GUR

Definitie

‘Ground-under-Repair’ of ‘G.U.R’ of ‘Grond in bewerking’, is de plaats die is aangegeven als zijnde in reparatie of zodanig beschadigd voor het bespelen ervan, dat reparatie nodig is en daarbinnen niet gespeeld wordt of niet gespeeld mag worden.

G.U.R. met bordje ‘Ground Under Repair’.
Diep onder de fairway zijn de bunkers GUR (Ground under Repair), aangegeven met een tekstbordje.

Golfregels

Welke relatie heeft GUR met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Grond in bewerking – Ground under Repair (GUR)

Functie

G.U.R. wordt aangegeven in verband met de kwetsbaarheid van het gebied, om helder en duidelijk aan te geven waar ‘Grond in bewerking’ is en om daarop van toepassing zijnde spelregels na te kunnen leven om de speler niet te benadelen. Dit geldt ten aanzien van de baan en aangrenzende natuur.

Blauwe paaltjes ter bescherming van een mierenhoop, G.U.R.
Paaltjes met blauwe kop ter bescherming van een mierenhoop, G.U.R.

Wildfloramengsel in bloei en aangegeven als GUR.
Kraanputje van sproeileiding tot GUR verklaard.

Vorm

G.U.R. kan in velerlei vormen voorkomen, variërend van beschadigd terrein tot mierenhoop. Zoals onder Golfregels staat aangegeven, elk deel van de baan dat in opdracht van de Commissie als zodanig is gemarkeerd. Die markering is bepalend.

Hier wordt met de spuitbus een verflijn aangebracht om tot ‘Grond in bewerking’ te verklaren.
Tot ‘Grond in bewerking’ verklaard door aangebrachte blauwe lijn.

Aanduiding G.U.R. met blauwe pen met daarop een blauwe bol (golfbal).
De beneden de fairway liggende GUR is toegankelijk via lange trappen.

Diep onder de fairway gelegen en met de trap te bereiken, GUR.
Blauwe blokjes op ijzeren pen als GUR-aanduiding.

Wespennest in kraanputje van sproeileiding, aanleiding tot GUR.
“No Play” in plaats van GUR.

Techniek

Belangrijk is dat deze niet bespeelbare gebieden goed zichtbaar zijn voor de spelers. Het gebied wordt daarom gemarkeerd door middel van blauwe paaltjes. Deze G.U.R. markers zijn veelal gemaakt van kunststof, hout of metaal.

Naast deze officiële aanduiding worden ook standaard bordjes gehanteerd met de tekst G.U.R. (vaak in het Engels), zelf gemaakte bordjes of paaltjes met tekst. Ook toegepast worden afzettingen met touw, koord of verflijnen op het gras gespoten. Dit soms in combinatie met de letters G.U.R., veelal in wit of blauw.

GUR is herkenbaar door belijning, blauw paaltje, bord met tekst of geverfde letteraanduiding.

GUR hier herkenbaar door belijning en blauw paaltje.
GUR hier herkenbaar door blauw buisje met daarop de tekst GUR.

GUR hier herkenbaar door opgespoten belijning en de letters GUR.
Bordjes met GUR aanduiding.

Das creëert Ground Under Repair.

Onderhoud

Voor de goede zichtbaarheid is controle op de gehanteerde markers en eventuele belijning heel belangrijk. Verflijnen kunnen door het groeien van gras en maaiwerkzaamheden of onder invloed van het weer verdwijnen en dienen regelmatig te worden ververst, paaltjes kunnen omver worden gereden of zijn verzet, tekst kan onleesbaar worden.

Hygiëne

Gebruik milieuvriendelijke verf bij het aanbrengen van verflijnen en/of teksten.

Veiligheid

Bij het hanteren van geleidingsmiddelen als koord of touw is het belangrijk dat dit zodanig is geplaatst dat er geen onveilige situaties ontstaan voor spelers en onderhoudspersoneel. Veiligheid is ook hier belangrijk onderdeel van zorg en aandacht.

onderdeel/gur.txt · Laatst gewijzigd: 2013/09/25 12:35 door Herman H. Berteler