Select your language.

Verklaring - Legenda

Definitie

Onder definitie wordt het bedoelde item omschreven, om eenduidig aan te geven wat hier wordt bedoeld. Zo zijn er binnen Golfbaanhandboek de navolgende definities (Hoofdstukken) beschreven (zie onderstaande foto's);

Baan
Zie: Baan

Bank
Zie: Bank

Bel
Zie: Bel

Boom
Zie: Boom

Buggy
Zie: Buggy
Bunker
Zie: Bunker

Drager
Zie: Drager

Erosie
Zie: Erosie

Fairway
Zie: Fairway
Fontein
Zie: Fontein

Golfbal
Zie: Golfbal

Gras
Zie: Gras
Green
Zie: Green

Gur
Zie: GUR

Hark
Zie: Hark
Herkwerk
Zie: Hekwerk

Hole
Zie: Hole

Klok
Zie: Klok

Kunst
Zie: Kunst

Locker
Zie: Locker

Natuur
Zie: Natuur

Pad
Zie: Pad

Rough
Zie: Rough

Tee
Zie: Tee

Teemerk
Zie: Teemerk
Terras
Zie: Terras

Toilet
Zie: Toilet

Trap
Zie: Trap
Trolley
Zie: Trolley

Vlag
Zie: Vlag

Golfregels

'Golfregels' is opgenomen daar waar het beschreven item relatie heeft met de spelregels of daarin wordt vermeld. Zo zal de Parkeerplaats geen aanduiding Golfregels omvatten, maar bv. Bank wel aangezien deze als 'vast obstakel' in het spel kan zijn betrokken.

Functie

Hieronder wordt aangegeven wat de functie van het onderwerp is, waarvoor het bedoeld is te gebruiken, waarvoor het dienst doet of hoe te gebruiken.

Vorm

Onder vorm kunnen de vormen worden aangegeven waarin het omschrevene voorkomt, maar ook de wijze van presentatie.

Techniek

Techniek omvat vooral de beschrijving van technische constructie, materiaalsoort of maatvoering. Soms ook de toepassing.

Onderhoud

Welke onderhoudsaspecten zijn van belang, waarop dient te worden gelet m.b.t. onderhoud. Een en ander gericht op conservering of bewaking van functionaliteit.

Hygiëne

Hygiëne kan hier zowel de hygiëne van het beschreven item betreffen als ook aspecten rond gebruik, onderhoud, conservering e.d. Dit in relatie met flora en fauna, maar ook gezondheid en Veiligheid.

Veiligheid

Veiligheidsaspecten als fysieke Veiligheid en beleving van Veiligheid (emotionele Veiligheid) worden hier nader omschreven. Deze kunnen voortvloeien uit het item als zodanig, maar ook vanuit toepassing, gebruik, weersinvloeden, omgevingsfactoren, conservering, onderhoud e.d. Veiligheid is hier gericht op zowel de golfer als ook op Baanpersoneel.

onderdeel/verklaring_-_legenda.txt · Laatst gewijzigd: 2013/03/22 09:59 door Herman H. Berteler