Weerstation

Definitie

Weerstation met zonnepaneel.

Volgens Wikipedia is een Weerstation, “Een verzameling instrumenten die het weer kunnen meten. Zo'n weerstation wordt vaak handmatig, maar tegenwoordig ook wel automatisch uitgelezen. Met een weerstation wordt ook een meteorologisch station zelf bedoeld, dus een locatie waar deze instrumenten worden gebruikt.”

Functie

Daar waar de grasgroei duidelijk beïnvloed wordt door de klimatologische omstandigheden, zowel macro als micro, is het registreren en volgen van de weersomstandigheden een punt van aandacht.

Meetinstrumenten van weerstation door de baan.
Weerstation.
Weerstation.

Luchtvochtigheid, neerslag, temperatuur en wind zijn factoren die een rol spelen bij de groei van het gras, de opname van voedingsstoffen, de gevoeligheid voor ziekten en plagen of zelfs de te verrichten onderhoudswerkzaamheden. Het verschilt sterk per baan of er metingen en waarnemingen worden gedaan om vervolgens mee te werken.

Vorm

Instrumenten binnen het weerstation zoals we dat op golfbanen tegen komen, zijn:

  • thermometers om de temperatuur te meten,
  • hygrometers voor het meten van de luchtvochtigheid,
  • barometers voor het meten van de luchtdruk,
  • anemometers voor het meten van de windsnelheid,
  • windvanen en windzakken voor het aangeven van de windrichting,
  • regenmeters voor het meten van de hoeveelheid neerslag.

Meer uitgebreid kan er ook aanwezig zijn:

  • een uv-meter voor het meten van de hoeveelheid uv-straling,
  • een zonneschijnmeter voor het meten van het aantal uren zonneschijn.

Windmeter weerstation.
Regenmeter, toegepast in de baan.

Techniek

Voor de opstelling van diverse instrumenten worden vastgelegde regels (door de WMO- Wereld Meteorologische Organisatie), gehanteerd. Of deze regels ook op de golfbanen worden gerespecteerd is niet nader onderzocht.

Zo moeten de thermometer en hygrometer 1,5 meter boven kortgeknipt gras zijn gehangen, in een witgeschilderde weerhut. De anemometer en de windvaan moeten op 10 meter hoogte zijn bevestigd, op een plaats waar de wind vrij spel heeft. Anemometers die meedraaien met de windvaan zijn in principe niet toegestaan volgens de WMO. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstation).

Thermometer hier tussen de struiken.

Windwijzers of windvanen

Windwijzers zijn instrumenten die de richting van de wind aangeven. Veelal is dit een metalen plaat, draaiend om een verticale as. Aan de ene zijde voorzien van een plaatje, aan de andere zijde een pijl. Ze worden toegepast op hoge plaatsen zoals het clubhuis, drivingrange, marshalhuisje of op het weerstation. Ook kunnen ze door de baan worden toegepast, bv. nabij de startplaats per hole.

Natuureducatie aangebracht op windwijzer nabij rustpunt aan de afslagplaats.

Windzak

De windzak is een eenvoudig instrument, bestaande uit een koker van stof of flexibel plastic om windrichting en -snelheid aan te geven. Hij is draaibaar rond een ophangpunt bevestigd. Vaak voorzien van een opvallende kleur: oranje of rood/wit gestreept. Voornaamste doel: het zichtbaar maken van de windcondities ter plaatse. Op diverse banen in gebruik, zowel door de baan als ook op drivingrange.

Windzak door de baan met wind van voren.
Windzak met wind van rechts.
Informatie over windrichting en windsterkte d.m.v. een bijzondere windzak.

Onderhoud

Regelmatige controle en inspectie op werking en eventuele beschadiging of defecten is wenselijk.

Veiligheid

Meer ten aanzien van de veiligheid van de apparatuur, de bescherming tegen inslag van golfballen, is de plaatsing van meetapparatuur door de baan een punt van aandacht.

onderdeel/weerstation.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/06 18:01 door Herman H. Berteler