Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
onderdeel:infiltratie [2012/01/05 11:53]
Herman H. Berteler [Golfregels 2008-2011]
onderdeel:infiltratie [2019/11/21 21:17]
Herman H. Berteler [Onderhoud]
Regel 29: Regel 29:
  
 ===== Vorm ===== ===== Vorm =====
-Het is niet zo dat grondwater altijd van hoog naar laag stroomt, dit wordt veroorzaakt door verschillen in druk en in de stijghoogte. Grondwater stroomt altijd van punten met een hoge stijghoogte naar punten met een lage stijghoogte. Opvallend op de golfbaan ​zijn die plaatsen waar de infiltratie stagneert, waar de grond drassig wordt en/of blijft en waar plasvorming optreedt. Dit kan van korte tot langere duur zijn. Speciaal aangelegde wadi's als infiltratieplaats voor overtollig water, kunnen uitkomst bieden.+Het is niet zo dat grondwater altijd van hoog naar laag stroomt, dit wordt veroorzaakt door verschillen in druk en in de stijghoogte. Grondwater stroomt altijd van punten met een hoge stijghoogte naar punten met een lage stijghoogte. Opvallend op de golf[[onderdeel:​baan]] ​zijn die plaatsen waar de infiltratie stagneert, waar de grond drassig wordt en/of blijft en waar plasvorming optreedt. Dit kan van korte tot langere duur zijn. 
  
-Foto 1, 2 en 3 hierna: Stagnerende infiltratie in bunkers, op veel belopen of bereden delen van de fairway en bij greens.+Foto 1, 2 en 3 hierna: Stagnerende infiltratie in [[onderdeel:​bunker]]s, op veel belopen of bereden delen van de [[onderdeel:​fairway]] en bij [[onderdeel:​green]]s.
  
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​vorm_1.jpg?​300|Foto 1. Plasvorming in bunker; tijdelijk water.}}] [{{:​onderdeel:​infiltratie:​vorm_1.jpg?​300|Foto 1. Plasvorming in bunker; tijdelijk water.}}]
Regel 44: Regel 44:
 Water kan bij droogte ook worden aangevoerd via de drainagepijpen,​ die normaal voor de afvoer zorgen. Bij hoge waterstanden zorgen overloopbuizen of overstorten,​ voor afvoer van het water naar bufferbekkens of openbaar oppervlaktewater. Zie ook [[onderdeel:​beregening]]. Water kan bij droogte ook worden aangevoerd via de drainagepijpen,​ die normaal voor de afvoer zorgen. Bij hoge waterstanden zorgen overloopbuizen of overstorten,​ voor afvoer van het water naar bufferbekkens of openbaar oppervlaktewater. Zie ook [[onderdeel:​beregening]].
  
-Van belang is een goed waterbeheer door de baan, wat ook de tijdige afvoer van overtollig water inhoudt. Hiervoor aangebrachte drainage helpt daarbij, maar wordt ondersteund door afvoerputten in lager gelegen delen van de baan. Deze kunnen zijn aangesloten op afvoerpijpen naar greppels, sloten of plassen. Ook de tijdelijke inzet van waterpompen kan nodig zijn bij calamiteiten. Uit oogpunt van duurzaamheid en behoud van water op de locatie, kunnen aangelegde wadi's hier behulpzaam zijn.+Van belang is een goed waterbeheer door de [[onderdeel:​baan]], wat ook de tijdige afvoer van overtollig water inhoudt. Hiervoor aangebrachte drainage helpt daarbij, maar wordt ondersteund door afvoerputten in lager gelegen delen van de [[onderdeel:​baan]]. Deze kunnen zijn aangesloten op afvoerpijpen naar greppels, sloten of plassen. Ook de tijdelijke inzet van waterpompen kan nodig zijn bij calamiteiten. Uit oogpunt van duurzaamheid en behoud van water op de locatie, kunnen aangelegde wadi's hier behulpzaam zijn.
  
 Foto 1, 2 en 3 hierna: Aanbrengen van goede waterafvoer is van belang bij stortbuien of langdurige regen. Foto 1, 2 en 3 hierna: Aanbrengen van goede waterafvoer is van belang bij stortbuien of langdurige regen.
Regel 58: Regel 58:
 __De oorzaken van slechte infiltratie kunnen zijn:__ __De oorzaken van slechte infiltratie kunnen zijn:__
   *Slecht doorlatende lagen in de (onder) grond, bv.leem- of kleilagen, veen en ijzerhoudende lagen,   *Slecht doorlatende lagen in de (onder) grond, bv.leem- of kleilagen, veen en ijzerhoudende lagen,
-  *Vervilting van de green, +  *Vervilting van de [[onderdeel:​green]]
-  *Vast gereden of intensief betreden oppervlaktes als ook de directe ondergrond (zgn. bereiding- en betredingserosie),+  *Vast gereden of intensief betreden oppervlaktes als ook de directe ondergrond (zgn. bereiding- en betredings[[onderdeel:​erosie]]),
   *Verstoorde grondstructuur door verkeerde grondbewerking of intensief bereden door zwaar materieel.   *Verstoorde grondstructuur door verkeerde grondbewerking of intensief bereden door zwaar materieel.
  
-Probleemplaatsen op golfbanen komen voor langs wandel- en buggypaden, vooral daar waar deze te smal zijn. Verder ook bij bankenbalspiralenbalwassers ​en afvalemmers, plaatsen die frequent worden belopen. Verder ook bij op- en afritten van bruggen ​en in de natuurlijke loop- en rijroutes door de baan die niet als zodanig zijn aangelegd. Zie ook [[onderdeel:​erosie]].+Probleemplaatsen op golfbanen komen voor langs wandel- en [[onderdeel:​buggy]][[onderdeel:​pad]]en, vooral daar waar deze te smal zijn. Verder ook bij [[onderdeel:​bank]]en[[onderdeel:​balspiraal]][[onderdeel:​balwasser]]s ​en [[onderdeel:​afvalemmer]]s, plaatsen die frequent worden belopen. Verder ook bij op- en afritten van [[onderdeel:​brug]] ​en in de natuurlijke loop- en rijroutes door de [[onderdeel:​baan]] die niet als zodanig zijn aangelegd. ​
  
-Plasvorming en hinder van modder zijn het gevolg, dit kan langdurig van aard zijn of kortstondig. Gevaarlijke en risicovolle plaatsen zijn hellingen van hoge tees of diepe bunkers, waar de golfer een ‘natuurlijke’ betredingsplaats kiest en daar het talud ‘vast’ loopt. ​+Plasvorming en hinder van modder zijn het gevolg, dit kan langdurig van aard zijn of kortstondig. Gevaarlijke en risicovolle plaatsen zijn hellingen van hoge [[onderdeel:​tee]]s ​of diepe [[onderdeel:​bunker]]s, waar de golfer een ‘natuurlijke’ betredingsplaats kiest en daar het talud ‘vast’ loopt. ​
  
-Ook bunkers ​kunnen storende lagen bevatten, al dan niet kunstmatig aangebracht en na plensbuien kort of langdurig vol staan met water. Hetzelfde geldt voor greenstees en fairway. Ook erosieverschijnselen ​worden in de hand gewerkt door slechte infiltratie,​ wat in het bijzonder ook bij nieuwe aanleg veel schade en extra werkzaamheden en kosten met zich brengt.+Ook [[onderdeel:​bunker]]s ​kunnen storende lagen bevatten, al dan niet kunstmatig aangebracht en na plensbuien kort of langdurig vol staan met water. Hetzelfde geldt voor [[onderdeel:​green]]s[[onderdeel:​tee]]s ​en [[onderdeel:​fairway]]. Ook [[onderdeel:​erosie]]verschijnselen ​worden in de hand gewerkt door slechte infiltratie,​ wat in het bijzonder ook bij nieuwe aanleg veel schade en extra werkzaamheden en kosten met zich brengt.
  
-Foto 1, 2 en 3 hierna: Probleemplaatsen door de baan, op en nabij paden en wegen, op greens ​en in bunkers.{clear}+Foto 1, 2 en 3 hierna: Probleemplaatsen door de [[onderdeel:​baan]], op en nabij [[onderdeel:​pad]]en ​en wegen, op [[onderdeel:​green]]s ​en in [[onderdeel:​bunker]]s.{clear}
  
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​probleemplaatsen_1.jpg?​300|Foto 1: Weggespoelde grond, o.a. door gebrekkige infiltratie.}}] [{{:​onderdeel:​infiltratie:​probleemplaatsen_1.jpg?​300|Foto 1: Weggespoelde grond, o.a. door gebrekkige infiltratie.}}]
Regel 76: Regel 76:
  
 ===== Onderhoud ===== ===== Onderhoud =====
-Het onderhoud m.b.t. infiltratie is primair gericht op de bevordering van ervan en het voldoende en snel afvoeren van hemelwater, op welke plaats dan ook. Vaak betreft het hier nazorg, herstel en reparatiewerkzaamheden. Onderhoud van grasmatten ​die voorzien zijn van kunststof netten of matten, welke bij gebrekkige infiltratie van water (verdroging),​ na slijtage van de grasmat problemen opleveren bij het onderhoud. ​ Zie ook [[onderdeel:​gras|Gras.]] +Het onderhoud m.b.t. infiltratie is primair gericht op de bevordering van ervan en het voldoende en snel afvoeren van hemelwater, op welke plaats dan ook. Vaak betreft het hier nazorg, herstel en reparatiewerkzaamheden. Onderhoud van [[onderdeel:​gras]]matten ​die voorzien zijn van kunststof netten of matten, welke bij gebrekkige infiltratie van water (verdroging),​ na slijtage van de [[onderdeel:​gras]]mat problemen opleveren bij het onderhoud.  ​
  
 Foto 1, 2, 3 en 4 hierna: Goed waterbeheer vraagt om doeltreffende inrichting en gericht onderhoud. {clear} Foto 1, 2, 3 en 4 hierna: Goed waterbeheer vraagt om doeltreffende inrichting en gericht onderhoud. {clear}
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​onderhoud_1.jpg?​300|Foto 1: Waterafvoer via een betongoot.}}] [{{:​onderdeel:​infiltratie:​onderhoud_1.jpg?​300|Foto 1: Waterafvoer via een betongoot.}}]
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​onderhoud_2.jpg?​300|Foto 2: Ook overstort van vijvers vraagt om aandacht.}}] [{{:​onderdeel:​infiltratie:​onderhoud_2.jpg?​300|Foto 2: Ook overstort van vijvers vraagt om aandacht.}}]
 +{clear}
 +
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​onderhoud_3.jpg?​200|Foto 3: Hemelwaterafvoer;​ in beeld een afvoerput en afvoerpijp.}}] [{{:​onderdeel:​infiltratie:​onderhoud_3.jpg?​200|Foto 3: Hemelwaterafvoer;​ in beeld een afvoerput en afvoerpijp.}}]
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​tn_zware_pomp.jpg?​300|Foto 4: Inzet van zware pomp kan noodzakelijk zijn.}}]{clear} [{{:​onderdeel:​infiltratie:​tn_zware_pomp.jpg?​300|Foto 4: Inzet van zware pomp kan noodzakelijk zijn.}}]{clear}
Regel 86: Regel 88:
  
   ***Maatregelen**   ***Maatregelen**
-Bij de opbouw van greens ​en tees wordt zo veel als mogelijk gewerkt aan een goed doorlatende opbouw van het grondlichaam. De extra afvoer van water in de toplaag wordt o.a. verkregen door toepassing van drainage. Dit wordt afhankelijk van de plaats, ook wel toegepast door de baan in de fairway of onder bunkers. Een vrij nieuwe methode is sandbanding,​ het aanbrengen van wigvormige zandsleuven tot een diepte van ca. 25cm, met een bovenbreedte van ca. 5cm. Het drainerend materiaal hierin kan bestaan uit zand, maar ook uit gravel of ander gelijkwaardige product met hoog drainerend vermogen. ​+Bij de opbouw van [[onderdeel:​green]]s ​en [[onderdeel:​tee]]s ​wordt zo veel als mogelijk gewerkt aan een goed doorlatende opbouw van het grondlichaam. De extra afvoer van water in de toplaag wordt o.a. verkregen door toepassing van drainage. Dit wordt afhankelijk van de plaats, ook wel toegepast door de baan in de [[onderdeel:​fairway]] of onder [[onderdeel:​bunker]]s. Een vrij nieuwe methode is sandbanding,​ het aanbrengen van wigvormige zandsleuven tot een diepte van ca. 25cm, met een bovenbreedte van ca. 5cm. Het drainerend materiaal hierin kan bestaan uit zand, maar ook uit gravel of ander gelijkwaardige product met hoog drainerend vermogen. ​
  
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​maatregelen_1.jpg?​300|Drainagepijpen voeren overtollig water af of in tijden van droogte aan. }}] [{{:​onderdeel:​infiltratie:​maatregelen_1.jpg?​300|Drainagepijpen voeren overtollig water af of in tijden van droogte aan. }}]
Regel 92: Regel 94:
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​maatregelen_3.jpg?​300|Inzet van hulppompen soms nodig.}}]{clear} [{{:​onderdeel:​infiltratie:​maatregelen_3.jpg?​300|Inzet van hulppompen soms nodig.}}]{clear}
  
-Bij kleine locaties als bankenafvalbakkenbalspiralenbalvangers ​en bij op- en afritten van bruggen, wordt wel (semi- of half-)verharding toegepast, waterdoorlatend of water afvoerend. Om veel van deze plekken te vermijden, zien we wel concentraties toegepast van twee, drie tot vier verschillende faciliteiten bijeen op een bed van (semi- of half-)verharding,​ waardoor de overlast wordt beperkt en het onderhoud verminderd.+Bij kleine locaties als [[onderdeel:​bank]]en[[onderdeel:​afvalbak]]ken[[onderdeel:​balspiraal]][[onderdeel:​balvanger]] ​en bij op- en afritten van [[onderdeel:​brug]], wordt wel (semi- of half-)verharding toegepast, waterdoorlatend of water afvoerend. Om veel van deze plekken te vermijden, zien we wel concentraties toegepast van twee, drie tot vier verschillende faciliteiten bijeen op een bed van (semi- of half-)verharding,​ waardoor de overlast wordt beperkt en het onderhoud verminderd.
 [{{:​onderdeel:​infiltratie:​maatregelen_4.jpg?​300|}}]{clear} [{{:​onderdeel:​infiltratie:​maatregelen_4.jpg?​300|}}]{clear}
  
-Ook aanloop- en aanrijroutes kunnen met goede onderhoudsmaatregelen en semi- of halfverharding,​ preventief worden behandeld. Dit geldt ook ten aanzien van goede passages, keerpunten en parkeerplaatsen ​in buggy padenGrasbanen ​zonder buggy paden lopen vaak schade op tot dicht bij de tee en de green. Geleiding van mens en materieel is hier een belangrijk aandachtspunt. Zie ook [[onderdeel:​buggy]] en  ​[[onderdeel:​geleiding]]. +Ook aanloop- en aanrijroutes kunnen met goede onderhoudsmaatregelen en semi- of halfverharding,​ preventief worden behandeld. Dit geldt ook ten aanzien van goede passages, keerpunten en [[onderdeel:​parkeerplaats]]en ​in [[onderdeel:​buggy]] [[onderdeel:​pad]]en[[onderdeel:​Gras]]banen ​zonder ​[[onderdeel:​buggy]] [[onderdeel:​pad]]en ​lopen vaak schade op tot dicht bij de [[onderdeel:​tee]] en de [[onderdeel:​green]][[onderdeel:​Geleiding]] van mens en materieel is hier een belangrijk aandachtspunt
  
-Op gevoelige ​grasplaatsen ​kan ook een combinatie van gras met kunststofnetten of –matten worden toegepast. CombiGrass is een combinatie van natuurlijk ​gras met kunstgras. Hiermee wordt de wortelhals en grasplant ​beschermd en wordt gelijktijdig de gevoelige bovengrond gestabiliseerd. ​+Op gevoelige ​[[onderdeel:​gras]]plaatsen ​kan ook een combinatie van [[onderdeel:​gras]] met kunststofnetten of –matten worden toegepast. CombiGrass is een combinatie van [[onderdeel:​natuur]]lijk [[onderdeel:​gras]] met kunst[[onderdeel:​gras]]. Hiermee wordt de wortelhals en [[onderdeel:​gras]]plant ​beschermd en wordt gelijktijdig de gevoelige bovengrond gestabiliseerd. ​
  
 Vanuit Engeland wordt het gebruik van Pervade geadviseerd om snel weer lucht in de grond te krijgen op drassige plaatsen. Het betreft een zogenaamde Soil Penetrating Agent, vermengd met Oxy-Rush, een product dat het bodemleven stimuleert. Ook wel aangeduid als de ‘zuurstof generator’. “Pervade laat het water door het profiel zakken en trekt als het ware de Oxy-Rush naar de wortelzone. Dit product verhoogt daar het zuurstofgehalte”,​ aldus woordvoerder David Snowden van het Engelse bedrijf. “Vervolgens kunnen beide producten aan de slag om black layer, algenvorming en zuurstofloze situaties te verminderen. Vanuit Engeland wordt het gebruik van Pervade geadviseerd om snel weer lucht in de grond te krijgen op drassige plaatsen. Het betreft een zogenaamde Soil Penetrating Agent, vermengd met Oxy-Rush, een product dat het bodemleven stimuleert. Ook wel aangeduid als de ‘zuurstof generator’. “Pervade laat het water door het profiel zakken en trekt als het ware de Oxy-Rush naar de wortelzone. Dit product verhoogt daar het zuurstofgehalte”,​ aldus woordvoerder David Snowden van het Engelse bedrijf. “Vervolgens kunnen beide producten aan de slag om black layer, algenvorming en zuurstofloze situaties te verminderen.
Regel 105: Regel 107:
  
 ===== Veiligheid ===== ===== Veiligheid =====
-Preventieve maatregelen tegen uitglijden en vallen zijn hier belangrijk, zowel op plaatsen waar slechte doorlatendheid aanwezig is als ook daar waar ingelegde kunststof netten aan de oppervlakte komen. Fysieke en emotionele beleving van veiligheid door de spelers is hier in het geding. Ook vervuiling van kleding en materiaal kan punt van aandacht zijn binnen de veiligheids- en milieueisen.+Preventieve maatregelen tegen uitglijden en vallen zijn hier belangrijk, zowel op plaatsen waar slechte doorlatendheid aanwezig is als ook daar waar ingelegde kunststof netten aan de oppervlakte komen. Fysieke en emotionele beleving van [[onderdeel:​veiligheid]] door de spelers is hier in het geding. Ook vervuiling van kleding en materiaal kan punt van aandacht zijn binnen de [[onderdeel:​veiligheid]]s- en milieueisen.
  
  
  
  
onderdeel/infiltratie.txt · Laatst gewijzigd: 2019/11/21 21:17 door Herman H. Berteler