Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
onderdeel:fairway [2015/11/25 12:51]
Herman H. Berteler [Beschadigingen]
onderdeel:fairway [2015/11/25 12:56] (huidige)
Herman H. Berteler [Beschadigingen]
Regel 390: Regel 390:
 [{{:​onderdeel:​fairway:​mechanische_schade_3.jpg?​300|Verticuteer prikschade en wieldruk.}}]{clear} [{{:​onderdeel:​fairway:​mechanische_schade_3.jpg?​300|Verticuteer prikschade en wieldruk.}}]{clear}
  
-  ***2. Biologische schade** – ontstaan door [[onderdeel:​natuur|bodeminsecten]] die de grasplanten beschadigen door aan de bovengrondse delen te vreten net boven de wortelhals(emelten – larven van de langpootmug;​ engerlingen – larven van de mei-, juni- en de rozenkever; ritnaalden of koperwormen – larven van de kniptor); door [[onderdeel:​natuur|vogels of zwijnen]] die op de bodeminsecten afkomen en de [[onderdeel:​gras|grasmat]] vernielen; door [[onderdeel:​natuur|gravende dieren]] als konijnen, muizen en loslopende honden. Verder door aantasting van [[onderdeel:​natuur|schimmels en zwammen]]. ​+  ***2. Biologische schade** – ontstaan door [[onderdeel:​natuur|bodeminsecten]] die de grasplanten beschadigen door aan de bovengrondse delen te vreten net boven de wortelhals(emelten – larven van de langpootmug;​ engerlingen – larven van de mei-, juni- en de Johanneskever (ook wel rozenkever ​of tuinkever genoemd); ritnaalden of koperwormen – larven van de kniptor); door [[onderdeel:​natuur|vogels of zwijnen]] die op de bodeminsecten afkomen en de [[onderdeel:​gras|grasmat]] vernielen; door [[onderdeel:​natuur|gravende dieren]] als konijnen, muizen en loslopende honden. Verder door aantasting van [[onderdeel:​natuur|schimmels en zwammen]]. ​
  
 Gelijktijdig kunnen veel vogels door het foerageren ook weer meewerken aan de bestrijding van bodeminsecten. ​ Gelijktijdig kunnen veel vogels door het foerageren ook weer meewerken aan de bestrijding van bodeminsecten. ​
Regel 399: Regel 399:
  
 [{{:​onderdeel:​fairway:​biologische_schade_3.jpg?​300|Geheel door zwijnen omgelegde grasmat van de fairway.}}] [{{:​onderdeel:​fairway:​biologische_schade_3.jpg?​300|Geheel door zwijnen omgelegde grasmat van de fairway.}}]
-[{{:​onderdeel:​fairway:​tn_p2000218.jpg?​300|Uitvliegende ​junikevers op de fairway, eind mei.}}]+[{{:​onderdeel:​fairway:​tn_p2000218.jpg?​300|Uitvliegende ​Johanneskever of ook wel rozenkever of tuinkever genoemd, eind mei.}}]
 {clear} {clear}
-[{{:​onderdeel:​fairway:​tn_kopie_van_p2000461.jpg?​300|Zwermen spreeuwen komen af op de uitvliegende ​juni-kevertjes.}}]+[{{:​onderdeel:​fairway:​tn_kopie_van_p2000461.jpg?​300|Zwermen spreeuwen komen af op de uitvliegende ​Johanneskever of ook wel rozenkever of tuinkever genoemd.}}]
 [{{:​onderdeel:​fairway:​tn_hole_3_rabbits_2012_003.jpg?​200|Uitgestoken beschadigde plekken door de das.}}] [{{:​onderdeel:​fairway:​tn_hole_3_rabbits_2012_003.jpg?​200|Uitgestoken beschadigde plekken door de das.}}]
 [{{:​onderdeel:​fairway:​tn_hole_3_rabbits_2012_004.jpg?​300|Met grasmat herstelde beschadiging door dassen.}}]{clear} [{{:​onderdeel:​fairway:​tn_hole_3_rabbits_2012_004.jpg?​300|Met grasmat herstelde beschadiging door dassen.}}]{clear}
onderdeel/fairway.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/25 12:56 door Herman H. Berteler