Select your language.

Verklaring - Legenda

Definitie

Onder definitie wordt het bedoelde item omschreven, om eenduidig aan te geven wat hier wordt bedoeld. Zo zijn er binnen Golfbaanhandboek de navolgende definities (Hoofdstukken) beschreven (zie onderstaande foto's);

Afstandmarkering>Zie: Afstandsmarkering
Afvalbak>Zie: Afvalbak

Baan>Zie: Baan
Baanboekje>Zie: Baanboekje

Balspiraal>Zie: Balspiraal
Balvanger>Zie: Balvanger

Balwasser>Zie: Balwasser
Bank>Zie: Bank

Bel>Zie: Bel
Beplanting>Zie: Beplanting

Beregening>Zie: Beregening
Bewegwijzering>Zie: Bewegwijzering

Boom>Zie: Boom

Buggy>Zie: Buggy
Bunker>Zie: Bunker

Clubhuis>Zie: Clubhuis
Clubwasser>Zie: Clubwasser en Gripwasser

Drager>Zie: Drager
Drivingrange>Zie: Drivingrange

Drivingrange_accessoires>Zie: Drivingrange Accessoires
Erosie>Zie: Erosie

Fairway>Zie: Fairway
Fontein>Zie: Fontein

Gehandicapte>Zie: Gehandicapte
Geleiding>Zie: Geleiding

Golfbal>Zie: Golfbal
Golfshop>Zie: Golfshop

Gras>Zie: Gras
Green>Zie: Green

Gur>Zie: GUR
Half-way>Zie: Half-way

Hark>Zie: Hark
Herkwerk>Zie: Hekwerk

Hellingbaan>Zie: Hellingbaan
Hindernis>Zie: Hindernis

Hole>Zie: Hole
Infiltratie>Zie: Infiltratie

Informatieoverdracht>Zie: Informatieoverdracht
Klok>Zie: Klok

Kunst>Zie: Kunst
Kunstgras>Zie: Kunstgras

Locker>Zie: Locker
Marshalhuisje>Zie: Marshalhuisje

Natuur>Zie: Natuur
Oefenhoek>Zie: Oefenhoek

Ontwatering>Zie: Ontwatering
Opleiding_golfers>Zie: Opleiding Golfers

Out_of_bounds>Zie: Out-of-Bounds
Pad>Zie: Pad

Parkeerplaats>Zie: Parkeerplaats
Pinpositie>Zie: Pinpositie

Puttinggreen>Zie: Puttinggreen
Recreatievormen>Zie: Recreatievormen

Richtingpaal>Zie: Richtingpaal
Rough>Zie: Rough

Schoenborstel>Zie: Schoenborstel
Schuilhut>Zie: Schuilhut

Tee>Zie: Tee
Teeinformatiebord>Zie: Teeinformatiebord

Teemerk>Zie: Teemerk
Terras>Zie: Terras

Toegangsweg>Zie: Toegangsweg
Toilet>Zie: Toilet

Trap>Zie: Trap
Trolley>Zie: Trolley

Vlag>Zie: Vlag
Waste-area>Zie: Waste-area

Waterhindernis>Zie: Waterhindernis
Water-cooler>Zie: Water-cooler

Weerstation>Zie: Weerstation
Zandhouder>Zie: Zandhouder

Golfregels

'Golfregels' is opgenomen daar waar het beschreven item relatie heeft met de spelregels of daarin wordt vermeld. Zo zal de Parkeerplaats geen aanduiding Golfregels omvatten, maar bv. Bank wel aangezien deze als 'vast obstakel' in het spel kan zijn betrokken.

Functie

Hieronder wordt aangegeven wat de functie van het onderwerp is, waarvoor het bedoeld is te gebruiken, waarvoor het dienst doet of hoe te gebruiken.

Vorm

Onder vorm kunnen de vormen worden aangegeven waarin het omschrevene voorkomt, maar ook de wijze van presentatie.

Techniek

Techniek omvat vooral de beschrijving van technische constructie, materiaalsoort of maatvoering. Soms ook de toepassing.

Onderhoud

Welke onderhoudsaspecten zijn van belang, waarop dient te worden gelet m.b.t. onderhoud. Een en ander gericht op conservering of bewaking van functionaliteit.

Hygiëne

Hygiëne kan hier zowel de hygiëne van het beschreven item betreffen als ook aspecten rond gebruik, onderhoud, conservering e.d. Dit in relatie met flora en fauna, maar ook gezondheid en Veiligheid.

Veiligheid

Veiligheidsaspecten als fysieke Veiligheid en beleving van Veiligheid (emotionele Veiligheid) worden hier nader omschreven. Deze kunnen voortvloeien uit het item als zodanig, maar ook vanuit toepassing, gebruik, weersinvloeden, omgevingsfactoren, conservering, onderhoud e.d. Veiligheid is hier gericht op zowel de golfer als ook op Baanpersoneel.

onderdeel/verklaring_-_legenda.txt · Laatst gewijzigd: 2013/03/22 09:59 door Herman H. Berteler