Toilet

Definitie Toilet

Bij toilet of wc doelen we hier op het sanitair, de ruimte waarin het sanitair staat of welke als toiletvoorziening functioneert. Onderdeel van het sanitair is het urinoir.

Sanitaire voorziening voor dames en heren, met bank, schuilruimte, afvalbak en drinkfontein.
Toiletinterieur met diverse extra faciliteiten; wasbak, zeepautomaat, spiegel, papieren handdoekjes, afvalbak e.d.
Letterlijk het kleine huisje.

Golfregels

Welke relatie heeft het toilet met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan

Functie

Iedere golfer of bezoeker aan de golfbaan, als ook personeel, moet meerdere keren per dag naar de wc. Bij ouderen kan de frequentie beduidend hoger liggen door o.a. medicijngebruik.

Voldoende goede toiletvoorzieningen is dan ook van wezenlijk belang en voorziet niet alleen in een belangrijke behoefte, het draagt ook bij aan de (buiten)hygiëne, het verminderen van wildplassen, aan het speelplezier, aan het comfort en de kwaliteit die wordt geboden.

Eigen 'verkeersbord' tegen wildplassen door de baan.
Schuilhut met gescheiden toiletvoorzieningen dames en heren.

Ondanks dat het toilet eigenlijk meer is dan een noodzakelijk kwaad, zien we op golfbanen nog teveel toiletten met een bedenkelijke staat van inrichting en onderhoud, over het gebrek eraan nog maar niet te spreken.

Het imago van vieze, onfrisse ruimten wordt nog te vaak bevestigd, zeker ten aanzien van faciliteiten voor dames. Ook het aantal beschikbare sanitaire voorzieningen is niet overal even gunstig. Dit komt de kwaliteit van de betreffende baan niet ten goede. Een meer uitgebalanceerd beleid van de hoeveelheid toiletvoorzieningen ten opzichte van de te lopen afstand en de omgeving, zou op zijn plaats zijn.

Ook in ons land zijn de gebruiksmogelijkheden van het toilet gebonden aan seizoenstijden en komen we tegen dat ze ‘gesloten’ zijn. Hierdoor zijn mensen gedwongen om wild te plassen. Voor dames is dit extra beschamend wanneer de bomen en struiken in najaar, winter en voorjaar, nog zonder blad zijn of de baan zelfs geen bomen of struiken bevat.

Schuilhut met toiletvoorziening voor dames en heren, maar buiten gebruik. Met afvalbak.
Toiletvoorziening afgesloten.

Vorm

Waar kunnen we sanitaire voorzieningen aantreffen op golfbanen?

We gaan ons hier niet bezig houden met de toiletvoorzieningen in het clubhuis, de werkruimtes of golfshop, maar richten ons op de voorziening door de baan.

Foto's hierna: Mobiele toiletvoorzieningen, eenpersoons of gescheiden voor dames en heren, naast toiletgebouwtjes.

Vrijstaand, mobiel toilet, door de baan, aan het pad.
Vrijstaand, deels gecamoufleerd, mobiel toilet voor gebruik dames en heren.
Dubbele toiletwagen, mobiel, met opstaptrapjes, voor gescheiden gebruik dames en heren.

Toiletgebouwtje met toegangstrap.
Individuele toilethokjes voor dames.

De vorm of het systeem waarin we sanitair op golfbanen tegenkomen is uiteenlopend.

Dit kan zijn:

  • Een vast toiletgebouw van hout of metselwerk,
  • Een in een schuilhut geïntegreerd toilet (vast of mobiel),
  • Een in bedrijfsruimte geïntegreerd toilet langs of aan de baan,
  • Een mobiel en veelal tijdelijke (seizoensgebonden) toiletbox, 1 persoons,
  • Een mobiele toiletwagen (van 2 pers. tot meerdere), op wielen,
  • Een toiletcabine (van 2 pers. tot meerdere), zonder wielen,
  • Een plaszuil voor mannen, als openbaar urinoir,
  • Een plasgoot voor mannen.

Sanitaire voorzieningen zijn niet altijd de meest aantrekkelijke voorzieningen en worden daarom, ook ten behoeve van beleving van privacy, wel gecamoufleerd met beplanting of schuttingen. De schuttingen kunnen al dan niet begroeid zijn met klim- of leiplanten.

Foto 4, 5 en 6: Vaste toiletvoorzieningen van hout of steen zijn kwalitatief en hygiënisch meer optimaal.

Houten toiletgebouwtje voor gescheiden voorziening dames en heren, met schuilluifel.
Geintegreerde schuilhut met gescheiden dames en herentoilet en buiten een wasbak/fonteintje, met handdoek.
Geintegreerde schuilhut met gescheiden dames en herentoilet en buiten een wasbak/fonteintje, met handdoek.

Techniek

De wc en het urinoir zijn onderdeel van het sanitair en bedoeld voor opvang en wegspoelen van ontlasting en urine. Het urinoir is specifiek voor mannen, echter ook voor vrouwen zijn er speciale urinoirs in de markt, maar zelden aanwezig op golfbanen. Aandachtspunten hier zijn de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van het toilet, ook voor gehandicapten. Daarnaast spelen aanwezigheid van riolering, water en eventueel elektriciteit en kostprijs een belangrijke rol. De laatste tijd wordt ook steeds meer gelet vanuit duurzaamheid en natuur, op de consequenties.

Foto's hierna: Vaste cabines op eigen betonvloer, geïntegreerd in schuilhut, zelfstandig (met buitenkraan) of geïntegreerd in bedrijfsgebouw, veelal bovengronds maar ook ondergronds.

Vaste, dubbele toiletcabine, met buitenverlichting.
Schuilhut of berghut met vaste toiletvoorziening en opschrift.

Toilet geïntegreerd in nieuw bedrijfsgebouw langs de baan, met buitenlamp.
Toilet geïntegreerd in bijgebouw van werkruimtes aan de baan.

De toiletvoorziening weggewerkt in het landschap.

Ons westers toilet heeft over het algemeen een toiletpot waar men op gaat zitten. Er zijn ook Franse hurktoiletten. Bij het urineren blijven mannen meestal staan, vrouwen gaan echter zitten. De urine en ontlasting worden met water vanuit een waterreservoir wegspoelt (doortrekken). Een en ander is aangesloten op het riool, septic tank of chemisch toilet.

Mannen en vrouwentoiletten zijn vaak gescheiden, voor zover aanwezig. Het spoelwater op golfbanen is afkomstig uit de waterleiding, een eigen pomp, uit een tank of afkomstig van de aanwezige leiding voor beregening.

Het water in de eventueel aanwezige fonteintjes kan drinkwater zijn, maar ook slechts spoelwater en niet om te drinken, wat duidelijk dient te zijn aangegeven.

Dubbele urinoir en wasbak in toilet voor heren. Verder voorzien van zeepautomaat en spiegel.
Mobiele toiletwagen met gescheiden dames en heren toilet. Bij de heren ook urinoir voorziening.
Open schuilhut met geïntegreerde plaats voor mobiel toilet onder dak. Verder met balwasser en afvalbak.

Biologisch toilet
Kazuba toilet zonder gebruik van riool, water, elektriciteit en chemicaliën. Golfbaan Landgoed Welderen te Elst. toilet, biologisch, elektriciteit, water, chemicalien, riool

Passend in de huidige tijd is het autonome toilet waar enkel zon en wind voor nodig is. De ontlasting valt simpel gezegd door een gat naar beneden en wordt in een ondergrondse tank gescheiden opgevangen, waarbij de urine door een continu proces van mechanische ventilatie verdampt en de ontlasting verdroogd. Positief gevolg: een aanzienlijke reductie van het afvalstoffenvolume en zeer beperkte ledigingsfrequentie.

Positieve bijkomstigheden zijn dat het toilet geen water-, elektriciteits-, of rioolaansluiting nodigd heeft en dus overal kan worden worden geplaatst. Binnen de drie verschillende uitvoeringen is ook aan de geschiktheid voor mindervaliden gedacht.

Faciliteiten

Naast het bieden van een wc zijn er meerdere faciliteiten te verlenen in de toiletvoorziening, te denken valt hier aan een fonteintje, wastafel, handdroger, handdoek, kleding haakje, zeepbakje, papier en papierrolhouders, afscheidingen, ‘schaamwanden’, spiegel, verlichting, afvalbakje etc.

In het bijzonder voor dames is een iets meer uitgebreide sanitaire voorziening te waarderen en vrouwvriendelijker. Een toilet op 9 holes is gelet op de looptijd en afstand, een minimale service. Meer in overeenstemming met afstand, looptijd, leeftijd, behoefte en omgeving, zou zijn drie sanitaire voorzieningen binnen 18 holes.

Sanitaire voorziening, gescheiden voor dames en heren. Met drankautomaat, beperkte schuilruimte, twee rustbanken, afvalbak, drinkfontein en buitenlamp.
Mobiele toiletvoorziening naast schuilhut gesitueerd. Verdere voorziening een bank, afvalbak en balwasser met handdoek.
Interieur van een half-way toilet.

Gaat het om een zelfstandig toiletgebouw of geïntegreerde voorziening in een schuilhut, dan kan er tevens drank en snacks worden aangeboden. Dit kan m.b.v. uitgifte of via automaten zoals ook op de half-way op buitenlandse banen.

Ten behoeve van ouderen en gehandicapten kan ook een alarmvoorziening in de toiletruimte belangrijk zijn. Door de baan is de bewegwijzering en eventuele geleiding naar de sanitaire voorziening belangrijk.

Overige faciliteiten die rond een toiletvoorziening kunnen bijdragen tot kwaliteit, zijn rustpunten (banken), afvalbak, balwasser, schoenborstel, buitenverlichting, drinkfontein e.d.

Onderhoud

Onderhoud van de toiletvoorziening is met name gericht op onderhoud van het gebouw(tje) waarin de wc staat, maar uiteraard ook van het toilet zelf. Vooral met het oog op hygiëne, gezondheid en sociale veiligheid is een geregelde inspectie wenselijk. Riolering, wateraanvoer en draaiende elementen als deuren en ramen zijn aandachtspunten voor onderhoud, naast sloten en grendels.

Ook de directe omgeving van de toiletvoorziening vraagt om aandacht. Te denken valt hier aan zwerfvuil, maar ook aan erosie en eventueel overhangend struikgewas.

Verontschuldiging voor afgesloten toiletvoorziening.

Gedurende de winterperiode vraagt waterafsluiting en/of verwarming i.v.m. bevriezingsgevaar en koude, om extra aandacht.

Hygiëne

Onomstotelijk is hygiëne een eerste vereiste. Daar waar geen aansluiting op de riolering is, is het frequent ledigen van septic tanks en chemisch toilet van groot belang. Maar ook de dagelijkse schoonmaak en inspectie, zo nodig uit te besteden aan een schoonmaakbedrijf, is essentieel.

Het gebruik van desinfecterende middelen met een geurtje dragen bij aan aangenamer gebruik, zo ook de toepassing van toiletblokjes in het urinoir, tijdig de papiervoorraad aanvullen, schone handdoeken, verwarming, verlichting e.d.

Bij toiletboxen is ook geregelde inspectie en aanvulling van de spoelwatertank belangrijk, (goed)doorgespoelde toiletten na gebruik zonder ophoping van papier e.d.

Mobiele toiletvoorziening, gecamoufleerd met schuttingen.
Mobiele toiletvoorziening, gecamoufleerd met door klimplanten begroeide schuttingen.
Toiletgebouw gecamoufleerd door muur met toegangen.

Veiligheid

Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de toiletvoorziening zijn zaken van geregelde aandacht en zorg. Dit begint bij de verwijzing met goede bebording, de instap, de weg of het pad naar de deur, de drempel en de draairuimte binnen.

Ook het bedieningsgemak van de deur, het scharniersysteem en het slot zijn veiligheidsonderdelen waarbij veiligheid voor vingers en handen voorop staat.

Ook de stabiliteit van mobiele en los geplaatste toiletvoorzieningen is hier punt van zorg, toiletten die niet bewegen bij binnenkomst of bij gebruikersbewegingen. Uit oogpunt van zowel hygiëne als sociale veiligheid, is ook verlichting wenselijk en kan camouflage door schuttingen tegengesteld werken.

I.v.m. mogelijke blikseminslag is preventieve beveiliging met geleiders ook bij deze gebouwtjes door de baan, punt van serieuze aandacht.

Toiletvoorzieningen dames en heren, voorzien van een codeslot op de deuren. Met banken.
Heren- en Damestoilet met codeslot via de GPS.
Verwijsbord door de baan richting een toiletvoorziening in de schuilhut.

Verwijsbord door de baan, voor gescheiden toiletvoorziening dames en heren.
Verwijsbord op de gevel voor gescheiden toiletvoorziening dames en heren.

Veiligheid gaat boven alles, maar hoe uitnodigend voor het gebruik van dit toilet is de nabije waarschuwing tegen slangen?

Waarschuwing tegen slangen nabij de ingang van het toilet. Hoe uitnodigend!
Waarschuwing tegen slangen nabij de ingang van het toilet. Hoe uitnodigend!

onderdeel/toilet.txt · Laatst gewijzigd: 2021/06/23 16:43 door Herman H. Berteler