half geopende handgreep op de top.
Vlaggenstok met cupferrule, balopvang.
Cupmarker voor puttinggreen, met handgrip, balhouder en rond gesloten ferrule.

Deze puttinggreen vlaggenstokken zijn variabel in lengte, dikte en materiaalsoort, kunnen van eenzelfde dikte zijn of met een verdikt middendeel en uitgevoerd in verschillende kleuren. Ook komen er gecombineerde kleuruitvoering voor. Overwegend verkrijgbaar in de kleuren rood, groen en geel en 75 - 85cm lang.

Vlaggenstok in zwart-wit uitgevoerd.
Voet van de vlaggenstok.

De vlaggen bestaan uit nylonvlaggen, ook weer in kleuren en met of zonder opdruk. De vlaggenstokken met handgreep in plaats van vlaggen, kunnen op het gesloten deel ook cijfers bevatten of reclame. Allen zijn voorzien van een plastic of aluminium balhouder aan de voet, welke verzonken in de cup, net boven de ferrule, de bal opvangt.

Foto's hierna: Kunststof markers met of zonder handgreep op de top, al dan niet voorzien van reclame of nummers.

Kunststof, rond, met grip en cijfer opdruk. Uitvoering in twee kleuren.
Kunststof, rond, met grip en reclame opdruk. Uitvoering in twee kleuren.

Kunststof, rond, met grip en reclame opdruk. Geheel in wit.
Kunststof markers puttinggreen zonder handgrip.

Grondpijltjes in gebruik bij les en oefening op de puttinggreen.
Driehoekige top met driezijdig het nummer aangegeven.
Driehoekige top met driezijdig het nummer aangegeven.

Verder zijn er afwijkende markers, met vierkante of rechthoekige plaatjes aan de vlaggenstok of metalen vlaggetjes of pijlen, al dan niet met cijfers of reclame erop en in diverse kleuren, soms ook afwijkend van lengte en materiaalsoort.

Voor lessen, oefeningen en clinic kan de Pro diverse hulpmiddelen gebruiken, waaronder grondpijlen, nummerplaten, puttinggeleiders, pylon e.a.

Foto 1, 2, 3 en 4 hierna: Afwijkende markers.

Foto 1: Metalen plaatjes met uitgesneden cijfers.
Foto 2: Kunststof vlaggetje met cijfer.

Foto 3: Marker vlaggetje met eindknop als golfbal.
Metalen haakgreep met zijplaatje voor nummer of reclame.

Ballen

Voor het gebruik van golfballen zijn er alleen op speciale banen, voorschriften. Veelal gebruikt men de eigen golfbal ofwel die bal die ook op de golfbaan wordt gebruikt. Dit in tegenstelling tot de drivingrange, waar speciale oefenballen in gebruik zijn.

Daar waar voorgeschreven ballen worden gebruikt, worden deze bijvoorbeeld beschikbaar gesteld via de ballenautomaat of aangeleverd in mandjes, ballenbak of met een ballenkar. De golfer kan naar behoefte gebruiken.

Op Golfcentrum Amsteldijk is dit bijvoorbeeld het geval (vrijelijk gebruik, aanlevering per ballenkar). Hier ook is een speciale balveger beschikbaar voor de spelers, om meerdere ballen snel bijeen te slepen. Vanzelfsprekend kan hier ook de balclick worden gebruikt.

Ballensleep voor het verzamelen van golfballen op kunstgras. Hier in gebruik.
Aanvoer van oefenballen met golfballenkar.

Bewegwijzering

Niet onbelangrijk is een goede bewegwijzering, de verwijzing naar de puttinggreen. Niet altijd is even duidelijk waar de puttinggreen is gelegen, dit kan zijn nabij de eerste afslag, bij de drivingrange, bij oefenhoek, bij het clubhuis of nabij het marshalhuisje.

Bewegwijzering.
Bewegwijzering.

Accessoires

Bij de puttinggreen kunnen accessoires worden toegepast als klok (vast of mobiel), zitbanken, afvalbakken, asbakken, tashouder, drankautomaat, waterkraan, schaduwplaats, schuilhut, toilet en parkeerplaats voor buggy of trolley.

Aankleding met beplanting in bloemborders of plantenbakken wordt in het buitenland nogal toegepast.

Tashouders vaststaand aan de puttinggreen.
Bord met informatie en pinpositie.
Puttinggreen met bloemen, bank, klok en toegangstrap.
Puttinggreen met meerdere banken (rustpunten).

Putten

Met putten of de putt, wordt de beweging of de slag bedoeld, waarbij de bal naar de cup of de hole wordt bewogen. Daarvoor gebruikt de speler een speciale club, de putter. Belangrijk voor het slagen van de put, is het “lezen” van de green (hoe lopen de welvingen, hoe groeit het gras = grain) en de kracht van de slag (wat is de afstand, hoe snel is de green, hoe hard of zacht is de bal).

Onderhoud

De greens van kunstgras zijn in tegenstelling tot de natuurlijke greens, het hele jaar bespeelbaar, natuurlijk m.u.v. sneeuwdagen. Ook zijn ze zeer onderhoudsvriendelijk.

De puttinggreens van natuurlijk gras vragen de met de green vergelijkbare verzorging, welke onder invloed van de extra hoeveelheid, ongeoefende gebruikers (clinics), nog wel eens intensiever kan zijn dan de greens in de baan.

Intensief onderhoud als bescherming of bemesting.
Dauw vegen op de green.

Hygiëne

Binnen maatregelen gericht op hygiëne past het schoonhouden van de accessoires, van de cups in de holes en van de green zelf. En vanzelfsprekend bij chemisch bemesten of tijdens uitvoering van chemische bestrijding (gewasbescherming).

Veiligheid

Veiligheidsaspecten op de puttinggreen kunnen zijn gericht op de toegepaste omheining van de puttinggreen en de staat van onderhoud daarvan. Verder de correcte uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in relatie met de accessoires. Ook toezien op verkeerd gebruik, bv. om te chippen of te pitchen, behoort tot de veiligheidsaspecten. Dit wordt soms aangegeven d.m.v. waarschuwingsborden.

onderdeel/puttinggreen.txt · Laatst gewijzigd: 2013/03/07 19:09 door Herman H. Berteler