Baanboekje

Definitie

Het baanboekje is een boekje waarin de belangrijkste gegevens over de te spelen holes zijn opgenomen, zodanig dat het aan de golfers informatie biedt over de baan, meer in het bijzonder de holes. Wordt ook wel baangids, stroke saver, caddyboekje, course guide, course planner, course layout, golf plan (golfplan) of yardage book genoemd. Birdie guides kunnen worden gemaakt voor langer gebruik door de golfbaan of slechts voor een (groter)evenement?

Baanboekjes.
Baanboekje genaamd Birdie Guide, met uitgebreide natuur informatie.
Southbroom heeft een baanboekje met fraaie driedimentionaal getekende holes.

Geschiedenis

Volgens zeggen werden de eerste officiële Europese caddy boekjes gemaakt voor golfprofessionals die op de Europese PGA Tour speelden. Zo had Ballesteros een Engelse caddie, Ian Wright, die in de 70-er jaren begon boekjes te maken en te verkopen. Hij spoot stippen op de baan, maakte een boekje waarin de afstanden naar die stip stonden vanaf de tee, en van de stip naar de voorkant van de green, zodat iedere speler tot op de yard nauwkeurig op de hoogte was.

Toen Ballesteros steeds meer in de Verenigde Staten speelde, kwam Ian Wright niet meer op alle wedstrijden van de Europese Tour. Vaak werden de boekjes dan gemaakt door Dutchess, een Nederlandse caddie. Deze maakte de boekjes ook in meters, want er speelden steeds meer Zweden, Fransen, Italianen en Spanjaarden op de Tour. Als geen van beiden er waren, deed iemand anders het wel. Tegenwoordig is er een vaste persoon op de Tour die alle boekjes maakt (informatie uit Wikipedia, de vrije encyclopedie). Veel golfbanen verkopen nu baanboekjes of bieden deze aan bij de greenfee.

Functie

De primaire functie van het baanboekje is het verschaffen van informatie over de te spelen holes en de daarbij geldende lokale spelregels. Een helder en duidelijk weergegeven hole met optimale informatieoverdracht vergroot het speelplezier van iedere (amateur)golfer. Redenen om eens goed te kijken naar de hoeveelheid en inhoud aan informatie die wel of niet wordt verstrekt. In de praktijk komen grote verschillen voor in uitvoering. Secundair maar in de uitvoering prominent aanwezig, is het verstrekken van informatie over lokale of regionale aangelegenheden, zakelijke informatie of promotie van sponsoren. Een enkele keer ook gecombineerd met natuur- en milieueducatieve informatie.

De tegenover liggende pagina van een hole is voorzien met natuur-informatie.
De tegenover liggende pagina van een hole is voorzien met natuur-informatie.
De tegenover liggende pagina van een hole is voorzien met natuur-informatie.

Vorm

Op de buitenlandse markt zijn overwegend twee grote makers van baanboekjes actief en worden er door beiden drie maten uitgegeven;

  • S.I.M.A.G. (CH) Trade mark Strokesaver – papier, geniet of gebonden met getekende plattegronden van elke hole, in kleur; 10,7 x 16,8cm; 11,1 x 17,6cm; 11,1 x 17,8cm.
  • PLUS4 Alan Hoffman – papier of plastic, elke plattegrond in perspectief, in kleur; 10,5 x 16,1; 10,5 x 16,6; 10 x 17,6cm.

In Nederland kennen we o.a. Golfmax B.V. – stevig glanzend papier, elke plattegrond in perspectief, kleur; 16,5 x 10cm.

Baanboekjes zijn er in uiteenlopend formaat en van verschillende kwaliteit.
Baanboekjes zijn er in uiteenlopend formaat en van verschillende kwaliteit.

Maar ook actief in Nederland in 'Birdie guides' voor golfbaan of evenement is ook GREEN PEPPER GOLF Erwin Mulder.

Green Pepper Golf, birdie guides voor golfbaan of evenement.

Veel baanboekjes in Nederland, van uiteenlopende soort en samenstelling, zijn niet voorzien van de naam van de makers ervan en bevatten slechts de naam van de golfclub en eventueel de drukker.

Een andere, bijzondere vorm is een kaart met daarop vaste afstandlijnen, waarop de holes zijn geprojecteerd. Zie foto hierna.

Een kaart met vaste afstanden waarop de holes geprojecteerd.

Uitgifte

Baanboekjes worden uitgegeven aan de balie of in de shop, bij reservering of start. Ook komt het voor dat ze door de starter of de marshal worden uitgegeven op hole 1. Niet altijd worden ze uitgegeven tegen betaling, soms zijn ze gratis of komt de opbrengst ten gunste van een goed doel.

Niet altijd is de opbrengst voor de club.

Scorecard

Een bijzondere vorm is het geïntegreerd toepassen van de scorecard in het baanboekje of koppelen aan een vereenvoudigd baanboekje, met daarin opgenomen het baanreglement, plattegrond van de baan, per pagina drie holes en diverse pagina’s met reclame.

Baanboekje met geïntegreerde scorekaart en sponsorinformatie.

Techniek

Strokesaver of caddy boekje; Golf’s No 1 Distance Guide; Golf’s No 1 Course Guide; Golf Plan of Yardage Book, allen zijn in kleur uitgegeven. Veelal op stevig papier en geniet, gebonden of voorzien van een ringbandje. Ook zijn er met plastic of geplastificeerde pagina’s.

De afbeeldingen zijn vlak technisch getekend, fotografisch weergegeven of in summier of uitgebreid perspectief weergegeven. Ook zijn er boekjes met naast de getekende hole een luchtfoto van de betreffende hole (zie foto). De weergegeven informatie per hole per pagina kan verschillen, afhankelijk van de kenmerken van de hole. Echter de inhoud en samenstelling van informatie, evenals de hoeveelheid aan informatie, verschilt per baan (club of vereniging), dus per boekje. Aan de andere kant is de verstrekte informatie vaak standaard.

Er zijn gebonden boekjes, geniet of voorzien van een ringbandje, aan de linkerkant of bovenkant.
Er zijn gebonden boekjes, geniet of voorzien van een ringbandje, aan de linkerkant of bovenkant.

Er zijn gebonden boekjes, geniet of voorzien van een ringbandje, aan de linkerkant of bovenkant.
Luchtfoto van de hole, naast de getekende hole.

Informatie

De informatie welke in de boekjes is opgenomen, naast de gebruikelijke standaard gegevens als de baan, bos, natuur, waterhindernis, out-of-bounds e.d., kan onderling sterk verschillen.

Dit betreft zaken als;

Extra informatie per hole in twee talen aangegeven.
De gemeten afstand met tussen haakjes de als te spelen afstand.
fstandslijnen en informatie over afstandsbepaling.

Legenda, verklaring van gebruikte tekens.
Geïntegreerde handicaplijst in baanboekje.
Scorekaart in het baanboekje.

Overige informatie welke het boekje kan bevatten bestaat uit o.a.:

Kwaliteit

Gelet op het veelvuldig gebruik van het baanboekje, is de kwaliteit van gebruikt papier of plastic van belang, zo ook de paginaverbinding (nietjes, touwtje, lijm of ringband). Ook de weersomstandigheden zullen van invloed zijn op de levensduur en gebruiksvriendelijkheid van het boekje. Maar boven alles wordt de kwaliteit van het boekje bepaald door de hoeveelheid gedetailleerde en correcte informatie welke de speler krijgt van de te spelen holes. En hier schort het in de praktijk nogal eens aan, zowel in hoeveelheid, gedetailleerdheid als ook in juistheid!

Baanboekje voorzien van platte tekeningen.
Baanboekje voorzien van platte tekeningen.
Baanboekje voorzien van platte tekeningen.

Baanboekje voorzien van perspectief tekening.
Baanboekje voorzien van perspectief tekening.
Baanboekje voorzien van perspectief tekening.
onderdeel/baanboekje.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/01 12:43 door Herman H. Berteler