Bomen op de golfbaan

Een boom is een houtig gewas met doorgaans één stam en een kroon van takken, waaraan bladeren (loofboom), naalden of schubben (naaldboom of conifeer) zitten. De boom kan blad-/naaldhoudend zijn of blad-/naaldverliezend.

Bomen kunnen op de golfbaan onderdeel zijn van bos, park, laan, coulisse, houtwal e.d. of als solitair aanwezig zijn. Primair zijn deze onderdeel van het landschap, van de locale omgeving en daarbinnen functioneel als onderdeel van de aanwezige levensgemeenschappen.

Steeds meer wordt de boom erkend binnen het kapitaliseren van groen, dit door zijn ecologische functie, als leverancier van zuurstof, als lucht zuiveraar door het opnemen van fijnstof, maar ook vanwege zijn duurzaamheid. Bomen zijn de langst meegaande elementen, tot in sommige gevallen honderden jaren, waarbij ze geen verspilling kennen, geen vervuiling en geen verarming. Aspecten waar binnen de aanleg, het beheer en onderhoud van golfbanen meer aandacht voor mag zijn.

Ook dode bomen kunnen naast hun ecologische waarde betekenisvol zijn op de golfbaan. De karakteristieke vorm en takstructuur kunnen verrijkend werken wanneer de dode boom of delen daarvan, wordt gehandhaafd. Daar zijn fraaie voorbeelden van.

De bomen op de golfbaan zijn in te delen naar hun standplaats, te weten;

Passage onder niet opgekroonde eikenboom.

Binnen het golfspel kunnen bomen in de rough, maar ook in de fairway, rond de green of in de bunker totaal anders benaderd worden dan de laan- en straatboom in dorp of stad. Helaas wordt dit zelden toegepast. Het is ook maar de vraag of onder elke boom door de baan, de maaimachine moet kunnen rijden of dat golfers er vrijelijk onderdoor moeten kunnen lopen. Hier past een wel overwogen keus en misschien wel een verandering in benadering en moet er minder op de automatische piloot worden gewerkt.

Bomen kunnen een belangrijk obstakel vormen in het spel tijdens een ronde op de golfbaan. Binnen de spelregels is de boom geen ‘hindernis’ of ‘obstakel’, dit geldt slechts in de belevingswereld van de speler.

Ecologisch vormt de boom binnen de dynamiek van de wisselwerking en relaties tussen biotoop factoren, een belangrijk aandeel. Dit zowel in levende als in dode staat. Hierop kan de golfbaanbeheerder belangrijke invloed uitoefenen, waarbij de mate waarin dat wordt gedaan, mee bepalend is voor de belevingswaarde van natuur door de speler. De boom, levend en dood, is essentieel voor het functioneren van het aanwezige ecosysteem. Dieren, vogels en insecten gebruiken bomen of zijn ervan afhankelijk, ziekten doen zich voor, korstmossen en schimmels treden op. De mens grijpt ook hier in, zowel in positieve zin als ook in negatieve zin. Ook hier past een meer beschermend beleid gericht op duurzaamheid en kapitaliseren.

Herman Berteler

Golfpost - golfclub Het Rijk van Nijmegen, Jaargang 27/maart 2012/nummer 1

Discussie

Geef je reactie. Wiki-syntax is toegestaan:
 
blog/herman_berteler/bomen_op_de_golfbaan.txt · Laatst gewijzigd: 2020/06/15 11:48 door Marcel Berteler