Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
onderdeel:natuur [2020/01/29 11:42]
Herman H. Berteler [Gedomesticeerde en tamme vogels]
onderdeel:natuur [2020/02/20 09:17]
Herman H. Berteler [Veiligheid en gevaren]
Regel 91: Regel 91:
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1940728.jpg?​200|Molshopen op de teebox.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1940728.jpg?​250|Molshopen op de teebox.}}]
 [{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_7.jpg?​300|Fairwayschade aangebracht door Zwarte kraai, opzoek naar bodeminsecten.}}] [{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_7.jpg?​300|Fairwayschade aangebracht door Zwarte kraai, opzoek naar bodeminsecten.}}]
 {clear} {clear}
  
 Maar ook schade aan en door [[onderdeel:​boom|bomen]] ten gevolge van storm, [[onderdeel:​ontwatering|wateroverlast]] bij neerslag of aanwassen van rivieren en beken in relatie met terrein en bodem, of aan de stekende muggen in relatie met [[onderdeel:​waterhindernis|waterhindernissen]]. Ratten en muizen kunnen naast beschadiging aan [[onderdeel:​baan|baan]] en materiaal, ook ziekten overbrengen,​ zo ook vleermuizen,​ vossen, teken e.a. Maar ook schade aan en door [[onderdeel:​boom|bomen]] ten gevolge van storm, [[onderdeel:​ontwatering|wateroverlast]] bij neerslag of aanwassen van rivieren en beken in relatie met terrein en bodem, of aan de stekende muggen in relatie met [[onderdeel:​waterhindernis|waterhindernissen]]. Ratten en muizen kunnen naast beschadiging aan [[onderdeel:​baan|baan]] en materiaal, ook ziekten overbrengen,​ zo ook vleermuizen,​ vossen, teken e.a.
- +{clear} 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_water_met_muggen.jpg?​300|Muggen bij waterhindernis.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_water_met_muggen.jpg?​250|Muggen bij waterhindernis.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_muggen_1.jpg?​300|Muggen in de lucht.}}]{clear} +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_muggen_1.jpg?​250|Muggen in de lucht.}}] 
 +{clear}
 Bijkomend negatief effect van vogels en dieren kan ook zijn het ontstaan van zwerfvuil door geplunderde [[onderdeel:​afvalbak|afvalbakken]]. Herhaaldelijk zal de strijd aangegaan moeten worden met de natuur die niets anders doet dan reageren op de omstandigheden. Dat we ons hierin ook soms moeten leren schikken is een gegeven. ​ Bijkomend negatief effect van vogels en dieren kan ook zijn het ontstaan van zwerfvuil door geplunderde [[onderdeel:​afvalbak|afvalbakken]]. Herhaaldelijk zal de strijd aangegaan moeten worden met de natuur die niets anders doet dan reageren op de omstandigheden. Dat we ons hierin ook soms moeten leren schikken is een gegeven. ​
- 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_8.jpg?​300|Gal van Eikengalwesp.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_9.jpg?​300|Mosgal in botanische rozen (hier Rosa).}}] 
 {clear} {clear}
- +[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_8.jpg?250|Gal van Eikengalwesp.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_10.jpg?300|Rupsennesten in bomen en heesters.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_9.jpg?250|Mosgal in botanische rozen (hier Rosa).}}]
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2140149.jpg?300|Rupsen van de spinsel- of stippelmot op gesponnen web.}}]+
 {clear} {clear}
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2140144.jpg?300|Nest met rupsen van spinsel- of stippelmot ​in gesponnen web.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_10.jpg?250|Rupsennesten ​in bomen en heesters.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_11.jpg?300|Schade door erosie. Bij veel regenwater in korte tijd kan grote schade ontstaan.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2140149.jpg?250|Rupsen van de spinsel- of stippelmot op gesponnen web.}}]
 {clear} {clear}
- +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2140144.jpg?​250|Nest met rupsen van spinsel- of stippelmot in gesponnen web.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_12.jpg?​300|Stormschade kan in een mum van tijd optreden. Hier een gevelde, oude Berk (Betula).}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_11.jpg?​250|Schade door erosie. Bij veel regenwater in korte tijd kan grote schade ontstaan.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_13.jpg?​300|Stormschade kan in een mum van tijd optreden. Hier een gebroken Grove den (Pinus sylvestris).}}]+{clear} 
 +[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_12.jpg?​250|Stormschade kan in een mum van tijd optreden. Hier een gevelde, oude Berk (Betula).}}] 
 +[{{:​onderdeel:​natuur:​negatieve_13.jpg?​250|Stormschade kan in een mum van tijd optreden. Hier een gebroken Grove den (Pinus sylvestris).}}]
  
 ===== Vorm ===== ===== Vorm =====
Regel 123: Regel 121:
 Foto 1, 2, 3 en 4 hierna: [[onderdeel:​baan|Golfbanen]] hebben zo hun eigen natuurkenmerken,​ onderdelen voor subjectieve beoordeling. Foto 1, 2, 3 en 4 hierna: [[onderdeel:​baan|Golfbanen]] hebben zo hun eigen natuurkenmerken,​ onderdelen voor subjectieve beoordeling.
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_1.jpg?​300|Foto 1: Jeneverbesstruiken (Juniperus communis), in heiderijke omgeving.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_1.jpg?​250|Foto 1: Jeneverbesstruiken (Juniperus communis), in heiderijke omgeving.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_2.jpg?​300|Foto 2: Jeneverbesstruiken (Juniperus communis), in heiderijke omgeving.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_2.jpg?​250|Foto 2: Jeneverbesstruiken (Juniperus communis), in heiderijke omgeving.}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_3.jpg?​300|Foto 3: Bosgebied met kruidenvegetatie op de voorgrond.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_3.jpg?​250|Foto 3: Bosgebied met kruidenvegetatie op de voorgrond.}}] 
-[{{:​onderdeel:​baan:​tn_p1960173.jpg?​300|Foto 4: Kustbaan met ruigtes op de rotsen.}}]+[{{:​onderdeel:​baan:​tn_p1960173.jpg?​250|Foto 4: Kustbaan met ruigtes op de rotsen.}}]
 {clear} {clear}
  
 Foto 5, 6, 7 en 8 hierna: Putter, buizerd, klapekster en zilverreiger op de [[onderdeel:​baan|golfbaan]],​ afhankelijk van de aanwezige natuur. Foto 5, 6, 7 en 8 hierna: Putter, buizerd, klapekster en zilverreiger op de [[onderdeel:​baan|golfbaan]],​ afhankelijk van de aanwezige natuur.
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_4.jpg?​300|Foto 5: Putter.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_4.jpg?​250|Foto 5: Putter.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_5.jpg?​300|Foto 6: Buizerd.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_5.jpg?​250|Foto 6: Buizerd.}}]
 {clear} {clear}
-[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_6.jpg?​300|Foto 7: Klapekster.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​vorm_6.jpg?​250|Foto 7: Klapekster.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1970729.jpg?​300|Foto 8: Zilverreiger fouragerend op de fairway.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1970729.jpg?​250|Foto 8: Zilverreiger fouragerend op de fairway.}}]
  
  
Regel 147: Regel 145:
 Foto 1, 2 en 3 hierna: Het polderlandschap biedt niet alleen een ander beeld, ook andere biotopen. Foto 1, 2 en 3 hierna: Het polderlandschap biedt niet alleen een ander beeld, ook andere biotopen.
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_1.jpg?​300|Foto 1: Ruimte, water en mooie luchten in het polderlandschap.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_1.jpg?​250|Foto 1: Ruimte, water en mooie luchten in het polderlandschap.}}]
 [{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_2.jpg?​200|Foto 2: Karakteristieke rijen Populieren, water met bruggetjes en moderne energiewinning,​ de windmolen.}}] [{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_2.jpg?​200|Foto 2: Karakteristieke rijen Populieren, water met bruggetjes en moderne energiewinning,​ de windmolen.}}]
-[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_3.jpg?​300|Foto 3: Veel ruimte, veel water in het polderlandschap.}}] ​  ​{clear}+[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_3.jpg?​250|Foto 3: Veel ruimte, veel water in het polderlandschap.}}] ​  ​{clear}
  
 Foto 4, 5, 6, 7 en 8: Scholeksters,​ visdiefjes, aalscholvers,​ kieviten en lepelaar, ooievaar en blauwe reigers zijn geziene gasten. In Zuid-Afrika de steppenkievit,​ foto 9. Foto 4, 5, 6, 7 en 8: Scholeksters,​ visdiefjes, aalscholvers,​ kieviten en lepelaar, ooievaar en blauwe reigers zijn geziene gasten. In Zuid-Afrika de steppenkievit,​ foto 9.
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_4.jpg?​300|Foto 4: Scholeksters.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_4.jpg?​250|Foto 4: Scholeksters.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_5.jpg?​300|Foto 5: Visdiefje.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​techniek_5.jpg?​250|Foto 5: Visdiefje.}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1900389.jpg?​300|Foto 6: Aalscholvers,​ kieviten en lepelaar.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1900389.jpg?​250|Foto 6: Aalscholvers,​ kieviten en lepelaar.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_ooievaar_2.jpg?​300|Foto 7: Ooievaar.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_ooievaar_2.jpg?​250|Foto 7: Ooievaar.}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_blauwe_reiger_in_sloot.jpg?​300|Foto 8: Blauwe reiger.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_blauwe_reiger_in_sloot.jpg?​250|Foto 8: Blauwe reiger.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_natuurza_1_.jpg?​300|Foto 9: Fouragerende steppenkieviten op een golfbaan.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_natuurza_1_.jpg?​250|Foto 9: Fouragerende steppenkieviten op een golfbaan.}}]
 {clear} {clear}
  
Regel 193: Regel 191:
 Ter bescherming van kwetsbare biotopen, worden naast verbods- en gebodsborden,​ ook wel rode palen toegepast met groene kop. Deze groene aanduiding kan ook in combinatie met out-of-bounds worden toegepast. Dit betekent dat die gebieden niet mogen worden betreden en volgens **local rules**, dienen te worden gespeeld als bv. [[onderdeel:​waterhindernis|lateraal water]]. Feitelijk is hier geen sprake van [[onderdeel:​out_of_bounds|out-of-bounds]] maar sprake van een [[onderdeel:​waterhindernis|waterhindernis]]. Meer hierop gerichte informatie zie ook onderdeel **"​Projecten faunabeheer"​** en **"​Voorlichting en communicatie"​** binnen dit Hoofdstuk. Ter bescherming van kwetsbare biotopen, worden naast verbods- en gebodsborden,​ ook wel rode palen toegepast met groene kop. Deze groene aanduiding kan ook in combinatie met out-of-bounds worden toegepast. Dit betekent dat die gebieden niet mogen worden betreden en volgens **local rules**, dienen te worden gespeeld als bv. [[onderdeel:​waterhindernis|lateraal water]]. Feitelijk is hier geen sprake van [[onderdeel:​out_of_bounds|out-of-bounds]] maar sprake van een [[onderdeel:​waterhindernis|waterhindernis]]. Meer hierop gerichte informatie zie ook onderdeel **"​Projecten faunabeheer"​** en **"​Voorlichting en communicatie"​** binnen dit Hoofdstuk.
  
-[{{:​onderdeel:​out_of_bounce:​tn_p1960480.jpg?​200|Beschermd gebied, te spelen als lateraal water.}}][{{:​onderdeel:​natuur:​voorlichting_3.jpg?​300|Verbodsbord:​ Verboden te betreden. Biotoop!}}] +[{{:​onderdeel:​out_of_bounce:​tn_p1960480.jpg?​200|Beschermd gebied, te spelen als lateraal water.}}][{{:​onderdeel:​natuur:​voorlichting_3.jpg?​250|Verbodsbord:​ Verboden te betreden. Biotoop!}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2170397.jpg?​300|Ecozone, GUR, verboden om te betreden.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2170397.jpg?​250|Ecozone, GUR, verboden om te betreden.}}]
 {clear} {clear}
 [{{:​onderdeel:​natuur:​golfbaahboek.jpg?​200|Informatie over natuur gerichte actie.}}] [{{:​onderdeel:​natuur:​golfbaahboek.jpg?​200|Informatie over natuur gerichte actie.}}]
-[{{:​tn_preventie_10.jpg?​300|Aanwijsbord,​ gebodsbord of verbodsbord?​}}]+[{{:​tn_preventie_10.jpg?​250|Aanwijsbord,​ gebodsbord of verbodsbord?​}}]
 {clear} {clear}
 === Wetenschappelijk onderzoek === === Wetenschappelijk onderzoek ===
Regel 248: Regel 246:
 **Ook paddenstoelen hebben binnen natuurgerichte filosofie recht op bescherming.** **Ook paddenstoelen hebben binnen natuurgerichte filosofie recht op bescherming.**
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.1_aardappelbovist.jpg?​300|Aardappelbovist (Scleroderma).}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.1_aardappelbovist.jpg?​250|Aardappelbovist (Scleroderma).}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.2_amanieten-vliegenzwam.jpg?​300|Vliegenzwammen (Amanita).}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.2_amanieten-vliegenzwam.jpg?​250|Vliegenzwammen (Amanita).}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.3_berkenzwam.jpg?​300|Berkenzwam (Piptoporus).}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.3_berkenzwam.jpg?​250|Berkenzwam (Piptoporus).}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.4_eekhoorntjesbrood.jpg?​300|Eekhoorntjesbrood (Boletus).}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.4_eekhoorntjesbrood.jpg?​250|Eekhoorntjesbrood (Boletus).}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.5_geschubde_inktzwam.jpg?​300|Geschubde inktzwam (Coprinus).}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.5_geschubde_inktzwam.jpg?​250|Geschubde inktzwam (Coprinus).}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.6_stekelzwam.jpg?​300|Stekelzwam (Hydnum).}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.6_stekelzwam.jpg?​250|Stekelzwam (Hydnum).}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.7_stobbezwammetje.jpg?​300|Stobbezwammetje (Kuehneromycus).}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.7_stobbezwammetje.jpg?​250|Stobbezwammetje (Kuehneromycus).}}]
 [{{:​onderdeel:​natuur:​pad.8_weidetrechterzwam-2.jpg?​200|Weidetrechterzwam (Clitocybe).}}] [{{:​onderdeel:​natuur:​pad.8_weidetrechterzwam-2.jpg?​200|Weidetrechterzwam (Clitocybe).}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.9_valse_kopergroenzwam.jpg?​300|Valse kopergroenzwam (Stropharia).}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​pad.9_valse_kopergroenzwam.jpg?​250|Valse kopergroenzwam (Stropharia).}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1420782.jpg?​300|Bovist (Bovista)}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p1420782.jpg?​250|Bovist (Bovista)}}]
 {clear} {clear}
  
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_golfbaahboek.jpg?​300|Vele vierkante meters paddenstoelen onder de bomen naast de fairway.}}] +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_golfbaahboek.jpg?​250|Vele vierkante meters paddenstoelen onder de bomen naast de fairway.}}] 
-[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2050855.jpg?​300|Veel paddenstoelen aan de rustplaats.}}]+[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_p2050855.jpg?​250|Veel paddenstoelen aan de rustplaats.}}]
 {clear} {clear}
  
Regel 441: Regel 439:
 Verschenen op 08 december 2016, tijdens de verkiezing Greenkeeper of the Year, de eerste insecten-inventarisatie met biotoopbeschrijving van golfbanencomplex Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek. Meer dan 225 soorten vlinders, kevers, vliegen, libellen, juffers, sprinkhanen,​ spinnen etc., geïllustreerd met meer dan 500 door de auteur gemaakte (macro)foto'​s van alle waargenomen soorten. ​ Verschenen op 08 december 2016, tijdens de verkiezing Greenkeeper of the Year, de eerste insecten-inventarisatie met biotoopbeschrijving van golfbanencomplex Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek. Meer dan 225 soorten vlinders, kevers, vliegen, libellen, juffers, sprinkhanen,​ spinnen etc., geïllustreerd met meer dan 500 door de auteur gemaakte (macro)foto'​s van alle waargenomen soorten. ​
 {clear} {clear}
-[{{:​onderdeel:​vakblad:​fullsizerender.jpg?​300|Auteur Herman Berteler overhandigt als kerstman verkleed, een exemplaar van INSECTEN RIJK, aan de leden van golfclub Het Rijk van Nijmegen. Via de voorzitter Joost Engel, tijdens de opening van de Art-Expo op zondag 18 december 2016.}}] 
-{clear} 
- 
  
 [{{:​onderdeel:​vakblad:​screenhunter_98_nov._17_13.39_e.jpg?​200|Cover INSECTEN RIJK, 227 pagina'​s,​ meer dan 225 soorten en 500 (macro)foto'​s.}}] [{{:​onderdeel:​vakblad:​screenhunter_98_nov._17_13.39_e.jpg?​200|Cover INSECTEN RIJK, 227 pagina'​s,​ meer dan 225 soorten en 500 (macro)foto'​s.}}]
Regel 750: Regel 745:
  
 Preventief kunnen spelers worden gewezen op de aanwezigheid van de processierups met behulp van waarschuwingslinten om besmette [[onderdeel:​boom|bomen]],​ soms voorzien van tekst. Preventief kunnen spelers worden gewezen op de aanwezigheid van de processierups met behulp van waarschuwingslinten om besmette [[onderdeel:​boom|bomen]],​ soms voorzien van tekst.
 +Uit toegestuurde foto's (februari 2020) blijken in Spanje op de '​Marbella Golf and Country Club' succesvolle vangbanden rond boomstammen te worden gehanteerd.
 +{clear}
 +[{{:​onderdeel:​natuur:​geert_berben_tegen_processierups_spanje_1_.jpeg?​250|Rupsenval vroegtijdig geplaatst met lokmiddel, Marbella GCC, Spanje. Foto: Geert Berben.}}]
 +[{{:​onderdeel:​natuur:​tn_vangst_processierups_geert_berben_9700.jpg?​250|Succes verzekerd. Vangst van processierupsen op Marbella GCC in Spanje. Foto: Geert Berben.}}]
 +{clear}
 +
 Ook het tijdig plaatsen van goede afrastering of [[onderdeel:​hekwerk|hekwerk]] tegen inloop van ‘schadelijke’ dieren is hierbinnen van belang. Dit kan zijn tegen inloop van loslopende honden, maar ook tegen vossen, reeën en herten en wilde zwijnen, schapen of koeien. In [[onderdeel:​pad|wegen en paden]] kunnen hiertegen ook wildroosters bijdragen. ​ Ook het tijdig plaatsen van goede afrastering of [[onderdeel:​hekwerk|hekwerk]] tegen inloop van ‘schadelijke’ dieren is hierbinnen van belang. Dit kan zijn tegen inloop van loslopende honden, maar ook tegen vossen, reeën en herten en wilde zwijnen, schapen of koeien. In [[onderdeel:​pad|wegen en paden]] kunnen hiertegen ook wildroosters bijdragen. ​
  
onderdeel/natuur.txt · Laatst gewijzigd: 2020/02/20 09:17 door Herman H. Berteler