Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
onderdeel:hekwerk [2012/01/24 14:45]
Herman H. Berteler [Onderhoud]
onderdeel:hekwerk [2012/10/30 10:55] (huidige)
Herman H. Berteler
Regel 3: Regel 3:
  
 ===== Definitie ===== ===== Definitie =====
-De betekenis van het woord hek = tuin of omheining. Deze kan ook van [[onderdeel:​natuur]]lijke ​aard zijn, bv. een haag. Onder hek of hekwerk wordt hier verstaan een open afrastering,​ waardoorheen kan worden gekeken. Vaak in gebruik ten behoeve van erfafscheiding om hiermee de grens aan te geven met aangrenzende percelen. Een hekwerk kan ook gesloten zijn, in dat geval wordt gesproken van een schutting of muur.+De betekenis van het woord hek = tuin of omheining. Deze kan ook van natuurlijke ​aard zijn, bv. een [[onderdeel:​beplanting|haag]]. Onder hek of hekwerk wordt hier verstaan een open afrastering,​ waardoorheen kan worden gekeken. Vaak in gebruik ten behoeve van erfafscheiding om hiermee de grens aan te geven met aangrenzende percelen. Een hekwerk kan ook gesloten zijn, in dat geval wordt gesproken van een schutting of muur.
  
 [{{:​onderdeel:​hekwerk:​afrastering.jpg?​300|Afrastering.}}] [{{:​onderdeel:​hekwerk:​afrastering.jpg?​300|Afrastering.}}]
Regel 26: Regel 26:
 ===== Functie ===== ===== Functie =====
 Naast de functie als erfafscheiding,​ als aanduiding van de grens van het perceel, kan het hek nog diverse andere functies vervullen zoals; Naast de functie als erfafscheiding,​ als aanduiding van de grens van het perceel, kan het hek nog diverse andere functies vervullen zoals;
-  *dienst doen als [[onderdeel:​veiligheid]]shek ter bescherming van het terrein tegen ongeoorloofd bezoek, +  *dienst doen als [[onderdeel:​veiligheid|veiligheidshek]] ter bescherming van het terrein tegen ongeoorloofd bezoek, 
-  *het buiten houden van vee en wilde dieren. Wordt in dergelijke gevallen ook wel afrastering genoemd, ​+  *het buiten houden van [[onderdeel:​natuur|vee en wilde dieren]]. Wordt in dergelijke gevallen ook wel afrastering genoemd, ​
   *in het golfspel kan het hek ook als [[onderdeel:​out_of_bounds]] zijn aangegeven, ​   *in het golfspel kan het hek ook als [[onderdeel:​out_of_bounds]] zijn aangegeven, ​
-  *of als bescherming tegen rond vliegende golfballen, zowel rond de [[onderdeel:​drivingrange]],​ door de [[onderdeel:​baan]],​ bij aangrenzende percelen en woningen, bij rustpunten, [[onderdeel:​tee]]of bij [[onderdeel:​boom]]en en [[onderdeel:​beplanting]]en+  *of als bescherming tegen rond vliegende golfballen, zowel rond de [[onderdeel:​drivingrange|drivingrange]],​ door de [[onderdeel:​baan|baan]], bij aangrenzende percelen en woningen, bij [[onderdeel:​bank|rustpunten]], [[onderdeel:​tee|tees]] of bij [[onderdeel:​boom|bomen]] en [[onderdeel:​beplanting|beplantingen]]. 
  
 [{{:​onderdeel:​hekwerk:​functie_1.jpg?​300|Afrastering tegen koeien. }}] [{{:​onderdeel:​hekwerk:​functie_1.jpg?​300|Afrastering tegen koeien. }}]
Regel 40: Regel 40:
   *om te controleren wie er in en uit gaan, soms met slagboom of poortwachter,​   *om te controleren wie er in en uit gaan, soms met slagboom of poortwachter,​
   *een puur decoratieve functie, bv. een landelijk karakter uitstralen,   *een puur decoratieve functie, bv. een landelijk karakter uitstralen,
-  *een [[onderdeel:​veiligheid]]sfunctie ​tegen ongeoorloofd bezoek (afsluitbaar),​ +  *een [[onderdeel:​veiligheid|veiligheidsfunctie]] tegen ongeoorloofd bezoek (afsluitbaar),​ 
-  *scheiding van verkeer als voetgangers,​ [[onderdeel:​buggy]]’s en auto’s.+  *scheiding van verkeer als voetgangers,​ [[onderdeel:​buggy}buggy’s]] en auto’s.
  
 [{{:​onderdeel:​hekwerk:​functie_4.jpg?​300|Rustieke houten landpoort in herfstseizoen.}}] [{{:​onderdeel:​hekwerk:​functie_4.jpg?​300|Rustieke houten landpoort in herfstseizoen.}}]
Regel 48: Regel 48:
  
 ===== Vorm ===== ===== Vorm =====
-[{{:​onderdeel:​hekwerk:​vorm_1.jpg?​300|Toegangspoort in muur van natuursteen.}}] Erfafscheiding kan twee vormen hebben, een [[onderdeel:​natuur]]lijke vorm (bijvoorbeeld een haag) of een technische constructie zoals een schutting of een hekwerk. Hekwerken zijn altijd open van vorm. In gesloten of dichte vorm spreken we van een wand, muur of schutting. {clear}+[{{:​onderdeel:​hekwerk:​vorm_1.jpg?​300|Toegangspoort in muur van natuursteen.}}] Erfafscheiding kan twee vormen hebben, ​een natuurlijke vorm (bijvoorbeeld ​een [[onderdeel:​beplanting|haag]]) of een technische constructie zoals een schutting of een hekwerk. Hekwerken zijn altijd open van vorm. In gesloten of dichte vorm spreken we van een wand, muur of schutting. {clear}
  
-Soms zijn hekwerken uitgerust met prikkeldraad of met horizontale liggers waarop extra prikkeldraden zijn gemonteerd. In het buitenland ook wel eens voorzien van scherpe punten of zelfs draden onder stroom. Een hek kan bestaan uit spijlen, draden, gaas met vierkante, ruitvormige of kantige mazen die variabel zijn in maatvoering en dikte van het materiaal. Ook houten spijlen worden tegenwoordig toegepast, met een [[onderdeel:​natuur]]lijke ​uitstraling. ​+Soms zijn hekwerken uitgerust met prikkeldraad of met horizontale liggers waarop extra prikkeldraden zijn gemonteerd. In het buitenland ook wel eens voorzien van scherpe punten of zelfs draden onder stroom. Een hek kan bestaan uit spijlen, draden, gaas met vierkante, ruitvormige of kantige mazen die variabel zijn in maatvoering en dikte van het materiaal. Ook houten spijlen worden tegenwoordig toegepast, met een natuurlijke ​uitstraling. ​
  
 Ook poorten kunnen van hout of metaal zijn, al dan niet voorzien van gaasdelen. Naast slagboompoorten zijn er ook draai(boom)poorten en landhekken, vooral in landelijke omgevingen. Poorten zijn er in enkele uitvoering en dubbele uitvoering afhankelijk van de gewenste breedte. Op oude buitens kan de erfafscheiding bestaan uit een muur, opgetrokken uit leem, steen, baksteen of betonplaten. Soms betreft het los- of vrijstaande muren, al dan niet geïntegreerd in de afrastering. ​ Ook poorten kunnen van hout of metaal zijn, al dan niet voorzien van gaasdelen. Naast slagboompoorten zijn er ook draai(boom)poorten en landhekken, vooral in landelijke omgevingen. Poorten zijn er in enkele uitvoering en dubbele uitvoering afhankelijk van de gewenste breedte. Op oude buitens kan de erfafscheiding bestaan uit een muur, opgetrokken uit leem, steen, baksteen of betonplaten. Soms betreft het los- of vrijstaande muren, al dan niet geïntegreerd in de afrastering. ​
Regel 63: Regel 63:
 In landelijke omgevingen worden wel houten hekwerken gebruikt, horizontale planken of balken, rond- of halfrondhout of ook wel verticale ruwhouten latten, met ijzerdraden aan elkaar gevlochten. ​ In landelijke omgevingen worden wel houten hekwerken gebruikt, horizontale planken of balken, rond- of halfrondhout of ook wel verticale ruwhouten latten, met ijzerdraden aan elkaar gevlochten. ​
  
-Een spijlenhek is vaak van metaal en gecoat of geverfd. Tegen wild zoals zwijnen, koeien, schapen, geiten en antilopen wordt wel afrastering gebruikt als hekwerk, met speciaal verstevigd gaas van uiteenlopende dikte en maasgrootte. Tegen wild en vee kunnen poorten een wildrooster bevatten. Dit is een op de grond vrij liggend spijlenhek met daaronder een vrije ruimte. Wilde zwijnen, herten, reeën, antilopen, koeien, schapen en geiten meiden deze roosters omdat hun hoeven hier geen grip hebben. ​+Een spijlenhek is vaak van metaal en gecoat of geverfd. Tegen wild zoals [[onderdeel:​natuur|zwijnen, koeien, schapen, geiten en antilopen]] wordt wel afrastering gebruikt als hekwerk, met speciaal verstevigd gaas van uiteenlopende dikte en maasgrootte. Tegen [[onderdeel:​natuur|wild en vee]] kunnen poorten een wildrooster bevatten. Dit is een op de grond vrij liggend spijlenhek met daaronder een vrije ruimte. ​[[onderdeel:​natuur|Wilde zwijnen, herten, reeën, antilopen, koeien, schapen en geiten]] meiden deze roosters omdat hun hoeven hier geen grip hebben. ​
  
 [{{:​onderdeel:​hekwerk:​techniek_2.jpg?​300|Wildrooster in toegangspad.}}] [{{:​onderdeel:​hekwerk:​techniek_2.jpg?​300|Wildrooster in toegangspad.}}]
 [{{:​onderdeel:​hekwerk:​techniek_1.jpg?​300|Wildrooster in toegangspad.}}]{clear} [{{:​onderdeel:​hekwerk:​techniek_1.jpg?​300|Wildrooster in toegangspad.}}]{clear}
  
-Poorten kunnen enkel of dubbel zijn en afgesloten worden. Er zijn golfbanen waar toegangspoorten worden bewaakt door een of meerdere portiers. Op grotere [[onderdeel:​baan]]en of ressorts zijn speciale poortwachtershuisjes gebouwd. Ook zijn er (voornamelijk in het buitenland),​ poorten die worden geopend en gesloten door middel van elektronische beveiliging. Deze detectiepoorten maken gebruik van elektronische middelen om te controleren of de personen die langs de poort komen recht op doorgang hebben. Bijzondere poortjes waar op enkele plaatsen gebruik van wordt gemaakt, zijn bv. de tourniquet of draaipoort. Deze bv. bij onveilige overgangen. Zie ook [[onderdeel:​pad]] en foto’s.+Poorten kunnen enkel of dubbel zijn en afgesloten worden. Er zijn [[onderdeel:​baan|golfbanen]] waar toegangspoorten worden bewaakt door een of meerdere portiers. Op grotere [[onderdeel:​baan|banen]] of ressorts zijn speciale poortwachtershuisjes gebouwd. Ook zijn er (voornamelijk in het buitenland),​ poorten die worden geopend en gesloten door middel van elektronische beveiliging. Deze detectiepoorten maken gebruik van elektronische middelen om te controleren of de personen die langs de poort komen recht op doorgang hebben. Bijzondere poortjes waar op enkele plaatsen gebruik van wordt gemaakt, zijn bv. de tourniquet of draaipoort. Deze bv. bij onveilige overgangen. Zie ook [[onderdeel:​pad]] en foto’s.
  
 Hierna: Hierna:
Regel 97: Regel 97:
 ===== Veiligheid ===== ===== Veiligheid =====
  
-Uit oogpunt van [[onderdeel:​veiligheid]] en in relatie met de functie, dienen gebreken tijdig te worden hersteld. Vastzetten van draaiende delen kan onderdeel zijn van [[onderdeel:​veiligheid]],​ bv. poorten en hekken zodat ze niet bij wind of helling ongewenst dichtklappen of openslaan. Ook beschadigingen of verwondingen kunnen worden voorkomen bij tijdige reparatie van gebreken in het hekwerk en vermijden dat golfers hun bal [[onderdeel:​out_of_bounds]] gaan zoeken. Preventief, gericht op [[onderdeel:​veiligheid]],​ kan de aanwezigheid van een afrastering,​ hekwerk of poort ook zijn aan te bevelen. ​+Uit oogpunt van [[onderdeel:​veiligheid|veiligheid]] en in relatie met de functie, dienen gebreken tijdig te worden hersteld. Vastzetten van draaiende delen kan onderdeel zijn van [[onderdeel:​veiligheid|veiligheid]],​ bv. poorten en hekken zodat ze niet bij wind of helling ongewenst dichtklappen of openslaan. Ook beschadigingen of verwondingen kunnen worden voorkomen bij tijdige reparatie van gebreken in het hekwerk en vermijden dat golfers hun [[onderdeel:​golfbal|bal]] [[onderdeel:​out_of_bounds]] gaan zoeken. Preventief, gericht op [[onderdeel:​veiligheid|veiligheid]],​ kan de aanwezigheid van een afrastering,​ hekwerk of poort ook zijn aan te bevelen. ​
  
 [{{:​onderdeel:​hekwerk:​veiligheid.jpg?​300|Hoog hekwerk als balvanger, preventie tegen beschadiging van privé eigendom buiten de baan.}}] [{{:​onderdeel:​hekwerk:​veiligheid.jpg?​300|Hoog hekwerk als balvanger, preventie tegen beschadiging van privé eigendom buiten de baan.}}]
onderdeel/hekwerk.txt · Laatst gewijzigd: 2012/10/30 10:55 door Herman H. Berteler