Trap

Definitie

Een trap is een verbinding, opgebouwd uit opeenvolgende (trap)treden, tussen twee verschillende niveaus. Via deze verbinding verplaatst men zich zo van het ene niveau naar het andere. Een trapverbinding kan zowel stijgen als dalen.

Ingelegde, natuurstenen trap in beton. Kantopsluiting natuursteen in beton.
Trap van straatstenen, ingelegd in bestraatte hellingbaan. Met metalen leuning.

Golfregels

Welke relatie heeft de trap met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan

Functie

De functie van de trap is het bieden van de mogelijkheid om een hoogteverschil te overbruggen, om je van hoog naar laag of van laag naar hoog te verplaatsen.

Gemetselde trap met plateau's en muurtjes als kantopsluiting.
Opgelegde bielstrap zonder kantplanken.

Vorm

Al naargelang de vorm van de trap worden verschillende soorten trappen onderscheiden, onder meer:

* de rechte of steektrap
* de spiltrap
* de wenteltrap. Trappen die we veelal in of aan gebouwen tegen komen.

Op de golfbaan hebben we het meest te maken met de rechte trap of steektrap, met opgelegde of ingelegde trappen op taluds van de tee of teebox, bunkers, nabij greens of bruggen. Verder komen trappen voor op de drivingrange en nabij of in het clubhuis en toiletgebouwen.

Trap met hellingbaan

Er zijn trappen in gebruik die gecombineerd zijn met zijdelings een rijvlak voor buggywielen of met geïntegreerde hellingbaan of als hellingbaan met geïntegreerde trap.

Bestrate hellingbaan met ingelegde traptreden van straatstenen.
Ingelegde betontrap van prefabtreden, naast een hellingbaan. Leuning op kantmuur.
Brede trap naar afslagplaats, gecombineerd met een gras hellingbaan.

Twee betontrappen naast hellingbaan, met leuning.
Tweedelige betontrap met hellingbaanstroken. Tegen de aangrenzende muur een metalen leuning.
Enkele betontrap naast hellingbaan, met leuning.

Gecombineerde trap hellingbaan naar hoger gelegen tee.
Lange trap met rijbanen voor trolley wielen.

In diverse situaties is deze combinatie van een trap met hellingbaan gewenst, niet alleen in gebouwen als drivingrange en lockerruimtes of in tunnels en viaducten, maar ook naar hoger gelegen tees.

Geschakelde trappen

Trappen kunnen kort zijn, bv. slecht twee of drie treden, maar ook heel erg lang. In sommige gevallen kan de trap geschakeld zijn, ofwel om van richting te veranderen ofwel om passage van gebruikers mogelijk te maken. Bij geschakelde trappen krijgen we te maken met houten plateaus waar de bocht gemaakt wordt of waar de mogelijkheid van passage wordt geboden.

Geschakelde houten trap met passagepunten en leuning.
Geschakelde houten trap met passagepunten en leuning.
Toiletgebouwtje met toegangstrap.

Ingelegde trappen

Op de golfbaan hebben we het meest te maken met vaste en gesloten (met stootbord) trappen, de greenkeeper echter kan ook vanuit zijn werkzaamheden te doen krijgen met een losse trap, een werktrap(je) of met de ladder, de open trap zonder stootbord. In heel grote clubhuizen of hotels met golfbaan, kennen we ook de roltrap.

Ingelegde trap met aantreden van biels en treden van beton. Zonder kantopsluiting.
Prefab betonnen traptreden ingelegd tussen opsluitende plantmuren.

Trappen met leuning

Trappen kunnen zijn voorzien van een enkele leuning (links, rechts of in het midden) of van een dubbele leuning, links en rechts of zelfs drie bij heel brede trappen, links, midden en rechts.

Metalen trap met idem leuningen en treden van metalen roosters. Aanzet met trapplateau.
Houten trap met enkele, houten leuning.

Betontrap, leuning in het midden en open aantredes.
Betontrap, leuning in het midden, met open aantredes.

Houten trap, bielstreden, open en leuning in het midden.
Houten trap, enkele leuning en open aantredes.

Techniek

Opbouw van een trap

De opbouw van een trap bestaat primair uit een of twee trapbomen, de zijkanten of kantopsluiting en uit treden. Het stapvlak waarop de voet wordt geplaatst, heet de aantrede of de trede, de hoogte van de stap of trede, heet optrede. De aantrede kan een overstek of wel hebben, waardoor de voet als het ware iets onder de volgende trede staat.

Leuningen

Een trap kan een, twee of drie leuningen bevatten, waar de hand ondersteuning vindt bij het dalen of stijgen. Trapleuningen zijn er in diverse uitvoeringen. Meest bekend zijn de ronde en de platte leuning. Het materiaal is dan veelal metaal of hout.

Aantrede een houten plank, de treden halfverharding. Met houten kantplanken. Eenzijdige leuning van planken.
Trap van biels aantreden en treden van halfverharding. Voorzien van leuningen, geen kantopsluiting.

Ingelegde trappen

Op golfbanen zijn vormen van trappen aan te treffen waarbij de trap bestaat uit, in het grondlichaam ingelegde of opgelegde treden, met of zonder trapbomen (kantplanken). Deze treden zijn van gemetselde klinkers of natuursteen, van balken, biels of planken en de trapboom wordt soms gevormd door het grondlichaam. Ook zijn er uitvoeringen waarbij de trede bestaat uit halfverharding, gras of een combinatie.

Ingelegde bielstrap met aantreden van biels en treden half om half, biels en beton.
Ingelegde bielstrap met treden van gras. Geen kantopsluiting.

Ingelegde bielstrap met treden van gras, eenzijdige, rondhouten leuning. Geen kantopsluiting.
Zware, gemetselde trap met treden van wisselend formaat, geen kantopsluiting.

In talud ingelegde houten trap zonder leuning.
Trap met aantreden en kantopsluiting van betonband, treden van halfverharding.

Lange trappen

Afhankelijk van de hoogte hebben trappen soms tientallen treden zoals bij afslagen die hoog op een terras zijn gelegen of naar bunkers die heel diep onder de fairway zijn gelegen.

Meerdere houten trappen, zonder leuning, naar diep gelegen bunker.
Lange, houten trappen ingelegd in het talud.

Lange trap in wandelroute op golfbaan.

Onderhoud

Het onderhoud van trappen is gericht op de veiligheid tijdens het gebruik en op gebruiksvriendelijkheid. Controle van de kwaliteit en stabiliteit van de trap en de onderdelen ervan zijn belangrijk. Ook inspectie na hevige regenbuien of stormen zijn belangrijk i.v.m. de stevigheid van het grondlichaam waarin of waaraan de trap is verankerd. Dit geldt zeker bij trappen die bestaan uit treden van semi-verharding.

Ook de conservering van het trapmateriaal vraagt om aandacht, even als aangebrachte antislip bekleding. Het vrij houden van vuil, overdadig vocht, begroeiing door gras, mos of algen. Bij metalen trappen wordt aandacht gevraagd voor optredende roest.

Tijdig onderhoud aan antislipmatten en verwijdering van mossen, verhoogt veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Ook aanwezige leuningen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden op stabiliteit, hygiëne en veiligheid, waaronder de kans op verwonding van de handen.

Bielstrap met antislipstrook in het midden. Doorgroei van gras vormt zich tussen de biels en in scheuren.
Eenvoudige voorgelegde bielstrap zonder kantplank. Antislip door gaasbespanning.

Hygiëne

Bevuiling van kleding, schoeisel en materiaal of handen zijn zaken die bij inspectie en onderhoud, geregeld om aandacht vragen. Dit betreft zowel de trap en de traponderdelen als ook de aantrede voor de trap en aan het einde van de trap, waar kans is op betredingserosie.

Haakse hoek in bielstrap met treden van halfverharding. Trapaantrede voorzien van stabilisatiemat.
Trap met verschillende trede formaten en antislipmat. Bezem in standaard voor schoonvegen plateau.

Veiligheid

Veiligheidsaspect is vooral de staat van onderhoud en de gebruiksvriendelijkheid van de trap, de gladheid of stroefheid van de treden, de stabiliteit van de trap en de situering van de trap in of op het grondlichaam. Tegen gladheid worden antislip maatregelen getroffen door op de treden extra voorzieningen aan te brengen. Ook leuningen, enkel of dubbel, kunnen de veiligheid van het gebruik verhogen.

Brede, ronde terrastrap van drie treden, gemetseld.
Gemetselde toegangstrap naar clubhuis, met kantopsluiting van verticaal geplaatste, rechthoekige betonpalen.
Zeker lange trappen vragen om veiligheid.

Ingelegde trappen op tee-terrassen, zonder leuning en met enkele leuning.
In en opgelegde natuurstenen traptreden.
Ingelegde trap van stapstenen, bestaande uit natuursteen.

Antislip

Antislip maatregelen kunnen zijn:

  • reliëf op de treden door uitfrezen of het aanbrengen van strippen hout,
  • toepassen van rubbermatten,
  • toepassen van kunstgrasmatten of kunststofdoek,
  • het bespannen met (kippen)gaas,
  • bij metalen trappen het hanteren van roostertreden.

Voorbeelden van met antislip beveiligde traptreden;

Ingelegde trap voorzien van kantplanken per trede en geheel gestoffeerd met kunststof doek.
Antislip door aangebracht fijnmazig gaas op de treden.

Ingelegde bielstrap met antislipstrook van fijnmazig gaas.
Ingelegde hardhouten trap met treden voorzien van antislipprofiel. Met kantplanken.

Bielstrap voorzien van antislip reliëfstrips.
Bielstrap met onverharde treden, afgeschermd met kunststof doek, groen.

Steile trap ingelegd in talud, met antislipstrook op de treden, zonder leuning. GUR aanduiding.
Trap of hellingbaan? Betontreden met gras.

Trap met verschillende trede formaten en antislipmat. Bezem in standaard voor schoonvegen plateau.
Trap met antislipmatten van rubber.

Ingelegde bielstrap met antislipstrook van fijnmazig gaas.
Rubberen antislipmat.
onderdeel/trap.txt · Laatst gewijzigd: 2014/09/25 18:46 door Herman H. Berteler