Klanten- of prijsbinding bij greenfeespelers?

Beste lezers van het golfbaanhandboek, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Joris Welten en ik ben directeur van Online Golf Systems. Naast dat wij golfers zijn en de sport een warm hart toedragen, maken wij ook golf software.

Ik wil input leveren vanuit het oogpunt van een van de suppliers van de golfmarkt. Het doel van mijn blog is een discussie op gang te brengen waar ik graag de mening van de golfer zelf hoor.

Mijn eerste blog gaat over de greenfeespeler, welke door de golfbaan steeds belangrijker wordt gemaakt en of dit wel zo correct is (zeker gezien naar de clubgolfer).

De aanleiding: de opkomst van de vrije golfer

De afgelopen 15 jaar is het golfwereldje flink veranderd. Er waren 160 golfbanen en daarmee ook clubs in Nederland. Met de introductie van het GVB is er een explosie ontstaan van zogenaamde “vrije golfers” ontstaan in Nederland. Deze trend lijkt zich ook te gaan voordoen in andere Europese landen (zoals Frankrijk).

Het profiel van deze golfer is altijd omschreven als iemand die zich niet gebonden voelt aan een locatie en het land doorreist om op verschillende locaties te golfen.

Het belang van deze groep is de afgelopen periode zeer belangrijk gemaakt. Immers, indien je als baan deze groep kunt ‘activeren’ (ofwel naar de golfbaan krijgen), kan er aanzienlijk meer omzet gerealiseerd worden (het initiatief van het golfpaspoort is hier een goed voorbeeld van). Van golfsport naar recreatie (de EGCOA wil het ook zo gaan positioneren).

Echter, uit onderzoeken van het NGF is gebleken dat dit helemaal niet het geval is. De vrije golfer golft gemiddeld 5 keer per jaar, waarvan 4 keer op dezelfde veelal regionale baan. Ook is er een afstudeerscriptie gepubliceerd dat de vrije golfer zich eenzaam voelt en eigenlijk daardoor niet veel golft.

Zo de vraag rijst of de hele hype rondom de vrije golfer niet verkeerd geïnterpreteerd wordt.

Wellicht zijn de grote kortingen die golfbanen vandaag de dag niet van zo’n belang. Wellicht moet de golfbaan (samen met de golfclub) zich meer richten op het verenigingsgevoel door de vrije golfer zich onderdeel te laten voelen van de locatie, waardoor hij graag nog een keer komt.

Klantenbinding boven prijsbieding?

Mijn discussiestelling is: moet de baan zich meer gaan richten op klantenbinding in plaats van prijsbinding? Is het bijvoorbeeld niet beter om bepaalde lidmaatschappen te ontwikkelen waarmee deze vrije golfer zich meer verbonden voelt? En wat zou de rol van de club hierin moeten zijn?

What’s next?

De volgende keer wil ik het graag hebben over hoeveel verandering de golfers aankunnen. Er dreigt een verandering in prijszetting van tee times te komen. Wat is hierin leidend, wat betekent dit voor de golfer en is deze ook gebaat bij een dergelijke verandering?

Joris Welten

www.onlinegolfsystems.com

2013/05/13 16:47 · Joris Welten · 1 Opmerking · 0 Linkbacks
2013/05/13 11:34 · Marcel Berteler
blog/joris_welten/start.txt · Laatst gewijzigd: 2013/05/13 11:34 door Marcel Berteler