Bewegwijzering

Definitie

Bewegwijzering houdt in informatieoverdracht via bebording die qua vorm, opschrift en locatie dienst doet om richting aan te geven, om de weg te wijzen naar bepaalde doelen. Dit voor het volgen van een route om zich van de gegeven positie naar de gewenste bestemming te verplaatsen.

Vinger pijlborden.
Rechthoekige borden met opgebrachte teksten en pijlen.
Metalen pijlvormige richtingwijzers, verstelbaar op buisvormige staander en voorzien van informatie. Op golfbaan Mommenheim Duitsland.

Tekstbord met meerdere richtingpijlen.
Enkelvoudig richtingpijlbord.
Verticale, rechthoekige plank met uitgefreesde informatietekens op golfbaan The Duke.

Waar is wat te vinden? Duiding op de oefenhoek.
Uitgefreesde informatie in roestvast metalen handwijzers (RVS).
In plaatstaal uitgesneden golfersymbool met geïntegreerde aanwijspijl waarin uitgesneden tekst. Hier op golfbaan Mommenheim in Duitsland.

Ludieke uitvoering van richting aanduiding.
Herkenbare pictogrammen in contrasterende kleuren voor buggy en trolley.
Vierkante kunststofplaat aan houten staander met veiligheidsinformatie en route aanduiding. Golfbaan de Efteling.

Duidelijke aanduiding zonder tekst of beeld.
Aankondiging op de rotonde, hier in Spanje.
n het gras verankerde metalen richtingpijl met grondpen. Hier op golfbaan Almeerderhout.

Golfregels

Welke relatie heeft de bewegwijzering met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan

Opgelegde cijfers en pijl in contrasterende kleur.

Functie

Binnen de golfbanen zijn verschillende soorten van wegwijzers in gebruik. Functioneel is bewegwijzering gericht op (gemotoriseerd)wegverkeer, op fietsers of wandelaars. Meer specifiek kan bewegwijzering ook bestemd zijn voor bv. taxi’s, busdiensten, vrachtverkeer, gevaarlijke stoffen e.a. Voor de golfbaan begint de bewegwijzering overigens al aan de openbare weg, soms op meerdere kruisingen en/of afslagen. De bereikbaarheid is hier deels van afhankelijk.

Goede bewegwijzering aan de openbare weg is van belang voor de bereikbaarheid.
Goede bewegwijzering aan de openbare weg is van belang voor de bereikbaarheid. Eenvoudig en duidelijk.
Goede bewegwijzering aan de openbare weg is van belang voor de bereikbaarheid.

Op de golfbaan zelf is de functie gericht op golfers en bezoekers om de weg te wijzen naar voorzieningen als parkeerplaats, clubgebouw, oefenhoek, de Baan zelf, de starthole of 1e tee, e.d. Maar ook door de baan komt bewegwijzering voor, bijvoorbeeld naar de volgende hole, voor buggy's en troley's, naar toiletvoorziening of schuilhut of speciale zaken als oversteekplaatsen, brug en tunnel of viaduct. Ook kan er sprake zijn van geleiding met behulp van borden.

Rechthoekige kunststofplaat op twee recycling staanders en met opschrift afslagkleuren tees. Golfbaan De Compagnie.

Vorm

De kenmerken en het ontwerp van bewegwijzering kunnen sterk verschillen. Ook in openbare gebouwen, parken en recreatieterreinen is geen uniformiteit, elk bedrijf of organisatie kan een bepaalde bewegwijzering kiezen. Wel zijn vaak veel symbolen of gehanteerde pictogrammen uniform.

Op veel golfbanen is er vanuit een gericht en gespecialiseerd aanbod, sprake van enige mate van uniformiteit. Hierbinnen kunnen we onderscheid maken tussen bewegwijzering op het terrein buiten de baan en door de baan. Informatieoverdracht via bewegwijzering op het terrein en door de baan vraagt om duidelijkheid, eenduidigheid en functionaliteit, soms op ludieke wijze.

Bewegwijzering op het terrein en door de baan vragen om duidelijkheid, eenduidigheid en functionaliteit.
Duidelijkheid met behulp van fruitsoort aanduiding.
Rechthoekige afgeronde richtingwijzers aan buisvormige staander voorzien van clubsymbool. Golfbaan de Koninklijke Haagsche.

Ook ludieke uitvoering kan duidelijk zijn.
Pijlvormige borden of vinger pijlbord.
In plaatstaal uitgesneden golfersymbool met geïntegreerde aanwijspijl waarin uitgesneden tekst. Hier op golfbaan Mommenheim in Duitsland.

Enkel en eenduidig vingerwijzend bord.
Geen pijlbord maar bord met pijlen.
Ludiek en duidelijk.

Meest kenmerkend zijn de richtingwijzers (‘fingerpost’) in de vorm van een staander waaraan een of meer pijlvormige borden zijn gemonteerd, waarop de bestemming staat aangegeven. Er zijn veel variaties in 'fingerposts' in gebruik, zowel in vorm als materiaalsoort. Ook de constructie, de bevestiging aan de staanders varieert van gefixeerd tot verstelbaar. De richtingborden kunnen rechthoekig zijn en voorzien van een pijl of pijlvormig, met punt.

Ook zijn er vaste, rechthoekige borden waarop de pijl en tekst is aangebracht. Daarnaast zijn bekend de lage aanwijsborden, met daarop tekst en richtingpijl, vaak gemonteerd op een of tussen twee staanders. Ook mobiele, verplaatsbare richtingborden worden gebruikt.

Rechthoekige borden met opgeplakte pijlen.
Pijlborden in houten uitvoering.
Kunststof plaat met pijl op houten ondergrond tussen twee staanders. Golfbaan Almeerderhout.

Rechthoekige borden van dun metaal.
Pijlborden van strak bewerkt hout.
Witte wijzers met donkere vingertop waarin witte richtingspijl.

Pijlborden met geaccentueerde pijlpunten.
Rechthoekige, strak bewerkte houten borden.
Houten staander met schuine kop, doorgefreesd en voorzien van verticale houten plank waarop kunststofplaat met aanwijzing gemonteerd. Golfbaan Heelsum.

In en door de baan worden diverse pijlborden toegepast naar de volgende hole of ‘next tee’, routings voor buggy's en carts, zowel vaststaand als ook mobiel, verplaatsbaar.

Verplaatsbaar bord bewegwijzering.
Metalen plaat met opgelegde pijl en hole-nummer. In met de baan contrasterende kleur.
Staalplaat met contrasterende pijl en cijfer.

Hier en daar worden rond de green wel grondpijlen gehanteerd, naast bordjes. Verwijzingsbordjes naar de volgende tee worden ook wel aan een boom gespijkerd of geschroefd, op houten voet gemonteerd of op een grote natuursteen en kunnen ook gecombineerd met sponsoren of reclame zijn toegepast.

Aan boom geschroefde pijl met opgelegde reliëfcijfers.
Kunststof plaat met opschrift in metalen frame en gemonteerd op een grote natuursteen, hier op golfbaan Penozula in Zuid-Afrika.
Pijlen op de grond aangebracht bij de green.

In hout uitgefreesde letters en cijfer met pijl.
Ludiek en duidelijk.
Brede plankvormige staander met punt, van recycling materiaal, waarop 6-hoekige en vierkante kunststof aanwijsbordjes zijn gemonteerd op golfbaan Haviksoord.

Pijlbord met twee steunen op houten voet.
Pictogram aanduiding met pijl.
Kunststof plaat met pijlen en informatie op houten ondergrond tussen twee staanders, vastgezet met bandijzers. Golfbaan Almeerderhout.

Bord tussen twee staanders met pijl en letters.
Op paal geschroefde plaat met richtingpijltje.
Houten staander met schuine kop, doorgefreesd en voorzien van verticale houten plank waarop kunststofplaat met aanwijzing gemonteerd. Golfbaan Heelsum.

Staander met informatiebord met richtingpijl
Verticale, rechthoekige plank met uitgefreesd informatieteken (P-verbod) op golfbaan The Duke.
Brede plankvormige staander met punt, van recycling materiaal, waarop 6-hoekige en vierkante kunststof aanwijsbordjes zijn gemonteerd op golfbaan Haviksoord

Vierkante houten paal in metalen grondanker, voorzien van houten vaan met opschrift. Golfbaan Oosterhoutse.
Rechthoekige metalen plaat met aanwijzing tussen twee ronde, stalen staanders met ronde kop. Golfbaan De Niep in Duitsland.
Kleine kunststof richtingspijl op houten staander met golfer en trolleysymbool. Golfbaan De Rosendaelsche.

Buisvormige staander met daartegenaan gemonteerde informatie plaat van kunststof op golfbaan De Hoek Sallandse.
Buisvormige staander met daartegenaan gemonteerde informatie plaat van kunststof op golfbaan De Hoek Sallandse.
Buisvormige staander in dunne uitvoering, met daartegenaan gemonteerde informatie plaat van kunststof op golfbaan De Hoek Sallandse.

Pijl met opschrift van kunststof, gemonteerd op een staander van recycling materiaal. Hier op golfbaan Muhlenhof Duitsland.
Aan een metalen arm met 2 haken opgehangen aanwijsbord, in rechthoekige houten uitvoering met opschrift. De metalen arm is bevestigd aan een buis die over de kop van de houten staander zit. Golfbaan Southbroom Zuid-Afrika

Minder tot geen uniformiteit is er in de incidentele bebording voor informatieoverdracht m.b.t. toegangswegen, clubhuis, vereniging, schuilhutten of toiletvoorzieningen. Hierbinnen wordt een grote variatie aan mogelijkheden benut, soms afgestemd op huisstijl of uitstraling.

Techniek

Standaard staanders (ca. 260cm lang x 6-8cm middellijn) en pijlborden (ca. 10 x 68cm – ca. 15 letters), kunnen van aluminium (poeder gecoate) zijn of van hout (teak, staanders 10 x 10cm x 260cm). De pijlen bij de aluminium staanders kunnen vast gemonteerd zijn in een bepaalde richting of flexibel door aansluiting met een kokerprofiel en aan de richting worden aangepast. Ook aan de houten staanders is flexibele montage met scharnieren mogelijk, naast een ingelegde sleufverbinding (zie foto’s). Ook zijn er uitgefreesde metalen richtingwijzers, bijvoorbeeld in roestvast staal (RVS).

Detail van bordbevestiging aan ronde staander.
Losse pen-sleuf verbinding in hout.

De tekst en eventuele pijl kunnen bestaan uit plakletters of zijn gegraveerd in opgeschroefde kunststofplaten. Vaak zijn het donkere borden met witte tekst of lichte borden met donkere tekst. Langs de openbare weg kan maatvoering, vormgeving en tekst beïnvloed zijn door voorschriften van de wegbeheerder. Veelvuldig voorkomend zijn ook de lage, twee staanders van aluminium of hout, 140cm lang, met daartussen in hoogte of aantal variërend, een of meerdere tekstborden met richtingpijl. Verder zijn er diverse ‘eigen fabricaat’ mogelijkheden, waarvoor wordt verwezen naar de foto’s hierna.

Op pijlbord opgeschroefd cijfer en clublogo.
In houten pijlbord verzonken tekstplaat van kunststof met pictogram, tekst en cijfer.
Flexibel te hanteren aluminium verwijsborden met routing en reclame.

Pijlplaat in uitgezaagde paal geschoven. Met inslagbeschadiging op linker bovenhoek.
Uitgefreesde informatie in roestvast metalen handwijzers (RVS).
Aanwijzing laag bij de grond.

Communicatief zullen pijlborden verwijzen naar, met of zonder opschrift. Zo kan een combinatie van pijlborden met een niet pijlbord worden gebruikt om de juiste geleiding te verkrijgen. Zie foto hierna.

Gecombineerde toepassing pijl- en niet-pijlbord.

Onderhoud

Mede afhankelijk van materiaalsoort bestaat het onderhoud voornamelijk uit schoon houden van de tekstborden, controle op de duidelijkheid van de tekst waarbij plakletters kunnen loslaten of geschilderde vormen kunnen vervagen. Bij hout vanzelfsprekend controle op duurzaamheid, houtrot door vocht of afzetting van algen of groei van mossen. Verder zijn belangrijk eventuele beschadigingen of vernielingen.

Nabij beplanting letten op het overgroeien door takken of laag bij de grond door kruiden, bramenstruiken e.d.

Beschadiging of vernieling vraagt om snel herstel.

Hygiëne

Gebruik bij wassen en schoonmaken zo veel mogelijk natuurlijk afbreekbare en milieuvriendelijke wasmiddelen.

Veiligheid

Veiligheid geldt ten aanzien van gebruik van ondeugdelijk materiaal, beschadiging of sterke slijtage. Verder kan van belang zijn de situering van de bewegwijzering in relatie met de looproute en eventueel pad en de hoogte van de pijlen, nl. zodanig dat mensen zich niet kunnen bezeren. Toepassing van slagvast materiaal is belangrijk.

Andere vorm van bewegwijzering nabij clubhuis.
Planken opstelling tussen twee staanders.
onderdeel/bewegwijzering.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/22 16:48 door Herman H. Berteler