Hindernis

Definitie

Een hindernis is een barrière, obstakel of versperring die de doorgang bemoeilijkt. Binnen de regels van golf bestaan er twee hindernissen, de bunker en waterhindernis. Alle andere vormen van hindernissen zijn obstakels (zie onder Golfregels).

Bunkerhindernis.
Waterhindernis.

Ook als hindernis aangemerkt, komen biotopen voor. Deze zijn op basis van local rules, te spelen als zijnde een niet te betreden waterhindernis.

Geel met groen kop. Biotoop, verboden toegang, spelen als waterhindernis.

Golfregels

Welke relatie heeft de hindernis met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan, Bunker en Waterhindernis.

Functie

Functioneel maakt de toegepaste speelhindernis, bijvoorbeeld de bunker of het water, het de golfer moeilijker om zijn spel te spelen en dwingt de speler daarmee tot het maken van keuzes. De bunkerhindernis ligt altijd op de baan, in de fairway of nabij de green. De waterhindernis kan in of door de baan liggen, aangrenzend of naast de baan in de rough.

Beide hindernissen kunnen ook aangrenzend aan elkaar in de baan voorkomen.

Waterhindernis tussen green en fairway.
Bunkerhindernissen kunnen bij gebruik veel stof doen opwaaien.

Dubbele hindernis of twee hindernissen grenzend aan elkaar; waterhindernis en bunker.
Waterhindernis met aangrenzende bunker.

Vorm

Natuurlijk zijn er voor de spelers veel meer hindernissen te beleven dan de bunker en het water, te denken valt aan vaste en losse natuurlijke of kunstmatige obstakels, waste-area, paden en wegen, bomen door de baan of erbuiten e.d. Maar ook de rough kan voor de speler een belangrijke hindernis vormen, maar in de spelregels als zodanig zijn dit geen ‘Hindernissen’.

Foto's hierna: Hoe de bal ook ligt, bomen zijn in veel gevallen voor spelers een obstakel, maar vormen geen hindernis binnen de spelregels.

Golfbal dicht tegen de voet van een boomstam gelegen.
In het bos tussen de bomen, is het spel niet vrij van obstakels.

De bladscheden van palmboombladeren houden gemakkelijk een bal vast.
Golfbal geklemd in boomschors.

Bal in de boom, maar niet in een hindernis!
Spelen tussen de bomen door.

Techniek

Voor de techniek van de hindernissen wordt verwezen naar: Bunker en Waterhindernis. Ook het verstrekken van regeltechnische mogelijkheden bij de waterhindernis, behoort tot de mogelijkheden.

Regelinformatie aangegeven bij waterhindernis.

Biotopen worden wel aangeduid met kenmerken van de waterhindernis, gele en/of rode paaltjes maar dan voorzien van groene kop.

Geel met groen kop. Biotoop, verboden toegang, spelen als waterhindernis.
Geel met groene kop, biotoop als waterhindernis. Verboden gebied!
Rode paal met groene kop. Biotoop, verboden toegang, als laterale waterhindernis te spelen.

Onderhoud

Voor het onderhoud van de hindernissen wordt verwezen naar Bunker en Waterhindernis

Hygiëne

Voor de hygiëne m.b.t. de hindernissen wordt verwezen naar Bunker en Waterhindernis

Veiligheid

Voor de Veiligheid m.b.t. de hindernissen wordt verwezen naar Bunker en Waterhindernis

onderdeel/hindernis.txt · Laatst gewijzigd: 2013/04/09 11:47 door Herman H. Berteler