Select your language.

Voorwoord

Deze website “Golfbaanhandboek”, is bedoeld als handleiding voor iedereen die betrokken is bij de aanleg, renovatie, inrichting of beheer van een golfbaan en een ieder die hierin geïnteresseerd is. Daarbij heb ik mij als schrijver gericht op alle accessoires die onderdeel uitmaken van het dagje golfen, waarop je je zo kunt verheugen. Dit geldt zowel voor amateurs, recreanten en gevorderden, als ook pro's.

Robert-Jan Derksen-in 2014 gestopt als professioneel tourspeler

Hierbij heb ik mij laten leiden door gespecialiseerde aandacht voor details gericht op ondersteuning van het individu. Op de communicatie, de dienst- en serviceverlening aan de betalende bezoeker en alle gebruikers van de baan. En hierbij doel ik niet op het serveren van een drankje aan de bar of het eten in de rotisserie van het clubhuis, dat ook van grote waarde is, maar op alle zaken op en rond de baan die antwoord geven op de vele, vele vragen die continue spelen.

Golf is emotie, golf is het stellen van honderdenteen vragen, te beginnen thuis bij de oriëntatie. Welke baan zullen we gaan bezoeken?; Hoe komen we daar?; Hoe is de bewegwijzering er naartoe?

En bij aankomst gaan de vragen verder. Waar is de parkeerplaats?; Waar kunnen we een buggy huren?; Waar is de receptie of de golfshop?; Heeft men hier ook een baanboekje?; Hoeveel strokes is de baan?

Na het ontspannen kopje koffie gaat de stroom van vragen verder in je hoofd; Is er een drivingrange en zo ja waar?; Heb je een muntje nodig of een kaart?; Waar is hole 1 en wat is de pinpositie?; Zijn er toiletten door de baan en schuilhutten en waar zijn die?; Hoe kom ik bij de volgende hole?; Waar moet ik langs, wat is de speelrichting?; Waar is er een hindernis?; etc. etc.

Als bezoeker raak je van de ene opwinding in de andere, geleiding door communicatie via bebording, bewegwijzering, belijning, paaltjes, hekwerk, beplanting, paden en wegen.

Die eerste alles zeggende indruk van een baan is de basis voor de latere beeldvorming. Hoe vaak hoor je niet; Dat is een natte baan!; Die baan is een weiland!; Daar moet je kilometers lopen zonder dat je weet waarheen!; Daar is het een doolhof van paden!; Die baan heeft niets aan informatie over de hole op de tee!; De drivingrange is pet!, etc. Beeldvorming en vooroordeel ingegeven door (de eerste) ervaring en moeilijk weer om te zetten in positievere of meer genuanceerde uiting. Zie ook de uitslag van een Engels onderzoek hieronder.

Op basis van (positieve) verhalen van golfvrienden.

De keus van een golfreis wordt in Groot-Brittannië door 24% van ondervraagde golfers, gemaakt op basis van (positieve) verhalen van golfvrienden. De gemaakte golf keuze wordt voornamelijk beïnvloed door het oordeel van (golf)vrienden, gaf 70% van de ondervraagden aan. Elke gast is een potentiële ambassadeur en beïnvloeder van je zaken. Dat betekent zeker zijn van je product en je service. Verder zorg dragen voor een positieve klantenervaring.

(Bron: Golfers Magazine, maart 2012)

Vanuit mijn beroep als ontwerper op het terrein van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de buitenruimte, ontkom ik niet aan het gedetailleerd kijken naar al die accessoires op en rond de golfbaan, die mij als golfer leiden)naar of iets vertellen over. Die mij tot steun en toeverlaat zijn en mij het bespelen van de hole veraangenamen. De primaire zintuiglijke beleving van de omgeving.

Daar is het landschap of de kwaliteit van de grasmat onderdeel van, maar niet alles bepalend. De functionaliteit van de diverse toegepaste accessoires wordt in mijn ogen te vaak onderschat door het coursemanagement, door de greenkeepers en door de baanexploitanten, getuige de vele negatieve voorbeelden. Daar komt bij de zorg en aandacht die wordt besteed aan plaatsing, verzorging en onderhoud met oog voor kwaliteit en detail. Ook opleidingen en kwalificaties voor greenkeeper, baancommissaris, coursemanager of baanarchitect, richten zich primair op de lay-out van de hole en de kwaliteit van het gras, waarbij de greenkeeper lijkt te verworden tot een veredelde grasmaaier.

Baaninrichting, toepassing en onderhoud van accessoires als banken, toilet, schuilhut, bewegwijzering, afvalbakken, bruggen etc. etc., blijken te veel en te vaak sluitpost te zijn. Onderdelen die een wezenlijk en onlosmakelijk deel uitmaken van de baan en waarvoor de golfer mee betaald met zijn 37 tot meer dan 100 Euro greenfee per rondje.

Accessoires die soms gehanteerd worden op een wijze, dat het sterk doet vermoeden dat diegene die ze geplaatst heeft of onderhoudt, zich niet bewust is van de functie ervan, geen kennis heeft van het gedrag van de mens door de baan, laat staan kennis heeft van het golfspel.

Richting aangevende borden die onvoldoende duidelijk en zichtbaar staan; afstandmarkering waarvan de afstand onduidelijk is of op de grond overgroeid zijn met gras; onhygiënische en onvoldoende toiletvoorzieningen die dan ook nog gedurende maanden van het jaar ontbreken, op slot zitten of niet functioneren; banken met of zonder afvalbakken en die nutteloos buiten de route van de golfer staan; ontbrekende voorzieningen voor dames (ze betalen evenveel greenfee!); geen of verkeerde informatie over de pinpositie; onmogelijk gestoken pinposities in greenhellingen of opgekroond; gevaarlijke afslagplaatsen in de lijn van naastgelegen holes zonder enige bescherming; een bel door de baan die bij blinde holes niet te horen is; erosieschade rond tee en green en ga zo maar door.

Herman Berteler

Aan dit Golfbaanhandboek ligt meer dan enkele duizenden km gelopen golfbaan ten grondslag. Gespeeld of bezocht zijn momenteel 280 banen, hiervan 105 in Nederland, 72 in overige Europese landen (Duitsland 27, Luxemburg 4, België 7, Spanje 8, Spanje - Mallorca 3, Oostenrijk 6, Frankrijk 2, Schotland-UK 2, Engeland-UK 5, IJsland 5, Italië 1, Nort-Ierland 4), 4 banen in Marokko, 75 banen in Zuid-Afrika en 2 in Swaziland (zie onder: Gespeelde banen)

Overal heb ik minutieus gekeken naar de informatieoverdracht aan en communicatie met de golfer. Naar de dienstverlening en services, de geleiding en begeleiding, het toepassen en onderhouden van accessoires. Maar ook naar het gepresenteerde vakmanschap en de getoonde betrokkenheid van het personeel. Ook in relatie met algemeen of lokaal geldende spelregels. Mijn slotconclusie dat een Golfbaanhandboek als deze website, een waardevolle aanvulling kan zijn ter optimalisering van golf en de inrichting van golfbanen, lijkt me niet onterecht.

Deze website, het Golfbaanhandboek, dient een leidraad te zijn voor visieontwikkeling, een hulp bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken in en door de baan, een instrument om banen te optimaliseren, een bijdrage om de kennis en het niveau van baanverzorgers, baaninrichters en baanontwerpers te vergroten. Er wordt niet aangegeven hoe het moet, maar wel van elk item de functionaliteit, de doelstelling en de mogelijkheden, naast aspecten van onderhoud, veiligheid en hygiëne. Alles ondersteund met door mij zelf geschoten fotomateriaal uit de dagelijkse praktijk. Geen catalogusfotografie, geen PR-plaatjes, maar dagelijkse realiteit op de golfbanen welke zijn bezocht,(zie Hoofdstuk: verantwoording.)

Graag draag ik dit werk op aan mijn echtgenote, aan Gonny, en aan al die golfvrienden die tijdens ons golfspel altijd hebben moeten accepteren dat ik overal en altijd door de baan liep te fotograferen en stil stond bij alles wat er in detail maar te zien was of ontbrak. De zintuiglijke beleving van golf is meer dan het slaan van een bal op kort gemaaid gras, het is genieten van datgene wat ons in de breedste zin geboden wordt. En dat wat ons geboden wordt, daarop heeft de coursemanager, de greenkeeper, de baanexploitant en de baanontwerper grote invloed. Invloed die een baan onderscheidenlijk maakt, invloed die de beleving van de golfdag mee bepalend maakt, invloed die mee bepaalt of ik terug kom en hoe of ik denk en communiceer over de baan als speelruimte voor mijn zo geliefde golfsport.

Herman H. Berteler

Presentatie RIJK aan VOGELS, 19 juni 2015. Eerste ex. overhandigd door auteur Herman Berteler (links) aan greenkeeper Freek Snel (midden) en alg.dir. Hans Blaauw (rechts) op Het Rijk van Nijmegen.
Auteur Herman Berteler overhandigt als kerstman verkleed, zijn eerste exemplaar van INSECTEN RIJK, aan de golfclub Het Rijk van Nijmegen. Via de voorzitter Joost Engel, Art-Expo, 18 december 2016.

voorwoord.txt · Laatst gewijzigd: 2024/07/13 21:48 door Herman H. Berteler