Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
onderdeel:erosie [2014/08/14 17:36]
Herman H. Berteler [Watererosie]
onderdeel:erosie [2019/11/21 21:14] (huidige)
Herman H. Berteler [Betredingserosie en berijdingserosie]
Regel 60: Regel 60:
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_7.jpg?​300|Schade door watererosie in bunker.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_7.jpg?​300|Schade door watererosie in bunker.}}]
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_8.jpg?​300|Ingezakte kanten en taluds bij sloten of dassengang door watererosie.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_8.jpg?​300|Ingezakte kanten en taluds bij sloten of dassengang door watererosie.}}]
 +{clear}
 +
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_9.jpg?​300|Ernstige watererosieschade bij waterbassins.}}][{{:​onderdeel:​erosie:​weggespoeld_zand_1_.jpg?​200|Weggespoeld zand rondom de golfballen tijdens hevige regenbui.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_9.jpg?​300|Ernstige watererosieschade bij waterbassins.}}][{{:​onderdeel:​erosie:​weggespoeld_zand_1_.jpg?​200|Weggespoeld zand rondom de golfballen tijdens hevige regenbui.}}]
 {clear} {clear}
Regel 71: Regel 73:
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_4.jpg?​300|Betredingserosie bij rustplaatsen leidt tot vervuiling.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_4.jpg?​300|Betredingserosie bij rustplaatsen leidt tot vervuiling.}}]
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_5.jpg?​200|Gecombineerde aanleiding tot betredingserosie en vervuiling nabij waterkoeler,​ nl. veelvuldige betreding en lekkage.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_5.jpg?​200|Gecombineerde aanleiding tot betredingserosie en vervuiling nabij waterkoeler,​ nl. veelvuldige betreding en lekkage.}}]
-[{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_6.jpg?​300|Vrijkomend net in de graszode door veelvuldige betreding en daarmee betredingserosie.}}]+[{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_6.jpg?​275|Vrijkomend net in de graszode door veelvuldige betreding en daarmee betredingserosie.}}]
 {clear} {clear}
  
Regel 82: Regel 84:
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_1.jpg?​300|Foto 1: Afgesneden bochten of smalle paden leiden snel tot berijdingserosie.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_1.jpg?​300|Foto 1: Afgesneden bochten of smalle paden leiden snel tot berijdingserosie.}}]
 [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_2.jpg?​300|Foto 2: Door intensief berijden samengedrukte of weggereden grond, vertoont slechte doorlatendheid.}}] [{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_2.jpg?​300|Foto 2: Door intensief berijden samengedrukte of weggereden grond, vertoont slechte doorlatendheid.}}]
-[{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_3.jpg?​300|Foto 3: Watererosie kan leiden tot grondverlies,​ verlies aan stevigheid en ondermijning van verhardingen.}}]+[{{:​onderdeel:​erosie:​betredingserosie_3.jpg?​275|Foto 3: Watererosie kan leiden tot grondverlies,​ verlies aan stevigheid en ondermijning van verhardingen.}}]
  
  
onderdeel/erosie.1408030582.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/08/14 17:36 door Herman H. Berteler